Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {Esther 1Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Ester / Esther 1

1 Ahasuerus maketh royal feasts. 10 Vashti, sent for, refuseth to come. 13 Ahasuerus, by the counsel of Memucan, maketh the decree of man's sovereignty.

וַיְהִי בִּימֵי אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ הוּא אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ הַמֹּלֵךְ מֵהֹדּוּ וְעַד־כּוּשׁ שֶׁבַע וְעֶשְׂרִים מֵאָה מְדִינָה

Massoretic Text OT Hebrew Esther 1:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 1:1 Forums Online 1:1 way'hiy Biymëy áchash'wërôsh áchash'wërôsh haMolëkh' hoDû w'ad-Kûsh sheva w'es'riym ûmëäh m'diynäh

Massoretic Text OT Hebrew Esther 1:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 1:1 Forums Online 1:1 ¶ Now it came to pass x1961 in the days 3117 of ´Áçašwërôš אֲחַשׁוֵרוֹשׁ, 325 (this x1931 [is] ´Áçašwërôš אֲחַשׁוֵרוֹשׁ 325 which reigned, 4427 z8802 from Höddû הֹדּוּ 1912 x4480 even unto x5704 Cûš כּוּשׁ, 3568 [over] an hundred 3967 and seven 7651 and twenty 6242 provinces:) 4082

בַּיָּמִים הָהֵם כְּשֶׁבֶת הַמֶּלֶךְ אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ עַל כִּסֵּא מַלְכוּת אֲשֶׁר בְּשׁוּשַׁן הַבִּירָה

Massoretic Text OT Hebrew Esther 1:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 1:2 Forums Online 1:2 BaYämiym hëm K'shevet haMelekh' áchash'wërôsh al KiŠë mal'khûtô ásher B'shûshan haBiyräh

Massoretic Text OT Hebrew Esther 1:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 1:2 Forums Online 1:2 [That] in those x1992 days, 3117 when the king 4428 ´Áçašwërôš אֲחַשׁוֵרוֹשׁ 325 sat 3427 z8800 on x5921 the throne 3678 of his kingdom, 4438 which x834 [was] in Šûšan שׁוּשַׁן 7800 the palace, 1002

בִּשְׁנַת שָׁלוֹשׁ לְמָלְכ עָשָׂה מִשְׁתֶּה לְכָל־שָׂרָיו וַעֲבָדָיו חֵיל פָּרַס מָדַי הַפַּרְתְּמִים וְשָׂרֵי הַמְּדִינוֹת לְפָנָיו

Massoretic Text OT Hebrew Esther 1:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 1:3 Forums Online 1:3 Bish'nat shälôsh l'mäl'khô äsäh mish'Teh l'khäl-säräyw waávädäyw chëyl Päraš ûmäday haPar'T'miym w'särëy haM'diynôt l'fänäyw

Massoretic Text OT Hebrew Esther 1:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 1:3 Forums Online 1:3 In the third 7969 year 8141 of his reign, 4427 z8800 he made 6213 z8804 a feast 4960 unto all x3605 his princes 8269 and his servants; 5650 the power 2428 of Päras פָּרַס 6539 and Mäđay מָדַי, 4074 the nobles 6579 and princes 8269 of the provinces, 4082 [being] before 6440 him:

בְּהַרְאֹת אֶת־עֹשֶׁר כְּבוֹד מַלְכוּת וְאֶת־יְקָר תִּפְאֶרֶת גְּדוּלָּת יָמִים רַבִּים שְׁמוֹנִים מְאַת יוֹם

Massoretic Text OT Hebrew Esther 1:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 1:4 Forums Online 1:4 B'har'otô et-osher K'vôd mal'khûtô w'et-y'qär Tif'eret G'dûLätô yämiym raBiym sh'môniym ûm'at yôm

Massoretic Text OT Hebrew Esther 1:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 1:4 Forums Online 1:4 When he shewed 7200 z8687 x853 the riches 6239 of his glorious 3519 kingdom 4438 and the honour 3366 of his excellent 8597 majesty 1420 many 7227 days, 3117 [even] an hundred 3967 and fourscore 8084 days. 3117

בִמְלוֹאת הַיָּמִים הָאֵלֶּה עָשָׂה הַמֶּלֶךְ לְכָל־הָעָם הַנִּמְצְאִים בְּשׁוּשַׁן הַבִּירָה לְמִגָּדוֹל וְעַד־קָטָן מִשְׁתֶּה שִׁבְעַת יָמִים בַּחֲצַר גִּנַּת בִּיתַן הַמֶּלֶךְ

Massoretic Text OT Hebrew Esther 1:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 1:5 Forums Online 1:5 ûvim'lôt haYämiym ëLeh äsäh haMelekh' l'khäl-äm haNim'tz'iym B'shûshan haBiyräh l'miGädôl w'ad-qäţän mish'Teh shiv'at yämiym Bachátzar GiNat Biytan haMelekh'

Massoretic Text OT Hebrew Esther 1:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 1:5 Forums Online 1:5 And when these x428 days 3117 were expired, 4390 z8800 the king 4428 made 6213 z8804 a feast 4960 unto all x3605 the people 5971 that were present 4672 z8737 in Šûšan שׁוּשַׁן 7800 the palace, 1002 both unto great 1419 x4480 and small, 6996 seven 7651 days, 3117 in the court 2691 of the garden 1594 of the king's 4428 palace; 1055

חוּר כַּרְפַּס תְכֵלֶת אָחוּז בְּחַבְלֵי־בוּץ וְאַרְגָּמָן עַל־גְּלִילֵי כֶסֶף וְעַמּוּדֵי שֵׁשׁ מִטּוֹת זָהָב וָכֶסֶף עַל רִצְפַת בַּהַט־וָשֵׁשׁ וְדַר וְסֹחָרֶת

Massoretic Text OT Hebrew Esther 1:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 1:6 Forums Online 1:6 chûr Kar'Paš ût'khëlet ächûz B'chav'lëy-vûtz w'ar'Gämän al-G'liylëy khešef w'aMûdëy shësh miŢôt zähäv khešef al ritz'fat Bahaţ-shësh w'dar w'šochäret

Massoretic Text OT Hebrew Esther 1:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 1:6 Forums Online 1:6 [Where were] white, 2353 green, 3768 and blue, 8504 [hangings], fastened 270 z8803 with cords 2256 of fine linen 948 and purple 713 to x5921 silver 3701 rings 1550 and pillars 5982 of marble: 8336 the beds 4296 [were of] gold 2091 and silver, 3701 upon x5921 a pavement 7531 of red, 923 and blue, y8504 x8336 and white, 1858 and black, y5508 marble. y8336 x5508

וְהַשְׁקוֹת בִּכְלֵי זָהָב וְכֵלִים מִכֵּלִים שׁוֹנִים וְיֵין מַלְכוּת רָב כְּיַד הַמֶּלֶךְ

Massoretic Text OT Hebrew Esther 1:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 1:7 Forums Online 1:7 w'hash'qôt Bikh'lëy zähäv w'khëliym miKëliym shôniym w'yëyn mal'khût räv K'yad haMelekh'

Massoretic Text OT Hebrew Esther 1:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 1:7 Forums Online 1:7 And they gave [them] drink 8248 z8687 in vessels 3627 of gold, 2091 (the vessels 3627 being diverse 8138 z8802 one from another,) 3627 x4480 and royal 4438 wine 3196 in abundance, 7227 according to the state 3027 of the king. 4428

וְהַשְּׁתִיָּה כַדָּת אֵין אֹנֵס כִּי־כֵן יִסַּד הַמֶּלֶךְ עַל כָּל־רַב בֵּית לַעֲשׂוֹת כִּרְצוֹן אִישׁ־וָאִישׁ

Massoretic Text OT Hebrew Esther 1:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 1:8 Forums Online 1:8 w'haSH'tiYäh khaDät ëyn onëš Kiy-khën yiŠad haMelekh' al Käl-rav Bëytô laásôt Kir'tzôn iysh-iysh

Massoretic Text OT Hebrew Esther 1:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 1:8 Forums Online 1:8 And the drinking 8360 [was] according to the law; 1881 none x369 did compel: 597 z8802 for x3588 so x3651 the king 4428 had appointed 3245 z8765 to x5921 all x3605 the officers 7227 of his house, 1004 that they should do 6213 z8800 according to every man's 376 pleasure. 7522

גַּם וַשְׁתִּי הַמַּלְכָּה עָשְׂתָה מִשְׁתֵּה נָשִׁים בֵּית הַמַּלְכוּת אֲשֶׁר לַמֶּלֶךְ אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ ס

Massoretic Text OT Hebrew Esther 1:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 1:9 Forums Online 1:9 Gam wash'Tiy haMal'Käh äs'täh mish'Tëh näshiym Bëyt haMal'khût ásher laMelekh' áchash'wërôsh š

Massoretic Text OT Hebrew Esther 1:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 1:9 Forums Online 1:9 Also x1571 Waštî וַשׁתִּי 2060 the queen 4436 made 6213 z8804 a feast 4960 for the women 802 [in] the royal 4438 house 1004 which x834 [belonged] to king 4428 ´Áçašwërôš אֲחַשׁוֵרוֹשׁ. 325

בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי כְּטוֹב לֵב־הַמֶּלֶךְ בַּיָּיִן אָמַר לִמְהוּמָן בִּזְּתָא חַרְבוֹנָא בִּגְתָא וַאֲבַגְתָא זֵתַר וְכַרְכַּס שִׁבְעַת הַסָּרִיסִים הַמְשָׁרְתִים אֶת־פְּנֵי הַמֶּלֶךְ אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ

Massoretic Text OT Hebrew Esther 1:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 1:10 Forums Online 1:10 BaYôm haSH'viyiy K'ţôv lëv-haMelekh' BaYäyin ämar lim'hûmän BiZ'tä char'vônä Big'tä waávag'tä zëtar w'khar'Kaš shiv'at haŠäriyšiym ham'shär'tiym et-P'nëy haMelekh' áchash'wërôsh

Massoretic Text OT Hebrew Esther 1:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 1:10 Forums Online 1:10 ¶ On the seventh 7637 day, 3117 when the heart 3820 of the king 4428 was merry y2896 x2895 with wine, 3196 he commanded 559 z8804 Mæhûmän מְהוּמָן, 4104 Bizzæŧä´ בִּזְּתָא, 968 Çarvônä´ חַרבוֹנָא, 2726 Biqŧä´ בִּגתָא, 903 and ´Ávaqŧä´ אֲבַגתָא, 5 Zëŧar זֵתַר, 2242 and Carcas כַּרכַּס, 3752 the seven 7651 chamberlains 5631 that served 8334 z8764 x853 in the presence 6440 of ´Áçašwërôš אֲחַשׁוֵרוֹשׁ 325 the king, 4428

לְהָבִיא אֶת־וַשְׁתִּי הַמַּלְכָּה לִפְנֵי הַמֶּלֶךְ בְּכֶתֶר מַלְכוּת לְהַרְאוֹת הָעַמִּים וְהַשָּׂרִים אֶת־יָפְיָהּ כִּי־טוֹבַת מַרְאֶה הִיא

Massoretic Text OT Hebrew Esther 1:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 1:11 Forums Online 1:11 l'häviy et-wash'Tiy haMal'Käh lif'nëy haMelekh' B'kheter mal'khût l'har'ôt aMiym w'haSäriym et-yäf'yäH Kiy-ţôvat mar'eh hiy

Massoretic Text OT Hebrew Esther 1:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 1:11 Forums Online 1:11 To bring 935 z8687 x853 Waštî וַשׁתִּי 2060 the queen 4436 before 6440 the king 4428 with the crown 3804 royal, 4438 to shew 7200 z8687 the people 5971 and the princes 8269 x853 her beauty: 3308 for x3588 she x1931 [was] fair 2896 to look on. 4758

וַתְּמָאֵן הַמַּלְכָּה וַשְׁתִּי לָבוֹא בִּדְבַר הַמֶּלֶךְ אֲשֶׁר בְּיַד הַסָּרִיסִים וַיִּקְצֹף הַמֶּלֶךְ מְאֹד וַחֲמָת בָּעֲרָה ב

Massoretic Text OT Hebrew Esther 1:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 1:12 Forums Online 1:12 waT'mäën haMal'Käh wash'Tiy Bid'var haMelekh' ásher B'yad haŠäriyšiym waYiq'tzof haMelekh' m'od wachámätô Bäáräh vô

Massoretic Text OT Hebrew Esther 1:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 1:12 Forums Online 1:12 But the queen 4436 Waštî וַשׁתִּי 2060 refused 3985 z8762 to come 935 z8800 at the king's 4428 commandment 1697 by 3027 x834 [his] chamberlains: 5631 therefore was the king 4428 very 3966 wroth, 7107 z8799 and his anger 2534 burned 1197 z8804 in him.

וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ לַחֲכָמִים יֹדְעֵי הָעִתִּים כִּי־כֵן דְּבַר הַמֶּלֶךְ לִפְנֵי כָּל־יֹדְעֵי דָּת וָדִין

Massoretic Text OT Hebrew Esther 1:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 1:13 Forums Online 1:13 waYomer haMelekh' lachákhämiym yod'ëy iTiym Kiy-khën D'var haMelekh' lif'nëy Käl-yod'ëy Dät diyn

Massoretic Text OT Hebrew Esther 1:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 1:13 Forums Online 1:13 ¶ Then the king 4428 said 559 z8799 to the wise men, 2450 which knew 3045 z8802 the times, 6256 (for x3588 so x3651 [was] the king's 4428 manner 1697 toward 6440 all x3605 that knew 3045 z8802 law 1881 and judgment: 1779

וְהַקָּרֹב אֵלָיו כַּרְשְׁנָא שֵׁתָר אַדְמָתָא תַרְשִׁישׁ מֶרֶס מַרְסְנָא מְמוּכָן שִׁבְעַת שָׂרֵי פָּרַס מָדַי רֹאֵי פְּנֵי הַמֶּלֶךְ הַיֹּשְׁבִים רִאשֹׁנָה בַּמַּלְכוּת

Massoretic Text OT Hebrew Esther 1:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 1:14 Forums Online 1:14 w'haQärov ëläyw Kar'sh'nä shëtär ad'mätä tar'shiysh mereš mar'š'nä m'mûkhän shiv'at särëy Päraš ûmäday roëy P'nëy haMelekh' haYosh'viym rishonäh BaMal'khût

Massoretic Text OT Hebrew Esther 1:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 1:14 Forums Online 1:14 And the next 7138 unto x413 him [was] Caršænä´ כַּרשְׁנָא, 3771 Šëŧär שֵׁתָר, 8369 ´Ađmäŧä´ אַדמָתָא, 133 Taršîš תַּרשִׁישׁ, 8659 Meres מֶרֶס, 4825 Marsænä´ מַרסְנָא, 4826 [and] Mæmûȼän מְמוּכָן, 4462 the seven 7651 princes 8269 of Päras פָּרַס 6539 and Mäđay מָדַי, 4074 which saw 7200 z8802 the king's 4428 face, 6440 [and] which sat 3427 z8802 the first 7223 in the kingdom;) 4438

כְּדָת מַה־לַּעֲשׂוֹת בַּמַּלְכָּה וַשְׁתִּי עַל אֲשֶׁר לֹא־עָשְׂתָה אֶת־מַאֲמַר הַמֶּלֶךְ אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ בְּיַד הַסָּרִיסִים ס

Massoretic Text OT Hebrew Esther 1:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 1:15 Forums Online 1:15 K'dät mah-Laásôt BaMal'Käh wash'Tiy al ásher lo-äs'täh et-maámar haMelekh' áchash'wërôsh B'yad haŠäriyšiym š

Massoretic Text OT Hebrew Esther 1:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 1:15 Forums Online 1:15 What x4100 shall we do 6213 z8800 unto the queen 4436 Waštî וַשׁתִּי 2060 according to law, 1881 because x5921 x834 she hath not x3808 performed 6213 z8804 x853 the commandment 3982 of the king 4428 ´Áçašwërôš אֲחַשׁוֵרוֹשׁ 325 by 3027 the chamberlains? 5631

וַיֹּאמֶר *מוּמְכָן [מְמוּכָן] לִפְנֵי הַמֶּלֶךְ וְהַשָּׂרִים לֹא עַל־הַמֶּלֶךְ לְבַדּ עָוְתָה וַשְׁתִּי הַמַּלְכָּה כִּי עַל־כָּל־הַשָּׂרִים וְעַל־כָּל־הָעַמִּים אֲשֶׁר בְּכָל־מְדִינוֹת הַמֶּלֶךְ אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ

Massoretic Text OT Hebrew Esther 1:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 1:16 Forums Online 1:16 waYomer *mûm'khän [m'mûkhän] lif'nëy haMelekh' w'haSäriym lo al-haMelekh' l'vaDô äw'täh wash'Tiy haMal'Käh Kiy al-Käl-haSäriym w'al-Käl-aMiym ásher B'khäl-m'diynôt haMelekh' áchash'wërôsh

Massoretic Text OT Hebrew Esther 1:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 1:16 Forums Online 1:16 And Mæmûȼän מְמוּכָן 4462 answered 559 z8799 before 6440 the king 4428 and the princes, 8269 Waštî וַשׁתִּי 2060 the queen 4436 hath not x3808 done wrong 5753 z8804 to x5921 the king 4428 only, x905 but x3588 also to x5921 all x3605 the princes, 8269 and to x5921 all x3605 the people 5971 that x834 [are] in all x3605 the provinces 4082 of the king 4428 ´Áçašwërôš אֲחַשׁוֵרוֹשׁ. 325

כִּי־יֵצֵא דְבַר־הַמַּלְכָּה עַל־כָּל־הַנָּשִׁים לְהַבְזוֹת בַּעְלֵיהֶן בְּעֵינֵיהֶן בְּאָמְרָם הַמֶּלֶךְ אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ אָמַר לְהָבִיא אֶת־וַשְׁתִּי הַמַּלְכָּה לְפָנָיו וְלֹא־בָאָה

Massoretic Text OT Hebrew Esther 1:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 1:17 Forums Online 1:17 Kiy-yëtzë d'var-haMal'Käh al-Käl-haNäshiym l'hav'zôt Ba'lëyhen B'ëynëyhen B'äm'räm haMelekh' áchash'wërôsh ämar l'häviy et-wash'Tiy haMal'Käh l'fänäyw w'lo-vääh

Massoretic Text OT Hebrew Esther 1:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 1:17 Forums Online 1:17 For x3588 [this] deed 1697 of the queen 4436 shall come abroad 3318 z8799 unto x5921 all x3605 women, 802 so that they shall despise 959 z8687 their husbands 1167 in their eyes, 5869 when it shall be reported, 559 z8800 The king 4428 ´Áçašwërôš אֲחַשׁוֵרוֹשׁ 325 commanded 559 z8804 x853 Waštî וַשׁתִּי 2060 the queen 4436 to be brought in 935 z8687 before 6440 him, but she came 935 z8804 not. x3808

וְהַיּוֹם הַזֶּה תֹּאמַרְנָה שָׂרוֹת פָּרַס־מָדַי אֲשֶׁר שָׁמְעוּ אֶת־דְּבַר הַמַּלְכָּה לְכֹל שָׂרֵי הַמֶּלֶךְ כְדַי בִּזָּיוֹן וָקָצֶף

Massoretic Text OT Hebrew Esther 1:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 1:18 Forums Online 1:18 w'haYôm haZeh Tomar'näh särôt Päraš-ûmäday ásher shäm'û et-D'var haMal'Käh l'khol särëy haMelekh' ûkh'day BiZäyôn qätzef

Massoretic Text OT Hebrew Esther 1:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 1:18 Forums Online 1:18 [Likewise] shall the ladies 8282 of Päras פָּרַס 6539 and Mäđay מָדַי 4074 say 559 z8799 this x2088 day 3117 unto all x3605 the king's 4428 princes, 8269 which x834 have heard y8085 z8804 of x8085 x853 the deed 1697 of the queen. 4436 Thus [shall there arise] too much 1767 contempt 963 and wrath. 7110

אִם־עַל־הַמֶּלֶךְ טוֹב יֵצֵא דְבַר־מַלְכוּת מִלְּפָנָיו וְיִכָּתֵב בְּדָתֵי פָרַס־מָדַי וְלֹא יַעֲבוֹר אֲשֶׁר לֹא־תָבוֹא וַשְׁתִּי לִפְנֵי הַמֶּלֶךְ אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ מַלְכוּתָהּ יִתֵּן הַמֶּלֶךְ לִרְעוּתָהּ הַטּוֹבָה מִמֶּנָּה

Massoretic Text OT Hebrew Esther 1:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 1:19 Forums Online 1:19 im-al-haMelekh' ţôv yëtzë d'var-mal'khût miL'fänäyw w'yiKätëv B'dätëy färaš-ûmäday w'lo yaávôr ásher lo-tävô wash'Tiy lif'nëy haMelekh' áchash'wërôsh ûmal'khûtäH yiTën haMelekh' lir'ûtäH haŢôväh miMeNäh

Massoretic Text OT Hebrew Esther 1:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 1:19 Forums Online 1:19 If x518 it please 2895 z8804 x5921 the king, 4428 let there go 3318 z8799 a royal 4438 commandment 1697 from x4480 x6440 him, y6440 and let it be written 3789 z8735 among the laws 1881 of the Pärsîm פָּרסִים 6539 and the Mäđîm מָדִים, 4074 that it be not x3808 altered, 5674 z8799 That x834 Waštî וַשׁתִּי 2060 come 935 z8799 no x3808 more before 6440 king 4428 ´Áçašwërôš אֲחַשׁוֵרוֹשׁ; 325 and let the king 4428 give 5414 z8799 her royal estate 4438 unto another 7468 that is better 2896 than x4480 she.

וְנִשְׁמַע פִּתְגָם הַמֶּלֶךְ אֲשֶׁר־יַעֲשֶׂה בְּכָל־מַלְכוּת כִּי רַבָּה הִיא וְכָל־הַנָּשִׁים יִתְּנוּ יְקָר לְבַעְלֵיהֶן לְמִגָּדוֹל וְעַד־קָטָן

Massoretic Text OT Hebrew Esther 1:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 1:20 Forums Online 1:20 w'nish'ma Pit'gäm haMelekh' ásher-yaáseh B'khäl-mal'khûtô Kiy raBäh hiy w'khäl-haNäshiym yiT'nû y'qär l'va'lëyhen l'miGädôl w'ad-qäţän

Massoretic Text OT Hebrew Esther 1:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 1:20 Forums Online 1:20 And when the king's 4428 decree 6599 which x834 he shall make 6213 z8799 shall be published 8085 z8738 throughout all x3605 his empire, 4438 (for x3588 it x1931 is great,) 7227 all x3605 the wives 802 shall give 5414 z8799 to their husbands 1167 honour, 3366 both to great 1419 x4480 and small. 6996

וַיִּיטַב הַדָּבָר בְּעֵינֵי הַמֶּלֶךְ וְהַשָּׂרִים וַיַּעַשׂ הַמֶּלֶךְ כִּדְבַר מְמוּכָן

Massoretic Text OT Hebrew Esther 1:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 1:21 Forums Online 1:21 waYiyţav haDävär B'ëynëy haMelekh' w'haSäriym waYaas haMelekh' Kid'var m'mûkhän

Massoretic Text OT Hebrew Esther 1:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 1:21 Forums Online 1:21 And the saying 1697 pleased 3190 5869 z8799 the king 4428 and the princes; 8269 and the king 4428 did 6213 z8799 according to the word 1697 of Mæmûȼän מְמוּכָן: 4462

וַיִּשְׁלַח סְפָרִים אֶל־כָּל־מְדִינוֹת הַמֶּלֶךְ אֶל־מְדִינָה מְדִינָה כִּכְתָבָהּ וְאֶל־עַם וָעָם כִּלְשׁוֹנ לִהְיוֹת כָּל־אִישׁ שֹׂרֵר בְּבֵית מְדַבֵּר כִּלְשׁוֹן עַמּ פ

Massoretic Text OT Hebrew Esther 1:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 1:22 Forums Online 1:22 waYish'lach š'färiym el-Käl-m'diynôt haMelekh' el-m'diynäh ûm'diynäh Kikh'täväH w'el-am äm Kil'shônô lih'yôt Käl-iysh sorër B'vëytô ûm'daBër Kil'shôn aMô f

Massoretic Text OT Hebrew Esther 1:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 1:22 Forums Online 1:22 For he sent 7971 z8799 letters 5612 into x413 all x3605 the king's 4428 provinces, 4082 into x413 every province 4082 according to the writing 3791 thereof, and to x413 every people 5971 after their language, 3956 that every x3605 man 376 should x1961 bear rule 8323 z8802 in his own house, 1004 and that [it] should be published 1696 z8764 according to the language 3956 of every people. 5971

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.