Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {Esther 9Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Ester / Esther 9

1 The Jews (the rulers, for fear of Mordecai, helping them) slay their enemies, with the ten sons of Haman. 12 Ahasuerus, at the request of Esther, granteth another day of slaughter, and Haman's sons to be hanged. 20 The two days of Purim are made festival.

בִשְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ הוּא־חֹדֶשׁ אֲדָר בִּשְׁלוֹשָׁה עָשָׂר יוֹם בּ אֲשֶׁר הִגִּיעַ דְּבַר־הַמֶּלֶךְ וְדָת לְהֵעָשׂוֹת בַּיּוֹם אֲשֶׁר שִׂבְּרוּ אֹיְבֵי הַיְּהוּדִים לִשְׁלוֹט בָּהֶם וְנַהֲפוֹךְ הוּא אֲשֶׁר יִשְׁלְטוּ הַיְּהוּדִים הֵמָּה בְּשֹׂנְאֵיהֶם

Massoretic Text OT Hebrew Esther 9:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 9:1 Forums Online 9:1 ûvish'nëym äsär chodesh -chodesh ádär Bish'lôshäh äsär yôm Bô ásher hiGiyª D'var-haMelekh' w'dätô l'hëäsôt BaYôm ásher siB'rû oy'vëy haY'hûdiym lish'lôţ hem w'naháfôkh' ásher yish'l'ţû haY'hûdiym hëMäh B'son'ëyhem

Massoretic Text OT Hebrew Esther 9:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 9:1 Forums Online 9:1 ¶ Now in the twelfth 8147 6240 month, 2320 that x1931 [is], the month 2320 ´Áđär אֲדָר, 143 on the thirteenth 7969 6240 day 3117 of the same, when x834 the king's 4428 commandment 1697 and his decree 1881 drew near 5060 z8689 to be put in execution, 6213 z8736 in the day 3117 that x834 the enemies 341 z8802 of the Yæhûđîm יְהוּדִים 3064 hoped 7663 z8765 to have power 7980 z8800 over them, (though it x1931 was turned y2015 z8736 to the contrary, x2015 that x834 the Yæhûđîm יְהוּדִים 3064 had rule y7980 z8799 over x7980 them x1992 that hated 8130 z8802 them;)

נִקְהֲלוּ הַיְּהוּדִים בְּעָרֵיהֶם בְּכָל־מְדִינוֹת הַמֶּלֶךְ אֳחַשְׁוֵרוֹשׁ לִשְׁלֹחַ יָד בִּמְבַקְשֵׁי רָעָתָם וְאִישׁ לֹא־עָמַד לִפְנֵיהֶם כִּי־נָפַל פַּחְדָּם עַל־כָּל־הָעַמִּים

Massoretic Text OT Hebrew Esther 9:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 9:2 Forums Online 9:2 niq'hálû haY'hûdiym B'ärëyhem B'khäl-m'diynôt haMelekh' óchash'wërôsh lish'loªch yäd Bim'vaq'shëy räätäm w'iysh lo-ämad lif'nëyhem Kiy-näfal Pach'Däm al-Käl-aMiym

Massoretic Text OT Hebrew Esther 9:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 9:2 Forums Online 9:2 The Yæhûđîm יְהוּדִים 3064 gathered themselves together 6950 z8738 in their cities 5892 throughout all x3605 the provinces 4082 of the king 4428 ´Áçašwërôš אֲחַשׁוֵרוֹשׁ, 325 to lay 7971 z8800 hand 3027 on such as sought 1245 z8764 their hurt: 7451 and no x3808 man 376 could withstand 5975 z8804 them; y6440 for x3588 the fear 6343 of them fell 5307 z8804 upon x5921 all x3605 people. 5971

וְכָל־שָׂרֵי הַמְּדִינוֹת וְהָאֲחַשְׁדַּרְפְּנִים וְהַפַּחוֹת וְעֹשֵׂי הַמְּלָאכָה אֲשֶׁר לַמֶּלֶךְ מְנַשְּׂאִים אֶת־הַיְּהוּדִים כִּי־נָפַל פַּחַד־מָרְדֳּכַי עֲלֵיהֶם

Massoretic Text OT Hebrew Esther 9:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 9:3 Forums Online 9:3 w'khäl-särëy haM'diynôt w'áchash'Dar'P'niym w'haPachôt w'osëy haM'läkhäh ásher laMelekh' m'naS'iym et-haY'hûdiym Kiy-näfal Pachad-mär'Dókhay álëyhem

Massoretic Text OT Hebrew Esther 9:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 9:3 Forums Online 9:3 And all x3605 the rulers 8269 of the provinces, 4082 and the lieutenants, 323 and the deputies, 6346 and officers 6213 4399 z8802 of x834 the king, 4428 helped 5375 z8764 x853 the Yæhûđîm יְהוּדִים; 3064 because x3588 the fear 6343 of Mordóȼay מָרדֳּכַי 4782 fell 5307 z8804 upon x5921 them.

כִּי־גָדוֹל מָרְדֳּכַי בְּבֵית הַמֶּלֶךְ וְשָׁמְע הוֹלֵךְ בְּכָל־הַמְּדִינוֹת כִּי־הָאִישׁ מָרְדֳּכַי הוֹלֵךְ וְגָדוֹל פ

Massoretic Text OT Hebrew Esther 9:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 9:4 Forums Online 9:4 Kiy-gädôl mär'Dókhay B'vëyt haMelekh' w'shäm'ô hôlëkh' B'khäl-haM'diynôt Kiy-iysh mär'Dókhay hôlëkh' w'gädôl f

Massoretic Text OT Hebrew Esther 9:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 9:4 Forums Online 9:4 For x3588 Mordóȼay מָרדֳּכַי 4782 [was] great 1419 in the king's 4428 house, 1004 and his fame 8089 went out 1980 z8802 throughout all x3605 the provinces: 4082 for x3588 this man 376 Mordóȼay מָרדֳּכַי 4782 waxed 1980 z8802 greater and greater. 1419

וַיַּכּוּ הַיְּהוּדִים בְּכָל־אֹיְבֵיהֶם מַכַּת־חֶרֶב וְהֶרֶג וְאַבְדָן וַיַּעֲשׂוּ בְשֹׂנְאֵיהֶם כִּרְצוֹנָם

Massoretic Text OT Hebrew Esther 9:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 9:5 Forums Online 9:5 waYaKû haY'hûdiym B'khäl-oy'vëyhem maKat-cherev w'hereg w'av'dän waYaásû v'son'ëyhem Kir'tzônäm

Massoretic Text OT Hebrew Esther 9:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 9:5 Forums Online 9:5 Thus the Yæhûđîm יְהוּדִים 3064 smote 5221 z8686 all x3605 their enemies 341 z8802 with the stroke 4347 of the sword, 2719 and slaughter, 2027 and destruction, 12 and did 6213 z8799 what they would 7522 unto those that hated 8130 z8802 them.

בְשׁוּשַׁן הַבִּירָה הָרְגוּ הַיְּהוּדִים וְאַבֵּד חֲמֵשׁ מֵאוֹת אִישׁ

Massoretic Text OT Hebrew Esther 9:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 9:6 Forums Online 9:6 ûv'shûshan haBiyräh här'gû haY'hûdiym w'aBëd chámësh mëôt iysh

Massoretic Text OT Hebrew Esther 9:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 9:6 Forums Online 9:6 And in Šûšan שׁוּשַׁן 7800 the palace 1002 the Yæhûđîm יְהוּדִים 3064 slew 2026 z8804 and destroyed 6 z8763 five 2568 hundred 3967 men. 376

וְאֵת פַּרְשַׁנְדָּתָא וְאֵת דַּלְפוֹן וְאֵת אַסְפָּתָא

Massoretic Text OT Hebrew Esther 9:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 9:7 Forums Online 9:7 w'ët Par'shan'Dätä w'ët Dal'fôn w'ët aš'Pätä

Massoretic Text OT Hebrew Esther 9:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 9:7 Forums Online 9:7 And Paršandäŧä´ פַּרשַׁנדָּתָא, 6577 and Dalfôn דַּלפוֹן, 1813 and ´Aspäŧä´ אַספָּתָא, 630

וְאֵת פּוֹרָתָא וְאֵת אֲדַלְיָא וְאֵת אֲרִידָתָא

Massoretic Text OT Hebrew Esther 9:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 9:8 Forums Online 9:8 w'ët Pôrätä w'ët ádal'yä w'ët áriydätä

Massoretic Text OT Hebrew Esther 9:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 9:8 Forums Online 9:8 And Pôräŧä´ פּוֹרָתָא, 6334 and ´Áđalyä´ אֲדַליָא, 118 and ´Árîđäŧä´ אֲרִידָתָא, 743

וְאֵת פַּרְמַשְׁתָּא וְאֵת אֲרִיסַי וְאֵת אֲרִדַי וְאֵת וַיְזָתָא

Massoretic Text OT Hebrew Esther 9:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 9:9 Forums Online 9:9 w'ët Par'mash'Tä w'ët áriyšay w'ët áriday w'ët way'zätä

Massoretic Text OT Hebrew Esther 9:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 9:9 Forums Online 9:9 And Parmaštä´ פַּרמַשׁתָּא, 6534 and ´Árîsay אֲרִיסַי, 747 and ´Áriđay אֲרִדַי, 742 and Wayæzäŧä´ וַיְזָתָא, 2055

עֲשֶׂרֶת בְּנֵי הָמָן בֶּן־הַמְּדָתָא צֹרֵר הַיְּהוּדִים הָרָגוּ בַבִּזָּה לֹא שָׁלְחוּ אֶת־יָדָם

Massoretic Text OT Hebrew Esther 9:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 9:10 Forums Online 9:10 áseret B'nëy hämän Ben-haM'dätä tzorër haY'hûdiym härägû ûvaBiZäh lo shäl'chû et-yädäm

Massoretic Text OT Hebrew Esther 9:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 9:10 Forums Online 9:10 The ten 6235 sons 1121 of Hämän הָמָן 2001 the son 1121 of Hammæđäŧä´ הַמְּדָתָא, 4099 the enemy 6887 z8802 of the Yæhûđîm יְהוּדִים, 3064 slew 2026 z8804 they; but on the spoil 961 laid 7971 z8804 they not x3808 x853 their hand. 3027

בַּיּוֹם הַהוּא בָּא מִסְפַּר הַהֲרוּגִים בְּשׁוּשַׁן הַבִּירָה לִפְנֵי הַמֶּלֶךְ ס

Massoretic Text OT Hebrew Esther 9:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 9:11 Forums Online 9:11 BaYôm ha miš'Par hahárûgiym B'shûshan haBiyräh lif'nëy haMelekh' š

Massoretic Text OT Hebrew Esther 9:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 9:11 Forums Online 9:11 On that x1931 day 3117 the number 4557 of those that were slain 2026 z8803 in Šûšan שׁוּשַׁן 7800 the palace 1002 was brought 935 z8804 before 6440 the king. 4428

וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ לְאֶסְתֵּר הַמַּלְכָּה בְּשׁוּשַׁן הַבִּירָה הָרְגוּ הַיְּהוּדִים וְאַבֵּד חֲמֵשׁ מֵאוֹת אִישׁ וְאֵת עֲשֶׂרֶת בְּנֵי־הָמָן בִּשְׁאָר מְדִינוֹת הַמֶּלֶךְ מֶה עָשׂוּ מַה־שְּׁאֵלָתֵךְ וְיִנָּתֵן לָךְ מַה־בַּקָּשָׁתֵךְ עוֹד וְתֵעָשׂ

Massoretic Text OT Hebrew Esther 9:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 9:12 Forums Online 9:12 waYomer haMelekh' l'eš'Tër haMal'Käh B'shûshan haBiyräh här'gû haY'hûdiym w'aBëd chámësh mëôt iysh w'ët áseret B'nëy-hämän Bish'är m'diynôt haMelekh' meh äsû ûmah-SH'ëlätëkh' w'yiNätën kh' ûmah-BaQäshätëkh' ôd w'tëäs

Massoretic Text OT Hebrew Esther 9:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 9:12 Forums Online 9:12 ¶ And the king 4428 said 559 z8799 unto ´Estër אֶסתֵּר 635 the queen, 4436 The Yæhûđîm יְהוּדִים 3064 have slain 2026 z8804 and destroyed 6 z8763 five 2568 hundred 3967 men 376 in Šûšan שׁוּשַׁן 7800 the palace, 1002 and the ten 6235 sons 1121 of Hämän הָמָן; 2001 what x4100 have they done 6213 z8804 in the rest 7605 of the king's 4428 provinces? 4082 now what x4100 [is] thy petition? 7596 and it shall be granted 5414 z8735 thee: or what x4100 [is] thy request 1246 further? 5750 and it shall be done. 6213 z8735

וַתֹּאמֶר אֶסְתֵּר אִם־עַל־הַמֶּלֶךְ טוֹב יִנָּתֵן גַּם־מָחָר לַיְּהוּדִים אֲשֶׁר בְּשׁוּשָׁן לַעֲשׂוֹת כְּדָת הַיּוֹם וְאֵת עֲשֶׂרֶת בְּנֵי־הָמָן יִתְלוּ עַל־הָעֵץ

Massoretic Text OT Hebrew Esther 9:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 9:13 Forums Online 9:13 waTomer eš'Tër im-al-haMelekh' ţôv yiNätën Gam-mächär laY'hûdiym ásher B'shûshän laásôt K'dät haYôm w'ët áseret B'nëy-hämän yit'lû al-ëtz

Massoretic Text OT Hebrew Esther 9:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 9:13 Forums Online 9:13 Then said 559 z8799 ´Estër אֶסתֵּר, 635 If x518 it please y2896 x2895 x5921 the king, 4428 let it be granted 5414 z8735 to the Yæhûđîm יְהוּדִים 3064 which x834 [are] in Šûšan שׁוּשַׁן 7800 to do 6213 z8800 to morrow 4279 also x1571 according unto this day's 3117 decree, 1881 and let Hämän's הָמָן 2001 ten 6235 sons 1121 be hanged 8518 z8799 upon x5921 the gallows. 6086

וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ לְהֵעָשׂוֹת כֵּן וַתִּנָּתֵן דָּת בְּשׁוּשָׁן וְאֵת עֲשֶׂרֶת בְּנֵי־הָמָן תָּלוּ

Massoretic Text OT Hebrew Esther 9:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 9:14 Forums Online 9:14 waYomer haMelekh' l'hëäsôt Kën waTiNätën Dät B'shûshän w'ët áseret B'nëy-hämän Tälû

Massoretic Text OT Hebrew Esther 9:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 9:14 Forums Online 9:14 And the king 4428 commanded 559 z8799 it so x3651 to be done: 6213 z8736 and the decree 1881 was given 5414 z8735 at Šûšan שׁוּשַׁן; 7800 and they hanged 8518 z8804 Hämän's הָמָן 2001 ten 6235 sons. 1121

וַיִּקָּהֲלוּ *הַיְּהוּדִיִּים [הַיְּהוּדִים] אֲשֶׁר־בְּשׁוּשָׁן גַּם בְּיוֹם אַרְבָּעָה עָשָׂר לְחֹדֶשׁ אֲדָר וַיַּהַרְגוּ בְשׁוּשָׁן שְׁלֹשׁ מֵאוֹת אִישׁ בַבִּזָּה לֹא שָׁלְחוּ אֶת־יָדָם

Massoretic Text OT Hebrew Esther 9:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 9:15 Forums Online 9:15 waYiQähálû *haY'hûdiYiym [haY'hûdiym] ásher-B'shûshän Gam B'yôm ar'Bääh äsär l'chodesh ádär waYahar'gû v'shûshän sh'losh mëôt iysh ûvaBiZäh lo shäl'chû et-yädäm

Massoretic Text OT Hebrew Esther 9:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 9:15 Forums Online 9:15 For the Yæhûđîm יְהוּדִים 3064 that x834 [were] in Šûšan שׁוּשַׁן 7800 gathered themselves together 6950 z8735 on the fourteenth 702 6240 day 3117 also x1571 of the month 2320 ´Áđär אֲדָר, 143 and slew 2026 z8799 three 7969 hundred 3967 men 376 at Šûšan שׁוּשַׁן; 7800 but on the prey 961 they laid 7971 z8804 not x3808 x853 their hand. 3027

שְׁאָר הַיְּהוּדִים אֲשֶׁר בִּמְדִינוֹת הַמֶּלֶךְ נִקְהֲלוּ וְעָמֹד עַל־נַפְשָׁם וְנוֹחַ מֵאֹיְבֵיהֶם וְהָרֹג בְּשֹׂנְאֵיהֶם חֲמִשָּׁה וְשִׁבְעִים אָלֶף בַבִּזָּה לֹא שָׁלְחוּ אֶת־יָדָם

Massoretic Text OT Hebrew Esther 9:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 9:16 Forums Online 9:16 ûsh'är haY'hûdiym ásher Bim'diynôt haMelekh' niq'hálû w'ämod al-naf'shäm w'nôªch oy'vëyhem w'härog B'son'ëyhem chámiSHäh w'shiv'iym älef ûvaBiZäh lo shäl'chû et-yädäm

Massoretic Text OT Hebrew Esther 9:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 9:16 Forums Online 9:16 But the other 7605 Yæhûđîm יְהוּדִים 3064 that x834 [were] in the king's 4428 provinces 4082 gathered themselves together, 6950 z8738 and stood 5975 z8800 for x5921 their lives, 5315 and had rest y5118 x5117 from their enemies, 341 z8802 x4480 and slew 2026 z8800 of their foes 8130 z8802 seventy 7657 and five 2568 thousand, 505 but they laid 7971 z8804 not x3808 x853 their hands 3027 on the prey, 961

בְּיוֹם־שְׁלֹשָׁה עָשָׂר לְחֹדֶשׁ אֲדָר וְנוֹחַ בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר בּ וְעָשֹׂה אֹת יוֹם מִשְׁתֶּה וְשִׂמְחָה

Massoretic Text OT Hebrew Esther 9:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 9:17 Forums Online 9:17 B'yôm-sh'loshäh äsär l'chodesh ádär w'nôªch B'ar'Bääh äsär Bô w'äsoh otô yôm mish'Teh w'sim'chäh

Massoretic Text OT Hebrew Esther 9:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 9:17 Forums Online 9:17 On the thirteenth 7969 6240 day 3117 of the month 2320 ´Áđär אֲדָר; 143 and on the fourteenth 702 6240 day of the same rested y5118 x5117 they, and made 6213 z8800 it a day 3117 of feasting 4960 and gladness. 8057

*וְהַיְּהוּדִיִּים [וְהַיְּהוּדִים] אֲשֶׁר־בְּשׁוּשָׁן נִקְהֲלוּ בִּשְׁלֹשָׁה עָשָׂר בּ בְאַרְבָּעָה עָשָׂר בּ וְנוֹחַ בַּחֲמִשָּׁה עָשָׂר בּ וְעָשֹׂה אֹת יוֹם מִשְׁתֶּה וְשִׂמְחָה

Massoretic Text OT Hebrew Esther 9:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 9:18 Forums Online 9:18 *w'haY'hûdiYiym [w'haY'hûdiym] ásher-B'shûshän niq'hálû Bish'loshäh äsär Bô ûv'ar'Bääh äsär Bô w'nôªch BachámiSHäh äsär Bô w'äsoh otô yôm mish'Teh w'sim'chäh

Massoretic Text OT Hebrew Esther 9:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 9:18 Forums Online 9:18 But the Yæhûđîm יְהוּדִים 3064 that x834 [were] at Šûšan שׁוּשַׁן 7800 assembled together 6950 z8738 on the thirteenth 7969 6240 [day] thereof, and on the fourteenth 702 6240 thereof; and on the fifteenth 2568 6240 [day] of the same they rested, y5118 x5117 and made 6213 z8800 it a day 3117 of feasting 4960 and gladness. 8057

עַל־כֵּן הַיְּהוּדִים *הַפְּרוֹזִים [הַפְּרָזִים] הַיֹּשְׁבִים בְּעָרֵי הַפְּרָזוֹת עֹשִׂים אֵת יוֹם אַרְבָּעָה עָשָׂר לְחֹדֶשׁ אֲדָר שִׂמְחָה מִשְׁתֶּה וְיוֹם טוֹב מִשְׁלוֹחַ מָנוֹת אִישׁ לְרֵעֵהוּ פ

Massoretic Text OT Hebrew Esther 9:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 9:19 Forums Online 9:19 al-Kën haY'hûdiym *haP'rôziym [haP'räziym] haYosh'viym B'ärëy haP'räzôt osiym ët yôm ar'Bääh äsär l'chodesh ádär sim'chäh ûmish'Teh w'yôm ţôv ûmish'lôªch mänôt iysh l'rëë f

Massoretic Text OT Hebrew Esther 9:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 9:19 Forums Online 9:19 Therefore x5921 x3651 the Yæhûđîm יְהוּדִים 3064 of the villages, 6521 that dwelt 3427 z8802 in the unwalled 6519 towns, 5892 made 6213 z8802 x853 the fourteenth 702 6240 day 3117 of the month 2320 ´Áđär אֲדָר 143 [a day of] gladness 8057 and feasting, 4960 and a good 2896 day, 3117 and of sending 4916 portions 4490 one 376 to another. 7453

וַיִּכְתֹּב מָרְדֳּכַי אֶת־הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה וַיִּשְׁלַח סְפָרִים אֶל־כָּל־הַיְּהוּדִים אֲשֶׁר בְּכָל־מְדִינוֹת הַמֶּלֶךְ אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ הַקְּרוֹבִים וְהָרְחוֹקִים

Massoretic Text OT Hebrew Esther 9:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 9:20 Forums Online 9:20 waYikh'Tov mär'Dókhay et-haD'väriym ëLeh waYish'lach š'färiym el-Käl-haY'hûdiym ásher B'khäl-m'diynôt haMelekh' áchash'wërôsh haQ'rôviym w'r'chôqiym

Massoretic Text OT Hebrew Esther 9:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 9:20 Forums Online 9:20 ¶ And Mordóȼay מָרדֳּכַי 4782 wrote 3789 z8799 x853 these x428 things, 1697 and sent 7971 z8799 letters 5612 unto x413 all x3605 the Yæhûđîm יְהוּדִים 3064 that x834 [were] in all x3605 the provinces 4082 of the king 4428 ´Áçašwërôš אֲחַשׁוֵרוֹשׁ, 325 [both] nigh 7138 and far, 7350

לְקַיֵּם עֲלֵיהֶם לִהְיוֹת עֹשִׂים אֵת יוֹם אַרְבָּעָה עָשָׂר לְחֹדֶשׁ אֲדָר וְאֵת יוֹם־חֲמִשָּׁה עָשָׂר בּ בְּכָל־שָׁנָה וְשָׁנָה

Massoretic Text OT Hebrew Esther 9:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 9:21 Forums Online 9:21 l'qaYëm álëyhem lih'yôt osiym ët yôm ar'Bääh äsär l'chodesh ádär w'ët yôm-chámiSHäh äsär Bô B'khäl-shänäh w'shänäh

Massoretic Text OT Hebrew Esther 9:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 9:21 Forums Online 9:21 To stablish 6965 z8763 [this] among x5921 them, that they should x1961 keep 6213 z8802 x853 the fourteenth 702 6240 day 3117 of the month 2320 ´Áđär אֲדָר, 143 and the fifteenth 2568 6240 day 3117 of the same, yearly, 8141 x3605

כַּיָּמִים אֲשֶׁר־נָחוּ בָהֶם הַיְּהוּדִים מֵאוֹיְבֵיהֶם וְהַחֹדֶשׁ אֲשֶׁר נֶהְפַּךְ לָהֶם מִיָּגוֹן לְשִׂמְחָה מֵאֵבֶל לְיוֹם טוֹב לַעֲשׂוֹת אוֹתָם יְמֵי מִשְׁתֶּה וְשִׂמְחָה מִשְׁלוֹחַ מָנוֹת אִישׁ לְרֵעֵהוּ מַתָּנוֹת לָאֶבְיוֹנִים

Massoretic Text OT Hebrew Esther 9:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 9:22 Forums Online 9:22 KaYämiym ásher-nächû hem haY'hûdiym ôy'vëyhem w'hachodesh ásher neh'Pakh' hem miYägôn l'sim'chäh ûëvel l'yôm ţôv laásôt ôtäm y'mëy mish'Teh w'sim'chäh ûmish'lôªch mänôt iysh l'rëë ûmaTänôt ev'yôniym

Massoretic Text OT Hebrew Esther 9:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 9:22 Forums Online 9:22 As the days 3117 wherein x834 the Yæhûđîm יְהוּדִים 3064 rested 5117 z8804 from their enemies, 341 z8802 x4480 and the month 2320 which x834 was turned 2015 z8738 unto them from sorrow 3015 x4480 to joy, 8057 and from mourning 60 x4480 into a good 2896 day: 3117 that they should make 6213 z8800 them days 3117 of feasting 4960 and joy, 8057 and of sending 4916 portions 4490 one 376 to another, 7453 and gifts 4979 to the poor. 34

וְקִבֵּל הַיְּהוּדִים אֵת אֲשֶׁר־הֵחֵלּוּ לַעֲשׂוֹת וְאֵת אֲשֶׁר־כָּתַב מָרְדֳּכַי אֲלֵיהֶם

Massoretic Text OT Hebrew Esther 9:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 9:23 Forums Online 9:23 w'qiBël haY'hûdiym ët ásher-hëchëLû laásôt w'ët ásher-Kätav mär'Dókhay álëyhem

Massoretic Text OT Hebrew Esther 9:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 9:23 Forums Online 9:23 And the Yæhûđîm יְהוּדִים 3064 undertook 6901 z8765 to do 6213 z8800 x853 as x834 they had begun, 2490 z8689 and as x834 Mordóȼay מָרדֳּכַי 4782 had written 3789 z8804 unto x413 them;

כִּי הָמָן בֶּן־הַמְּדָתָא הָאֲגָגִי צֹרֵר כָּל־הַיְּהוּדִים חָשַׁב עַל־הַיְּהוּדִים לְאַבְּדָם וְהִפִּיל פּוּר הוּא הַגּוֹרָל לְהֻמָּם לְאַבְּדָם

Massoretic Text OT Hebrew Esther 9:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 9:24 Forums Online 9:24 Kiy hämän Ben-haM'dätä ágägiy tzorër Käl-haY'hûdiym chäshav al-haY'hûdiym l'aB'däm w'hiPiyl Pûr haGôräl l'huMäm ûl'aB'däm

Massoretic Text OT Hebrew Esther 9:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 9:24 Forums Online 9:24 Because x3588 Hämän הָמָן 2001 the son 1121 of Hammæđäŧä´ הַמְּדָתָא, 4099 the ´Áqäqî אֲגָגִי, 91 the enemy 6887 z8802 of all x3605 the Yæhûđîm יְהוּדִים, 3064 had devised 2803 z8804 against x5921 the Yæhûđîm יְהוּדִים 3064 to destroy 6 z8763 them, and had cast 5307 z8689 Pûr פּוּר, 6332 that x1931 [is], the lot, 1486 to consume 2000 z8800 them, and to destroy 6 z8763 them;

בְבֹאָהּ לִפְנֵי הַמֶּלֶךְ אָמַר עִם־הַסֵּפֶר יָשׁוּב מַחֲשַׁבְתּ הָרָעָה אֲשֶׁר־חָשַׁב עַל־הַיְּהוּדִים עַל־רֹאשׁ וְתָלוּ אֹת וְאֶת־בָּנָיו עַל־הָעֵץ

Massoretic Text OT Hebrew Esther 9:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 9:25 Forums Online 9:25 ûv'voäH lif'nëy haMelekh' ämar im-haŠëfer yäshûv macháshav'Tô rääh ásher-chäshav al-haY'hûdiym al-roshô w'tälû otô w'et-Bänäyw al-ëtz

Massoretic Text OT Hebrew Esther 9:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 9:25 Forums Online 9:25 But when [´Estër אֶסתֵּר] came 935 z8800 before 6440 the king, 4428 he commanded 559 z8804 by x5973 letters 5612 that his wicked 7451 device, 4284 which x834 he devised 2803 z8804 against x5921 the Yæhûđîm יְהוּדִים, 3064 should return 7725 z8799 upon x5921 his own head, 7218 and that he and his sons 1121 should be hanged 8518 z8804 on x5921 the gallows. 6086

עַל־כֵּן קָרְאוּ לַיָּמִים הָאֵלֶּה פוּרִים עַל־שֵׁם הַפּוּר עַל־כֵּן עַל־כָּל־דִּבְרֵי הָאִגֶּרֶת הַזֹּאת מָה־רָאוּ עַל־כָּכָה מָה הִגִּיעַ אֲלֵיהֶם

Massoretic Text OT Hebrew Esther 9:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 9:26 Forums Online 9:26 al-Kën qär'û laYämiym ëLeh fûriym al-shëm haPûr al-Kën al-Käl-Div'rëy iGeret haZot ûmäh-räû al-Käkhäh ûmäh hiGiyª álëyhem

Massoretic Text OT Hebrew Esther 9:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 9:26 Forums Online 9:26 Wherefore x5921 x3651 they called 7121 z8804 these x428 days 3117 Pûrîm פּוּרִים 6332 after x5921 the name 8034 of Pûr פּוּר. 6332 Therefore x5921 x3651 for x5921 all x3605 the words 1697 of this x2063 letter, 107 and [of that] which x4100 they had seen 7200 z8804 concerning x5921 this matter, 3602 and which x4100 had come 5060 z8689 unto x413 them,

קִיְּמוּ *וְקִבֵּל [וְקִבְּלוּ] הַיְּהוּדִים עֲלֵיהֶם וְעַל־זַרְעָם וְעַל כָּל־הַנִּלְוִים עֲלֵיהֶם וְלֹא יַעֲבוֹר לִהְיוֹת עֹשִׂים אֵת שְׁנֵי הַיָּמִים הָאֵלֶּה כִּכְתָבָם וְכִזְמַנָּם בְּכָל־שָׁנָה וְשָׁנָה

Massoretic Text OT Hebrew Esther 9:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 9:27 Forums Online 9:27 qiY'mû *w'qiBël [w'qiB'lû] haY'hûdiym álëyhem w'al-zar'äm w'al Käl-haNil'wiym álëyhem w'lo yaávôr lih'yôt osiym ët sh'nëy haYämiym ëLeh Kikh'täväm w'khiz'maNäm B'khäl-shänäh w'shänäh

Massoretic Text OT Hebrew Esther 9:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 9:27 Forums Online 9:27 The Yæhûđîm יְהוּדִים 3064 ordained, 6965 z8765 and took 6901 z8765 upon x5921 them, and upon x5921 their seed, 2233 and upon x5921 all x3605 such as joined y3867 z8737 themselves x3867 unto x5921 them, so as it should not x3808 fail, 5674 z8799 that they would keep 6213 z8802 x853 these x428 two 8147 days 3117 according to their writing, 3791 and according to their [appointed] x2165 time y2165 every x3605 year; 8141

וְהַיָּמִים הָאֵלֶּה נִזְכָּרִים וְנַעֲשִׂים בְּכָל־דּוֹר וָדוֹר מִשְׁפָּחָה מִשְׁפָּחָה מְדִינָה מְדִינָה וְעִיר וָעִיר וִימֵי הַפּוּרִים הָאֵלֶּה לֹא יַעַבְרוּ מִתּוֹךְ הַיְּהוּדִים וְזִכְרָם לֹא־יָסוּף מִזַּרְעָם ס

Massoretic Text OT Hebrew Esther 9:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 9:28 Forums Online 9:28 w'haYämiym ëLeh niz'Käriym w'naásiym B'khäl-Dôr dôr mish'Pächäh ûmish'Pächäh m'diynäh ûm'diynäh w'iyr iyr wiymëy haPûriym ëLeh lo yaav'rû miTôkh' haY'hûdiym w'zikh'räm lo-yäšûf miZar'äm š

Massoretic Text OT Hebrew Esther 9:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 9:28 Forums Online 9:28 And [that] these x428 days 3117 [should be] remembered 2142 z8737 and kept 6213 z8737 throughout y1755 every x3605 generation, 1755 every family, 4940 every province, 4082 and every city; 5892 and [that] these x428 days 3117 of Pûrîm פּוּרִים 6332 should not x3808 fail 5674 z8799 from among 8432 x4480 the Yæhûđîm יְהוּדִים, 3064 nor x3808 the memorial 2143 of them perish 5486 z8799 from their seed. 2233 x4480

וַתִּכְתֹּב אֶסְתֵּר הַמַּלְכָּה בַת־אֲבִיחַיִל מָרְדֳּכַי הַיְּהוּדִי אֶת־כָּל־תֹּקֶף לְקַיֵּם אֵת אִגֶּרֶת הַפּוּרִים הַזֹּאת הַשֵּׁנִית

Massoretic Text OT Hebrew Esther 9:29 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 9:29 Forums Online 9:29 waTikh'Tov eš'Tër haMal'Käh vat-áviychayil ûmär'Dókhay haY'hûdiy et-Käl-Toqef l'qaYëm ët iGeret haPûriym haZot haSHëniyt

Massoretic Text OT Hebrew Esther 9:29 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 9:29 Forums Online 9:29 Then ´Estër אֶסתֵּר 635 the queen, 4436 the daughter 1323 of ´Ávîçäyil אֲבִיחָיִל, 32 and Mordóȼay מָרדֳּכַי 4782 the Yæhûđî יְהוּדִי, 3064 wrote 3789 z8799 with x854 all x3605 authority, 8633 to confirm 6965 z8763 x853 this x2063 second 8145 letter 107 of Pûrîm פּוּרִים. 6332

וַיִּשְׁלַח סְפָרִים אֶל־כָּל־הַיְּהוּדִים אֶל־שֶׁבַע וְעֶשְׂרִים מֵאָה מְדִינָה מַלְכוּת אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ דִּבְרֵי שָׁלוֹם וֶאֱמֶת

Massoretic Text OT Hebrew Esther 9:30 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 9:30 Forums Online 9:30 waYish'lach š'färiym el-Käl-haY'hûdiym el-sheva w'es'riym ûmëäh m'diynäh mal'khût áchash'wërôsh Div'rëy shälôm weémet

Massoretic Text OT Hebrew Esther 9:30 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 9:30 Forums Online 9:30 And he sent 7971 z8799 the letters 5612 unto x413 all x3605 the Yæhûđîm יְהוּדִים, 3064 to x413 the hundred 3967 twenty 6242 and seven 7651 provinces 4082 of the kingdom 4438 of ´Áçašwërôš אֲחַשׁוֵרוֹשׁ, 325 [with] words 1697 of peace 7965 and truth, 571

לְקַיֵּם אֵת־יְמֵי הַפֻּרִים הָאֵלֶּה בִּזְמַנֵּיהֶם כַּאֲשֶׁר קִיַּם עֲלֵיהֶם מָרְדֳּכַי הַיְּהוּדִי וְאֶסְתֵּר הַמַּלְכָּה וְכַאֲשֶׁר קִיְּמוּ עַל־נַפְשָׁם וְעַל־זַרְעָם דִּבְרֵי הַצֹּמוֹת וְזַעֲקָתָם

Massoretic Text OT Hebrew Esther 9:31 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 9:31 Forums Online 9:31 l'qaYëm ët-y'mëy haPuriym ëLeh Biz'maNëyhem Kaásher qiYam álëyhem mär'Dókhay haY'hûdiy w'eš'Tër haMal'Käh w'khaásher qiY'mû al-naf'shäm w'al-zar'äm Div'rëy haTZomôt w'zaáqätäm

Massoretic Text OT Hebrew Esther 9:31 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 9:31 Forums Online 9:31 To confirm 6965 z8763 x853 these x428 days 3117 of Pûrîm פּוּרִים 6332 in their times 2165 [appointed], according as x834 Mordóȼay מָרדֳּכַי 4782 the Yæhûđî יְהוּדִי 3064 and ´Estër אֶסתֵּר 635 the queen 4436 had enjoined 6965 z8765 x5921 them, and as x834 they had decreed 6965 z8765 for x5921 themselves 5315 and for x5921 their seed, 2233 the matters 1697 of the fastings 6685 and their cry. 2201

מַאֲמַר אֶסְתֵּר קִיַּם דִּבְרֵי הַפֻּרִים הָאֵלֶּה וְנִכְתָּב בַּסֵּפֶר פ

Massoretic Text OT Hebrew Esther 9:32 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 9:32 Forums Online 9:32 ûmaámar eš'Tër qiYam Div'rëy haPuriym ëLeh w'nikh'Täv BaŠëfer f

Massoretic Text OT Hebrew Esther 9:32 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Esther 9:32 Forums Online 9:32 And the decree 3982 of ´Estër אֶסתֵּר 635 confirmed 6965 z8765 these x428 matters 1697 of Pûrîm פּוּרִים; 6332 and it was written 3789 z8737 in the book. 5612

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.