Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {Ezra 1Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Ezra / Ezra 1

1 The proclamation of Cyrus for the building of the Temple. 5 The people provide for the return. 7 Cyrus restoreth the vessels of the Temple to Sheshbazzar.

בִשְׁנַת אַחַת לְכוֹרֶשׁ מֶלֶךְ פָּרַס לִכְלוֹת דְּבַר־יְהוָה מִפִּי יִרְמְיָה הֵעִיר יְהוָה אֶת־רוּחַ כֹּרֶשׁ מֶלֶךְ־פָּרַס וַיַּעֲבֶר־קוֹל בְּכָל־מַלְכוּת וְגַם־בְּמִכְתָּב לֵאמֹר

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 1:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 1:1 Forums Online 1:1 ûvish'nat achat l'khôresh melekh' Päraš likh'lôt D'var-y'hwäh miPiy yir'm'yäh hëiyr y'hwäh et-rûªch Koresh melekh'-Päraš waYaáver-qôl B'khäl-mal'khûtô w'gam-B'mikh'Täv mor

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 1:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 1:1 Forums Online 1:1 ¶ Now in the first 259 year 8141 of Côreš כּוֹרֶשׁ 3566 king 4428 of Päras פָּרַס, 6539 that the word 1697 of Yähwè יָהוֶה 3068 by the mouth 6310 x4480 of Yirmæyà יִרמְיָה 3414 might be fulfilled, 3615 z8800 Yähwè יָהוֶה 3068 stirred up 5782 z8689 x853 the spirit 7307 of Côreš כּוֹרֶשׁ 3566 king 4428 of Päras פָּרַס, 6539 that he made a proclamation 5674 6963 z8686 throughout all x3605 his kingdom, 4438 and [put it] also x1571 in writing, 4385 saying, 559 z8800

כֹּה אָמַר כֹּרֶשׁ מֶלֶךְ פָּרַס כֹּל מַמְלְכוֹת הָאָרֶץ נָתַן לִי יְהוָה אֱלֹהֵי הַשָּׁמָיִם וְהוּא־פָקַד עָלַי לִבְנוֹת־ל בַיִת בִּירוּשָׁלִַם אֲשֶׁר בִּיהוּדָה

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 1:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 1:2 Forums Online 1:2 Koh ämar Koresh melekh' Päraš Kol mam'l'khôt äretz nätan liy y'hwäh élohëy haSHämäyim w'-fäqad älay liv'nôt-lô vayit Biyrûshälaim ásher Biyhûdäh

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 1:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 1:2 Forums Online 1:2 Thus x3541 saith 559 z8804 Côreš כּוֹרֶשׁ 3566 king 4428 of Päras פָּרַס, 6539 Yähwè יָהוֶה 3068 ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 of heaven 8064 hath given 5414 z8804 me all x3605 the kingdoms 4467 of the earth; 776 and he x1931 hath charged 6485 z8804 x5921 me to build 1129 z8800 him an house 1004 at Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם, 3389 which x834 [is] in Yæhûđà יְהוּדָה. 3063

מִי־בָכֶם מִכָּל־עַמּ יְהִי אֱלֹהָיו עִמּ וְיַעַל לִירוּשָׁלִַם אֲשֶׁר בִּיהוּדָה וְיִבֶן אֶת־בֵּית יְהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל הוּא הָאֱלֹהִים אֲשֶׁר בִּירוּשָׁלִָם

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 1:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 1:3 Forums Online 1:3 miy-khem miKäl-aMô y'hiy élohäyw iMô w'yaal liyrûshälaim ásher Biyhûdäh w'yiven et-Bëyt y'hwäh élohëy yis'räël élohiym ásher Biyrûshäläim

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 1:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 1:3 Forums Online 1:3 Who x4310 [is there] among you of all x4480 x3605 his people? 5971 his ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 be x1961 with x5973 him, and let him go up 5927 z8799 to Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם, 3389 which x834 [is] in Yæhûđà יְהוּדָה, 3063 and build 1129 z8799 x853 the house 1004 of Yähwè יָהוֶה 3068 ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 (he x1931 [is] the ´Élöhîm אֱלֹהִים,) 430 which x834 [is] in Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם. 3389

וְכָל־הַנִּשְׁאָר מִכָּל־הַמְּקֹמוֹת אֲשֶׁר הוּא גָר־שָׁם יְנַשְּׂאוּהוּ אַנְשֵׁי מְקֹמ בְּכֶסֶף בְזָהָב בִרְכוּשׁ בִבְהֵמָה עִם־הַנְּדָבָה לְבֵית הָאֱלֹהִים אֲשֶׁר בִּירוּשָׁלִָם

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 1:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 1:4 Forums Online 1:4 w'khäl-haNish'är miKäl-haM'qomôt ásher gär-shäm y'naS'û an'shëy m'qomô B'khešef ûv'zähäv ûvir'khûsh ûviv'hëmäh im-haN'däväh l'vëyt élohiym ásher Biyrûshäläim

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 1:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 1:4 Forums Online 1:4 And whosoever x3605 remaineth 7604 z8737 in any x4480 x3605 place 4725 where x834 he x1931 sojourneth, 1481 z8802 let the men y582 x376 of his place 4725 help 5375 z8762 him with silver, 3701 and with gold, 2091 and with goods, 7399 and with beasts, 929 beside x5973 the freewill offering 5071 for the house 1004 of ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 that x834 [is] in Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם. 3389

וַיָּקוּמוּ רָאשֵׁי הָאָבוֹת לִיהוּדָה בִנְיָמִן וְהַכֹּהֲנִים וְהַלְוִיִּם לְכֹל הֵעִיר הָאֱלֹהִים אֶת־רוּח לַעֲלוֹת לִבְנוֹת אֶת־בֵּית יְהוָה אֲשֶׁר בִּירוּשָׁלִָם

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 1:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 1:5 Forums Online 1:5 waYäqûmû räshëy ävôt liyhûdäh ûvin'yämin w'haKohániym w'hal'wiYim l'khol hëiyr élohiym et-rûchô laálôt liv'nôt et-Bëyt y'hwäh ásher Biyrûshäläim

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 1:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 1:5 Forums Online 1:5 ¶ Then rose up 6965 z8799 the chief 7218 of the fathers 1 of Yæhûđà יְהוּדָה 3063 and Binyämîn בִּניָמִין, 1144 and the priests, 3548 and the Læwiyyim לְוִיִּם, 3881 with all x3605 [them] x853 whose spirit 7307 ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 had raised, 5782 z8689 to go up 5927 z8800 to build 1129 z8800 x853 the house 1004 of Yähwè יָהוֶה 3068 which x834 [is] in Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם. 3389

וְכָל־סְבִיבֹתֵיהֶם חִזְּקוּ בִידֵיהֶם בִּכְלֵי־כֶסֶף בַּזָּהָב בָּרְכוּשׁ בַבְּהֵמָה בַמִּגְדָּנוֹת לְבַד עַל־כָּל־הִתְנַדֵּב ס

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 1:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 1:6 Forums Online 1:6 w'khäl-š'viyvotëyhem chiZ'qû viydëyhem Bikh'lëy-khešef BaZähäv r'khûsh ûvaB'hëmäh ûvaMig'Dänôt l'vad al-Käl-hit'naDëv š

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 1:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 1:6 Forums Online 1:6 And all x3605 they that [were] about 5439 them strengthened 2388 z8765 their hands 3027 with vessels 3627 of silver, 3701 with gold, 2091 with goods, 7399 and with beasts, 929 and with precious things, 4030 beside all x905 x5921 x3605 [that] was willingly offered. 5068 z8692

וְהַמֶּלֶךְ כּוֹרֶשׁ הוֹצִיא אֶת־כְּלֵי בֵית־יְהוָה אֲשֶׁר הוֹצִיא נְבוּכַדְנֶצַּר מִירוּשָׁלִַם וַיִּתְּנֵם בְּבֵית אֱלֹהָיו

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 1:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 1:7 Forums Online 1:7 w'haMelekh' Kôresh hôtziy et-K'lëy vëyt-y'hwäh ásher hôtziy n'vûkhad'neTZar miyrûshälaim waYiT'nëm B'vëyt élohäyw

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 1:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 1:7 Forums Online 1:7 ¶ Also Côreš כּוֹרֶשׁ 3566 the king 4428 brought forth 3318 z8689 x853 the vessels 3627 of the house 1004 of Yähwè יָהוֶה, 3068 which x834 Nævûȼađne´xxar נְבוּכַדנֶאצַּר 5019 had brought forth 3318 z8689 out of Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם, 3389 x4480 and had put 5414 z8799 them in the house 1004 of his ´élöhîm אֱלֹהִים; 430

וַיּוֹצִיאֵם כּוֹרֶשׁ מֶלֶךְ פָּרַס עַל־יַד מִתְרְדָת הַגִּזְבָּר וַיִּסְפְּרֵם לְשֵׁשְׁבַּצַּר הַנָּשִׂיא לִיהוּדָה

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 1:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 1:8 Forums Online 1:8 waYôtziyëm Kôresh melekh' Päraš al-yad mit'r'dät haGiz'Bär waYiš'P'rëm l'shësh'BaTZar haNäsiy liyhûdäh

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 1:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 1:8 Forums Online 1:8 Even those did Côreš כּוֹרֶשׁ 3566 king 4428 of Päras פָּרַס 6539 bring forth 3318 z8686 by x5921 the hand 3027 of Miŧræđäŧ מִתרְדָת 4990 the treasurer, 1489 and numbered 5608 z8799 them unto Šëšbaxxar שֵׁשׁבַּצַּר, 8339 the prince 5387 of Yæhûđà יְהוּדָה. 3063

וְאֵלֶּה מִסְפָּרָם אֲגַרְטְלֵי זָהָב שְׁלֹשִׁים אֲגַרְטְלֵי־כֶסֶף אָלֶף מַחֲלָפִים תִּשְׁעָה וְעֶשְׂרִים ס

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 1:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 1:9 Forums Online 1:9 w'ëLeh miš'Päräm ágar'ţ'lëy zähäv sh'loshiym ágar'ţ'lëy-khešef älef macháläfiym Tish'äh w'es'riym š

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 1:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 1:9 Forums Online 1:9 And this x428 [is] the number 4557 of them: thirty 7970 chargers 105 of gold, 2091 a thousand 505 chargers 105 of silver, 3701 nine 8672 and twenty 6242 knives, 4252

כְּפוֹרֵי זָהָב שְׁלֹשִׁים כְּפוֹרֵי כֶסֶף מִשְׁנִים אַרְבַּע מֵאוֹת וַעֲשָׂרָה כֵּלִים אֲחֵרִים אָלֶף ס

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 1:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 1:10 Forums Online 1:10 K'fôrëy zähäv sh'loshiym K'fôrëy khešef mish'niym ar'Ba mëôt waásäräh Këliym áchëriym älef š

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 1:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 1:10 Forums Online 1:10 Thirty 7970 basons 3713 of gold, 2091 silver 3701 basons 3713 of a second 4932 [sort] four 702 hundred 3967 and ten, 6235 [and] other 312 vessels 3627 a thousand. 505

כָּל־כֵּלִים לַזָּהָב וְלַכֶּסֶף חֲמֵשֶׁת אֲלָפִים וְאַרְבַּע מֵאוֹת הַכֹּל הֶעֱלָה שֵׁשְׁבַּצַּר עִם הֵעָלוֹת הַגּוֹלָה מִבָּבֶל לִירוּשָׁלִָם פ

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 1:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 1:11 Forums Online 1:11 Käl-Këliym laZähäv w'laKešef chámëshet áläfiym w'ar'Ba mëôt haKol heéläh shësh'BaTZar im hëälôt haGôläh miBävel liyrûshäläim f

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 1:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 1:11 Forums Online 1:11 All x3605 the vessels 3627 of gold 2091 and of silver 3701 [were] five 2568 thousand 505 and four 702 hundred. 3967 All x3605 [these] did Šëšbaxxar שֵׁשׁבַּצַּר 8339 bring up 5927 z8689 with x5973 [them of] the captivity 1473 that were brought up 5927 z8736 from Bävel בָּבֶל 894 x4480 unto Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם. 3389

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.