Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {Ezra 9Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Ezra / Ezra 9

1 Ezra mourneth for the affinity of the people with strangers. 5 He prayeth unto God with confession of sins.

כְכַלּוֹת אֵלֶּה נִגְּשׁוּ אֵלַי הַשָּׂרִים לֵאמֹר לֹא־נִבְדְּלוּ הָעָם יִשְׂרָאֵל וְהַכֹּהֲנִים וְהַלְוִיִּם מֵעַמֵּי הָאֲרָצוֹת כְּתוֹעֲבֹתֵיהֶם לַכְּנַעֲנִי הַחִתִּי הַפְּרִזִּי הַיְבוּסִי הָעַמֹּנִי הַמֹּאָבִי הַמִּצְרִי וְהָאֱמֹרִי

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 9:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 9:1 Forums Online 9:1 ûkh'khaLôt ëLeh niG'shû ëlay haSäriym mor lo-niv'D'lû äm yis'räël w'haKohániym w'hal'wiYim aMëy árätzôt K'tôávotëyhem laK'naániy hachiTiy haP'riZiy hay'vûšiy aMoniy haMoäviy haMitz'riy w'émoriy

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 9:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 9:1 Forums Online 9:1 ¶ Now when these things x428 were done, 3615 z8763 the princes 8269 came 5066 z8738 to x413 me, saying, 559 z8800 The people 5971 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 and the priests, 3548 and the Læwiyyim לְוִיִּם, 3881 have not x3808 separated y914 z8738 themselves x914 from the people 5971 x4480 of the lands, 776 [doing] according to their abominations, 8441 [even] of the Cæna`ánîm כְּנַעֲנִים, 3669 the Çittîm חִתִּים, 2850 the Pærizzîm פְּרִזִּים, 6522 the Yævûsîm יְבוּסִים, 2983 the `Ammönîm עַמֹּנִים, 5984 the Mô´ävîm מוֹאָבִים, 4125 the Mixrîm מִצרִים, 4713 and the ´Émörîm אֱמֹרִים. 567

כִּי־נָשְׂאוּ מִבְּנֹתֵיהֶם לָהֶם וְלִבְנֵיהֶם וְהִתְעָרְבוּ זֶרַע הַקֹּדֶשׁ בְּעַמֵּי הָאֲרָצוֹת וְיַד הַשָּׂרִים וְהַסְּגָנִים הָיְתָה בַּמַּעַל הַזֶּה רִאשׁוֹנָה ס

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 9:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 9:2 Forums Online 9:2 Kiy-näs'û miB'notëyhem hem w'liv'nëyhem w'hit'är'vû zera haQodesh B'aMëy árätzôt w'yad haSäriym w'haŠ'gäniym häy'täh BaMaal haZeh rishônäh š

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 9:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 9:2 Forums Online 9:2 For x3588 they have taken 5375 z8804 of their daughters 1323 x4480 for themselves, and for their sons: 1121 so that the holy 6944 seed 2233 have mingled y6148 z8694 themselves x6148 with the people 5971 of [those] lands: 776 yea, the hand 3027 of the princes 8269 and rulers 5461 hath been x1961 chief 7223 in this x2088 trespass. 4604

כְשָׁמְעִי אֶת־הַדָּבָר הַזֶּה קָרַעְתִּי אֶת־בִּגְדִי מְעִילִי וָאֶמְרְטָה מִשְּׂעַר רֹאשִׁי זְקָנִי וָאֵשְׁבָה מְשׁוֹמֵם

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 9:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 9:3 Forums Online 9:3 ûkh'shäm'iy et-haDävär haZeh qära'Tiy et-Big'diy ûm'iyliy em'r'ţäh miS'ar roshiy ûz'qäniy ësh'väh m'shômëm

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 9:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 9:3 Forums Online 9:3 And when I heard 8085 z8800 x853 this x2088 thing, 1697 I rent 7167 z8804 x853 my garment 899 and my mantle, 4598 and plucked off 4803 z8799 the hair 8181 x4480 of my head 7218 and of my beard, 2206 and sat down 3427 z8799 astonied. 8074 z8789

וְאֵלַי יֵאָסְפוּ כֹּל חָרֵד בְּדִבְרֵי אֱלֹהֵי־יִשְׂרָאֵל עַל מַעַל הַגּוֹלָה וַאֲנִי יֹשֵׁב מְשׁוֹמֵם עַד לְמִנְחַת הָעָרֶב

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 9:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 9:4 Forums Online 9:4 w'ëlay yëäš'fû Kol chärëd B'div'rëy élohëy-yis'räël al maal haGôläh waániy yoshëv m'shômëm ad l'min'chat ärev

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 9:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 9:4 Forums Online 9:4 Then were assembled 622 z8735 unto x413 me every one x3605 that trembled 2730 at the words 1697 of the ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 because x5921 of the transgression 4604 of those that had been carried away; 1473 and I x589 sat 3427 z8802 astonied 8074 z8789 until x5704 the evening 6153 sacrifice. 4503

בְמִנְחַת הָעֶרֶב קַמְתִּי מִתַּעֲנִיתִי בְקָרְעִי בִגְדִי מְעִילִי וָאֶכְרְעָה עַל־בִּרְכַּי וָאֶפְרְשָׂה כַפַּי אֶל־יְהוָה אֱלֹהָי

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 9:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 9:5 Forums Online 9:5 ûv'min'chat erev qam'Tiy miTaániytiy ûv'qär'iy vig'diy ûm'iyliy ekh'r'äh al-Bir'Kay ef'r'säh khaPay el-y'hwäh élohäy

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 9:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 9:5 Forums Online 9:5 ¶ And at the evening 6153 sacrifice 4503 I arose up 6965 z8804 from my heaviness; 8589 x4480 and having rent 7167 z8800 my garment 899 and my mantle, 4598 I fell 3766 z8799 upon x5921 my knees, 1290 and spread out 6566 z8799 my hands 3709 unto x413 Yähwè יָהוֶה 3068 my ´Élöhîm אֱלֹהִים, 430

וָאֹמְרָה אֱלֹהַי בֹּשְׁתִּי וְנִכְלַמְתִּי לְהָרִים אֱלֹהַי פָּנַי אֵלֶיךָ כִּי עֲוֹנֹתֵינוּ רָבוּ לְמַעְלָה רֹּאשׁ וְאַשְׁמָתֵנוּ גָדְלָה עַד לַשָּׁמָיִם

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 9:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 9:6 Forums Online 9:6 om'räh élohay Bosh'Tiy w'nikh'lam'Tiy l'häriym élohay Pänay ëleykhä Kiy áwonotëy rävû l'ma'läh Rosh w'ash'mätë gäd'läh ad laSHämäyim

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 9:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 9:6 Forums Online 9:6 And said, 559 z8799 O my ´Élöhîm אֱלֹהִים, 430 I am ashamed 954 z8804 and blush 3637 z8738 to lift up 7311 z8687 my face 6440 to x413 thee, my ´Élöhîm אֱלֹהִים: 430 for x3588 our iniquities 5771 are increased 7235 z8804 over 4605 [our] head, 7218 and our trespass 819 is grown up 1431 z8804 unto x5704 the heavens. 8064

מִימֵי אֲבֹתֵינוּ אֲנַחְנוּ בְּאַשְׁמָה גְדֹלָה עַד הַיּוֹם הַזֶּה בַעֲוֹנֹתֵינוּ נִתַּנּוּ אֲנַחְנוּ מְלָכֵינוּ כֹהֲנֵינוּ בְּיַד מַלְכֵי הָאֲרָצוֹת בַּחֶרֶב בַּשְּׁבִי בַבִּזָּה בְבֹשֶׁת פָּנִים כְּהַיּוֹם הַזֶּה

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 9:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 9:7 Forums Online 9:7 miymëy ávotëy ánach'nû B'ash'mäh g'doläh ad haYôm haZeh ûvaáwonotëy niTaNû ánach'nû m'läkhëy khohánëy B'yad mal'khëy árätzôt Bacherev BaSH'viy ûvaBiZäh ûv'voshet Päniym K'haYôm haZeh

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 9:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 9:7 Forums Online 9:7 Since the days 3117 x4480 of our fathers 1 [have] we x587 [been] in a great 1419 trespass 819 unto x5704 this x2088 day; 3117 and for our iniquities 5771 have we, x587 our kings, 4428 [and] our priests, 3548 been delivered 5414 z8738 into the hand 3027 of the kings 4428 of the lands, 776 to the sword, 2719 to captivity, 7628 and to a spoil, 961 and to confusion 1322 of face, 6440 as [it is] this x2088 day. 3117

וְעַתָּה כִּמְעַט־רֶגַע הָיְתָה תְחִנָּה מֵאֵת יְהוָה אֱלֹהֵינוּ לְהַשְׁאִיר לָנוּ פְּלֵיטָה וְלָתֶת־לָנוּ יָתֵד בִּמְקוֹם קָדְשׁ לְהָאִיר עֵינֵינוּ אֱלֹהֵינוּ לְתִתֵּנוּ מִחְיָה מְעַט בְּעַבְדֻתֵנוּ

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 9:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 9:8 Forums Online 9:8 w'aTäh Kim'aţ-rega häy'täh t'chiNäh ët y'hwäh élohëy l'hash'iyr P'lëyţäh w'tet- yätëd Bim'qôm qäd'shô l'häiyr ëynëy élohëy ûl'tiTë mich'yäh m'aţ B'av'dutë

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 9:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 9:8 Forums Online 9:8 And now x6258 for a little 4592 space 7281 grace 8467 hath been x1961 [shewed] from x4480 x854 Yähwè יָהוֶה 3068 our ´Élöhîm אֱלֹהִים, 430 to leave 7604 z8687 us a remnant to escape, 6413 and to give 5414 z8800 us a nail 3489 in his holy 6944 place, 4725 that our ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 may lighten 215 z8687 our eyes, 5869 and give 5414 z8800 us a little 4592 reviving 4241 in our bondage. 5659

כִּי־עֲבָדִים אֲנַחְנוּ בְעַבְדֻתֵנוּ לֹא עֲזָבָנוּ אֱלֹהֵינוּ וַיַּט־עָלֵינוּ חֶסֶד לִפְנֵי מַלְכֵי פָרַס לָתֶת־לָנוּ מִחְיָה לְרוֹמֵם אֶת־בֵּית אֱלֹהֵינוּ לְהַעֲמִיד אֶת־חָרְבֹתָיו וְלָתֶת־לָנוּ גָדֵר בִּיהוּדָה בִירוּשָׁלִָם ס

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 9:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 9:9 Forums Online 9:9 Kiy-ávädiym ánach'nû ûv'av'dutë lo ázävä élohëy waYaţ-älëy chešed lif'nëy mal'khëy färaš tet- mich'yäh l'rômëm et-Bëyt élohëy ûl'haámiyd et-chär'votäyw w'tet- gädër Biyhûdäh ûviyrûshäläim š

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 9:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 9:9 Forums Online 9:9 For x3588 we x587 [were] bondmen; 5650 yet our ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 hath not x3808 forsaken 5800 z8804 us in our bondage, 5659 but hath extended 5186 z8686 mercy 2617 unto x5921 us in the sight 6440 of the kings 4428 of Päras פָּרַס, 6539 to give 5414 z8800 us a reviving, 4241 to set up 7311 z8788 x853 the house 1004 of our ´Élöhîm אֱלֹהִים, 430 and to repair 5975 z8687 x853 the desolations 2723 thereof, and to give 5414 z8800 us a wall 1447 in Yæhûđà יְהוּדָה 3063 and in Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם. 3389

וְעַתָּה מַה־נֹּאמַר אֱלֹהֵינוּ אַחֲרֵי־זֹאת כִּי עָזַבְנוּ מִצְוֹתֶיךָ

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 9:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 9:10 Forums Online 9:10 w'aTäh mah-Nomar élohëy achárëy-zot Kiy äzav'nû mitz'woteykhä

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 9:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 9:10 Forums Online 9:10 And now, x6258 O our ´Élöhîm אֱלֹהִים, 430 what x4100 shall we say 559 z8799 after 310 this? x2063 for x3588 we have forsaken 5800 z8804 thy commandments, 4687

אֲשֶׁר צִוִּיתָ בְּיַד עֲבָדֶיךָ הַנְּבִיאִים לֵאמֹר הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַתֶּם בָּאִים לְרִשְׁתָּהּ אֶרֶץ נִדָּה הִיא בְּנִדַּת עַמֵּי הָאֲרָצוֹת בְּתוֹעֲבֹתֵיהֶם אֲשֶׁר מִלְאוּהָ מִפֶּה אֶל־פֶּה בְּטֻמְאָתָם

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 9:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 9:11 Forums Online 9:11 ásher tziûiytä B'yad ávädeykhä haN'viyiym mor äretz ásher aTem Bäiym l'rish'TäH eretz niDäh hiy B'niDat aMëy árätzôt B'tôávotëyhem ásher mil'û miPeh el-Peh B'ţum'ätäm

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 9:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 9:11 Forums Online 9:11 Which x834 thou hast commanded 6680 z8765 by 3027 thy servants 5650 the prophets, 5030 saying, 559 z8800 The land, 776 unto which x834 ye x859 go 935 z8802 to possess 3423 z8800 it, is an unclean 5079 land 776 with the filthiness 5079 of the people 5971 of the lands, 776 with their abominations, 8441 which x834 have filled 4390 z8765 it from one end 6310 x4480 to x413 another 6310 with their uncleanness. 2932

וְעַתָּה בְּנוֹתֵיכֶם אַל־תִּתְּנוּ לִבְנֵיהֶם בְנֹתֵיהֶם אַל־תִּשְׂאוּ לִבְנֵיכֶם וְלֹא־תִדְרְשׁוּ שְׁלֹמָם וְטוֹבָתָם עַד־עוֹלָם לְמַעַן תֶּחֶזְקוּ וַאֲכַלְתֶּם אֶת־טוּב הָאָרֶץ וְהוֹרַשְׁתֶּם לִבְנֵיכֶם עַד־עוֹלָם

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 9:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 9:12 Forums Online 9:12 w'aTäh B'nôtëykhem al-TiT'nû liv'nëyhem ûv'notëyhem al-Tis'û liv'nëykhem w'lo-tid'r'shû sh'lomäm w'ţôvätäm ad-ôläm l'maan Techez'qû waákhal'Tem et-ţûv äretz w'hôrash'Tem liv'nëykhem ad-ôläm

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 9:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 9:12 Forums Online 9:12 Now x6258 therefore give 5414 z8799 not x408 your daughters 1323 unto their sons, 1121 neither x408 take 5375 z8799 their daughters 1323 unto your sons, 1121 nor x3808 seek 1875 z8799 their peace 7965 or their wealth 2896 for y5704 ever: 5769 x5704 that x4616 ye may be strong, 2388 z8799 and eat 398 z8804 x853 the good 2898 of the land, 776 and leave [it] for an inheritance 3423 z8689 to your children 1121 for ever. 5769 x5704

וְאַחֲרֵי כָּל־הַבָּא עָלֵינוּ בְּמַעֲשֵׂינוּ הָרָעִים בְאַשְׁמָתֵנוּ הַגְּדֹלָה כִּי אַתָּה אֱלֹהֵינוּ חָשַׂכְתָּ לְמַטָּה מֵעֲוֹנֵנוּ וְנָתַתָּה לָּנוּ פְּלֵיטָה כָּזֹאת

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 9:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 9:13 Forums Online 9:13 w'achárëy Käl-ha älëy B'maásëy räiym ûv'ash'mätë haG'doläh Kiy aTäh élohëy chäsakh'Tä l'maŢäh áwonë w'nätaTäh P'lëyţäh zot

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 9:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 9:13 Forums Online 9:13 And after 310 all x3605 that is come 935 z8802 upon x5921 us for our evil 7451 deeds, 4639 and for our great 1419 trespass, 819 seeing x3588 that thou x859 our ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 hast punished 2820 z8804 us less 4295 than our iniquities 5771 x4480 [deserve], and hast given 5414 z8804 us [such] deliverance 6413 as this; x2063

הֲנָשׁוּב לְהָפֵר מִצְוֹתֶיךָ לְהִתְחַתֵּן בְּעַמֵּי הַתֹּעֵבוֹת הָאֵלֶּה הֲלוֹא תֶאֱנַף־בָּנוּ עַד־כַּלֵּה לְאֵין שְׁאֵרִית פְלֵיטָה פ

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 9:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 9:14 Forums Online 9:14 näshûv l'häfër mitz'woteykhä ûl'hit'chaTën B'aMëy haToëvôt ëLeh teénaf- ad-KaLëh l'ëyn sh'ëriyt ûf'lëyţäh f

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 9:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 9:14 Forums Online 9:14 Should we again 7725 z8799 break 6565 z8687 thy commandments, 4687 and join in affinity 2859 z8692 with the people 5971 of these x428 abominations? 8441 wouldest not x3808 thou be angry 599 z8799 with us till x5704 thou hadst consumed 3615 z8763 [us], so that [there should be] no x369 remnant 7611 nor escaping? 6413

יְהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל צַדִּיק אַתָּה כִּי־נִשְׁאַרְנוּ פְלֵיטָה כְּהַיּוֹם הַזֶּה הִנְנוּ לְפָנֶיךָ בְּאַשְׁמָתֵינוּ כִּי אֵין לַעֲמוֹד לְפָנֶיךָ עַל־זֹאת פ

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 9:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 9:15 Forums Online 9:15 y'hwäh élohëy yis'räël tzaDiyq aTäh Kiy-nish'ar'nû f'lëyţäh K'haYôm haZeh hin' l'fäneykhä B'ash'mätëy Kiy ëyn laámôd l'fäneykhä al-zot f

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 9:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 9:15 Forums Online 9:15 O Yähwè יָהוֶה 3068 ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 thou x859 [art] righteous: 6662 for x3588 we remain 7604 z8738 yet escaped, 6413 as [it is] this x2063 day: 3117 behold, x2009 we [are] before 6440 thee in our trespasses: 819 for x3588 we cannot x369 stand 5975 z8800 before 6440 thee because x5921 of this. x2088

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.