Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {Ezra 5Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Ezra / Ezra 5

1 Zerubbabel and Jeshua, incited by Haggai and Zechariah, set forward the building of the Temple. 3 Tatnai and Shethar-boznai could not hinder the Jews. 6 Their letter to Darius against the Jews.

וְהִתְנַבִּי חַגַּי *נְבִיאָה [נְבִיָּא] זְכַרְיָה בַר־עִדּוֹא *נְבִיאַיָּא [נְבִיַּיָּא] עַל־יְהוּדָיֵא דִּי בִיהוּד בִירוּשְׁלֶם בְּשֻׁם אֱלָהּ יִשְׂרָאֵל עֲלֵיהוֹן ס

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 5:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 5:1 Forums Online 5:1 w'hit'naBiy chaGay *n'viyäh [n'viYä] ûz'khar'yäh var-iDô *n'viyaYä [n'viYaYä] al-y'hûdäyë Diy viyhûd ûviyrûsh'lem B'shum éläH yis'räël álëyhôn š

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 5:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 5:1 Forums Online 5:1 ¶ Then the prophets, 5029 Çaggay חַגַּי 2292 the prophet, 5029 and Zæȼaryà זְכַריָה 2148 the son 1247 of `Iddô´ עִדּוֹא, 5714 prophesied 5013 z8724 unto 5922 the Yæhûđäyë´ יְהוּדָיֵא 3062 that x1768 [were] in Yæhûđà יְהוּדָה 3061 and Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם 3390 in the name 8036 of the ´Éläh אֱלָה 426 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3479 [even] unto 5922 them.

בֵּאדַיִן קָמוּ זְרֻבָּבֶל בַּר־שְׁאַלְתִּיאֵל וְיֵשׁוּעַ בַּר־יוֹצָדָק וְשָׁרִיו לְמִבְנֵא בֵּית אֱלָהָא דִּי בִירוּשְׁלֶם וְעִמְּהוֹן *נְבִיאַיָּא [נְבִיַּיָּא] דִי־אֱלָהָא מְסָעֲדִין לְהוֹן פ

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 5:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 5:2 Forums Online 5:2 dayin qämû z'ruBävel Bar-sh'al'Tiyël w'yëshûª Bar-yôtzädäq w'shäriyw l'miv'në Bëyt élähä Diy viyrûsh'lem w'iM'hôn *n'viyaYä [n'viYaYä] diy-élähä m'šäádiyn l'hôn f

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 5:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 5:2 Forums Online 5:2 Then 116 rose up 6966 z8754 Zærubbävel זְרֻבָּבֶל 2217 the son 1247 of Šæ´altî´ël שְׁאַלתִּיאֵל, 7598 and Yëšûå` יֵשׁוּעַ 3443 the son 1247 of Yôxäđäk יוֹצָדָק, 3136 and began 8271 z8745 to build 1124 z8749 the house 1005 of ´Éläh אֱלָה 426 which x1768 [is] at Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם: 3390 and with x5974 them y5974 [were] the prophets 5029 of x1768 ´Éläh אֱלָה 426 helping 5583 z8683 them.

בֵּהּ־זִמְנָא אֲתָא עֲלֵיהוֹן תַּתְּנַי פַּחַת עֲבַר־נַהֲרָה שְׁתַר בּוֹזְנַי כְנָוָתְהוֹן וְכֵן אָמְרִין לְהֹם מַן־שָׂם לְכֹם טְעֵם בַּיְתָא דְנָה לִבְּנֵא וְאֻשַּׁרְנָא דְנָה לְשַׁכְלָלָה ס

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 5:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 5:3 Forums Online 5:3 H-zim'nä átä álëyhôn TaT'nay Pachat ávar-naháräh ûsh'tar Bôz'nay ûkh'näwät'hôn w'khën äm'riyn l'hom man-säm l'khom ţ'ëm Bay'tä d'näh liB'në w'uSHar'nä d'näh l'shakh'läläh š

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 5:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 5:3 Forums Online 5:3 ¶ At the same time 2166 came 858 z8754 to x5922 them Tattænay תַּתְּנַי, 8674 governor 6347 on this side 5675 the river, 5103 and Šæŧar Bôznay שְׁתַר־בּוֹזנַי, 8370 and their companions, 3675 and said 560 z8750 thus 3652 unto them, y5922 Who 4479 hath commanded 7761 2942 z8754 you to build 1124 z8749 this 1836 house, 1005 and to make up 3635 z8805 this 1836 wall? 846

אֱדַיִן כְּנֵמָא אֲמַרְנָא לְּהֹם מַן־אִנּוּן שְׁמָהָת גֻּבְרַיָּא דִּי־דְנָה בִנְיָנָא בָּנַיִן

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 5:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 5:4 Forums Online 5:4 édayin K'nëmä ámar'nä L'hom man-iNûn sh'mähät Guv'raYä Diy-d'näh vin'yänä Bänayin

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 5:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 5:4 Forums Online 5:4 Then 116 said 560 z8754 we unto them after this manner, 3660 What 4479 are y581 the names 8036 of the men 1400 that x1768 make 1124 z8750 this 1836 building? 1147

וְעֵין אֱלָהֲהֹם הֲוָת עַל־שָׂבֵי יְהוּדָיֵא וְלָא־בַטִּלוּ הִמּוֹ עַד־טַעְמָא לְדָרְיָוֶשׁ יְהָךְ וֶאֱדַיִן יְתִיבוּן נִשְׁתְּוָנָא עַל־דְּנָה פ

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 5:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 5:5 Forums Online 5:5 w'ëyn éläháhom háwät al-sävëy y'hûdäyë w'-vaŢilû hiMô ad-ţa'mä l'där'yäwesh y'häkh' weédayin y'tiyvûn nish'T'wänä al-D'näh f

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 5:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 5:5 Forums Online 5:5 But the eye 5870 of their ´Éläh אֱלָה 426 was 1934 z8754 upon 5922 the elders 7868 z8750 of the Yæhûđäyë´ יְהוּדָיֵא, 3062 that they could not 3809 cause y989 z0 them 1994 to cease, 989 z8754 till 5705 the matter 2941 came 1946 z8748 to Däryäweš דָּריָוֶשׁ: 1868 and then 116 they returned answer 8421 z8681 by letter 5407 concerning 5922 this 1836 [matter].

פַּרְשֶׁגֶן אִגַּרְתָּא דִּי־שְׁלַח תַּתְּנַי פַּחַת עֲבַר־נַהֲרָה שְׁתַר בּוֹזְנַי כְנָוָתֵהּ אֲפַרְסְכָיֵא דִּי בַּעֲבַר נַהֲרָה עַל־דָּרְיָוֶשׁ מַלְכָּא

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 5:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 5:6 Forums Online 5:6 Par'shegen iGar'Tä Diy-sh'lach TaT'nay Pachat ávar-naháräh ûsh'tar Bôz'nay ûkh'näwätëH áfar'š'khäyë Diy Baávar naháräh al-Där'yäwesh mal'Kä

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 5:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 5:6 Forums Online 5:6 ¶ The copy 6573 of the letter 104 that x1768 Tattænay תַּתְּנַי, 8674 governor 6347 on this side 5675 the river, 5103 and Šæŧar Bôznay שְׁתַר־בּוֹזנַי, 8370 and his companions 3675 the ´Áfarsæȼäyë´ אֲפַרסְכָיֵא, 671 which x1768 [were] on this side 5675 the river, 5103 sent 7972 z8754 unto 5922 Däryäweš דָּריָוֶשׁ 1868 the king: 4430

פִּתְגָמָא שְׁלַחוּ עֲלוֹהִי וְכִדְנָה כְּתִיב בְּגַוֵּהּ לְדָרְיָוֶשׁ מַלְכָּא שְׁלָמָא כֹלָּא ס

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 5:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 5:7 Forums Online 5:7 Pit'gämä sh'lachû álôhiy w'khid'näh K'tiyv B'gaûëH l'där'yäwesh mal'Kä sh'lämä khoLä š

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 5:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 5:7 Forums Online 5:7 They sent 7972 z8754 a letter 6600 unto 5922 him, wherein 1459 was written 3790 z8752 thus; 1836 Unto Däryäweš דָּריָוֶשׁ 1868 the king, 4430 all 3606 peace. 8001

יְדִיעַ לֶהֱוֵא לְמַלְכָּא דִּי־אֲזַלְנָא לִיהוּד מְדִינְתָּא לְבֵית אֱלָהָא רַבָּא וְהוּא מִתְבְּנֵא אֶבֶן גְּלָל וְאָע מִתְּשָׂם בְּכֻתְלַיָּא וַעֲבִידְתָּא דָךְ אָסְפַּרְנָא מִתְעַבְדָא מַצְלַח בְּיֶדְהֹם ס

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 5:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 5:8 Forums Online 5:8 y'diyª lehéwë l'mal'Kä Diy-ázal'nä liyhûd m'diyn'Tä l'vëyt élähä raBä w' mit'B'në even G'läl w'ä miT'säm B'khut'laYä waáviyd'Tä däkh' äš'Par'nä mit'av'dä ûmatz'lach B'yed'hom š

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 5:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 5:8 Forums Online 5:8 Be x1934 it known 3046 y1934 z8748 z8752 unto the king, 4430 that x1768 we went 236 z8754 into the province 4083 of Yæhûđ יְהוּד, 3061 to the house 1005 of the great 7229 ´Éläh אֱלָה, 426 which x1932 is builded 1124 z8732 with great 1560 stones, 69 and timber 636 is laid 7761 z8727 in the walls, 3797 and this 1791 work 5673 goeth 5648 z8727 fast y629 on, x629 and prospereth 6744 z8683 in their hands. 3028

אֱדַיִן שְׁאֵלְנָא לְשָׂבַיָּא אִלֵּךְ כְּנֵמָא אֲמַרְנָא לְּהֹם מַן־שָׂם לְכֹם טְעֵם בַּיְתָא דְנָה לְמִבְנְיָה וְאֻשַּׁרְנָא דְנָה לְשַׁכְלָלָה

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 5:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 5:9 Forums Online 5:9 édayin sh'ël'nä l'sävaYä iLëkh' K'nëmä ámar'nä L'hom man-säm l'khom ţ'ëm Bay'tä d'näh l'miv'n'yäh w'uSHar'nä d'näh l'shakh'läläh

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 5:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 5:9 Forums Online 5:9 Then 116 asked 7593 z8754 we those 479 elders, 7868 z8750 [and] said 560 z8754 unto them thus, 3660 Who 4479 commanded 7761 2942 z8754 you to build 1124 z8749 this 1836 house, 1005 and to make up 3635 z8805 these 1836 walls? 846

וְאַף שְׁמָהָתְהֹם שְׁאֵלְנָא לְּהֹם לְהוֹדָעוּתָךְ דִּי נִכְתֻּב שֻׁם־גֻּבְרַיָּא דִּי בְרָאשֵׁיהֹם ס

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 5:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 5:10 Forums Online 5:10 w'af sh'mähät'hom sh'ël'nä L'hom l'hôdäûtäkh' Diy nikh'Tuv shum-Guv'raYä Diy v'räshëyhom š

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 5:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 5:10 Forums Online 5:10 We asked 7593 z8754 their names 8036 also, 638 to certify 3046 z8682 thee, that x1768 we might write 3790 z8748 the names 8036 of the men 1400 that x1768 [were] the chief 7217 of them.

כְנֵמָא פִתְגָמָא הֲתִיבוּנָא לְמֵמַר אֲנַחְנָא הִמּוֹ עַבְדוֹהִי דִי־אֱלָהּ שְׁמַיָּא וְאַרְעָא בָנַיִן בַּיְתָא דִּי־הֲוָא בְנֵה מִקַּדְמַת דְּנָה שְׁנִין שַׂגִּיאָן מֶלֶךְ לְיִשְׂרָאֵל רַב בְּנָהִי וְשַׁכְלְלֵהּ

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 5:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 5:11 Forums Online 5:11 ûkh'nëmä fit'gämä hátiyvû l'mëmar ánach'nä hiMô av'dôhiy diy-éläH sh'maYä w'ar'ä ûvänayin Bay'tä Diy-háwä v'nëh miQad'mat D'näh sh'niyn saGiyän ûmelekh' l'yis'räël rav B'nähiy w'shakh'l'lëH

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 5:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 5:11 Forums Online 5:11 And thus 3660 they returned 8421 z8684 us answer, 6600 saying, 560 z8749 We 586 are y1994 the servants 5649 of x1768 the ´Éläh אֱלָה 426 of heaven 8065 and earth, 772 and build 1124 z8750 the house 1005 that x1768 was 1934 z8754 builded 1124 z8752 these 1836 many 7690 years 8140 ago, 6928 x4481 which a great 7229 king 4430 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3479 builded 1124 z8754 and set up. 3635 z8806

לָהֵן מִן־דִּי הַרְגִּזוּ אֲבָהֳתַנָא לֶאֱלָהּ שְׁמַיָּא יְהַב הִמּוֹ בְּיַד נְבוּכַדְנֶצַּר מֶלֶךְ־בָּבֶל *כַּסְדָּיָא [כַּסְדָּאָה] בַיְתָה דְנָה סַתְרֵהּ וְעַמָּה הַגְלִי לְבָבֶל ס

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 5:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 5:12 Forums Online 5:12 lähën min-Diy har'Gizû ávähóta leéläH sh'maYä y'hav hiMô B'yad n'vûkhad'neTZar melekh'-Bävel *Kaš'Däyä [Kaš'Dääh] ûvay'täh d'näh šat'rëH w'aMäh hag'liy l'vävel š

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 5:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 5:12 Forums Online 5:12 But 3861 after 4481 that x1768 our fathers 2 had provoked y7265 z0 the ´Éläh אֱלָה y426 of heaven y8065 unto wrath, 7265 z8684 x426 x8065 he gave 3052 z8754 them 1994 into the hand 3028 of Nævûȼađne´xxar נְבוּכַדנֶאצַּר 5020 the king 4430 of Bävel בָּבֶל, 895 the Casdäy כַּסדָּי, 3679 who destroyed 5642 z8754 this 1836 house, 1005 and carried y1541 z0 the people y5972 away 1541 z8684 x5972 into Bävel בָּבֶל. 895

בְּרַם בִּשְׁנַת חֲדָה לְכוֹרֶשׁ מַלְכָּא דִּי בָבֶל כּוֹרֶשׁ מַלְכָּא שָׂם טְעֵם בֵּית־אֱלָהָא דְנָה לִבְּנֵא

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 5:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 5:13 Forums Online 5:13 B'ram Bish'nat chádäh l'khôresh mal'Kä Diy vävel Kôresh mal'Kä säm ţ'ëm Bëyt-élähä d'näh liB'në

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 5:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 5:13 Forums Online 5:13 But 1297 in the first 2298 year 8140 of Côreš כּוֹרֶשׁ 3567 the king 4430 of x1768 Bävel בָּבֶל 895 [the same] king 4430 Côreš כּוֹרֶשׁ 3567 made 7761 z8754 a decree 2942 to build 1124 z8749 this 1836 house 1005 of ´Éläh אֱלָה. 426

וְאַף מָאנַיָּא דִי־בֵית־אֱלָהָא דִּי דַהֲבָה וְכַסְפָּא דִּי נְבוּכַדְנֶצַּר הַנְפֵּק מִן־הֵיכְלָא דִּי בִירוּשְׁלֶם וְהֵיבֵל הִמּוֹ לְהֵיכְלָא דִּי בָבֶל הַנְפֵּק הִמּוֹ כּוֹרֶשׁ מַלְכָּא מִן־הֵיכְלָא דִּי בָבֶל וִיהִיבוּ לְשֵׁשְׁבַּצַּר שְׁמֵהּ דִּי פֶחָה שָׂמֵהּ

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 5:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 5:14 Forums Online 5:14 w'af mänaYä diy-vëyt-élähä Diy daháväh w'khaš'Pä Diy n'vûkhad'neTZar han'Pëq min-hëykh'lä Diy viyrûsh'lem w'hëyvël hiMô l'hëykh'lä Diy vävel han'Pëq hiMô Kôresh mal'Kä min-hëykh'lä Diy vävel wiyhiyvû l'shësh'BaTZar sh'mëH Diy fechäh sämëH

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 5:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 5:14 Forums Online 5:14 And the vessels 3984 also 638 of 1768 gold 1722 and silver 3702 of x1768 the house 1005 of ´Éläh אֱלָה, 426 which x1768 Nævûȼađne´xxar נְבוּכַדנֶאצַּר 5020 took 5312 z8684 out of 4481 the temple 1965 that x1768 [was] in Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם, 3390 and brought 2987 z8684 them x1994 into the temple 1965 of x1768 Bävel בָּבֶל, 895 those 1994 did Côreš כּוֹרֶשׁ 3567 the king 4430 take 5312 z8684 out of 4481 the temple 1965 of x1768 Bävel בָּבֶל, 895 and they were delivered 3052 z8753 unto [one], whose name 8036 [was] Šëšbaxxar שֵׁשׁבַּצַּר, 8340 whom x1768 he had made 7761 z8754 governor; 6347

וַאֲמַר־לֵהּ *אֵלֶּה [אֵל] מָאנַיָּא שֵׂא אֵזֶל־אֲחֵת הִמּוֹ בְּהֵיכְלָא דִּי בִירוּשְׁלֶם בֵית אֱלָהָא יִתְבְּנֵא עַל־אַתְרֵהּ ס

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 5:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 5:15 Forums Online 5:15 waámar-H *ëLeh [ël] mänaYä ëzel-áchët hiMô B'hëykh'lä Diy viyrûsh'lem ûvëyt élähä yit'B'në al-at'rëH š

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 5:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 5:15 Forums Online 5:15 And said 560 z8754 unto him, Take 5376 z8747 these y412 x459 vessels, 3984 go, 236 z8747 carry 5182 z8680 them 1994 into the temple 1965 that x1768 [is] in Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם, 3390 and let the house 1005 of ´Éläh אֱלָה 426 be builded 1124 z8731 in 5922 his place. 870

אֱדַיִן שֵׁשְׁבַּצַּר דֵּךְ אֲתָא יְהַב אֻשַּׁיָּא דִּי־בֵית אֱלָהָא דִּי בִירוּשְׁלֶם מִן־אֱדַיִן וְעַד־כְּעַן מִתְבְּנֵא וְלָא שְׁלִם

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 5:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 5:16 Forums Online 5:16 édayin shësh'BaTZar Dëkh' átä y'hav uSHaYä Diy-vëyt élähä Diy viyrûsh'lem ûmin-édayin w'ad-K'an mit'B'në w' sh'lim

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 5:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 5:16 Forums Online 5:16 Then 116 came 858 z8754 the same 1791 Šëšbaxxar שֵׁשׁבַּצַּר, 8340 [and] laid 3052 z8754 the foundation 787 of x1768 the house 1005 of ´Éläh אֱלָה 426 which x1768 [is] in Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם: 3390 and since 4481 that time 116 even until 5705 now 3705 hath it been in building, 1124 z8732 and [yet] it is not 3809 finished. 8000 z8752

כְעַן הֵן עַל־מַלְכָּא טָב יִתְבַּקַּר בְּבֵית גִּנְזַיָּא דִּי־מַלְכָּא תַמָּה דִּי בְּבָבֶל הֵן אִיתַי דִּי־מִן־כּוֹרֶשׁ מַלְכָּא שִׂים טְעֵם לְמִבְנֵא בֵּית־אֱלָהָא דֵךְ בִּירוּשְׁלֶם רְעוּת מַלְכָּא עַל־דְּנָה יִשְׁלַח עֲלֶינָא ס

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 5:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 5:17 Forums Online 5:17 ûkh'an hën al-mal'Kä ţäv yit'BaQar B'vëyt Gin'zaYä Diy-mal'Kä taMäh Diy B'vävel hën iytay Diy-min-Kôresh mal'Kä siym ţ'ëm l'miv'në Bëyt-élähä dëkh' Biyrûsh'lem ûr'ût mal'Kä al-D'näh yish'lach áley š

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 5:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 5:17 Forums Online 5:17 Now 3705 therefore, if 2006 [it seem] good 2869 to 5922 the king, 4430 let there be search y1240 z8721 made x1240 in the king's 4430 treasure 1596 house, 1005 which x1768 [is] there 8536 at Bävel בָּבֶל, 895 whether 2006 it be 383 [so], that x1768 a decree 2942 was made 7761 z8752 of 4481 Côreš כּוֹרֶשׁ 3567 the king 4430 to build 1124 z8749 this 1791 house 1005 of ´Éläh אֱלָה 426 at Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם, 3390 and let the king 4430 send 7972 z8748 his pleasure 7470 to x5922 us concerning 5922 this matter. 1836

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.