Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {Ecclesiastes 6Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Kohelet / Ecclesiastes 6

1 The vanity of riches without use. 3 Of children, 6 and old age without riches. 9 The vanity of sight and wandering desires. 11 The conclusion of vanities.

יֵשׁ רָעָה אֲשֶׁר רָאִיתִי תַּחַת הַשָּׁמֶשׁ וְרַבָּה הִיא עַל־הָאָדָם

Massoretic Text OT Hebrew Ecclesiastes 6:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ecclesiastes 6:1 Forums Online 6:1 yësh rääh ásher räiytiy Tachat haSHämesh w'raBäh hiy al-ädäm

Massoretic Text OT Hebrew Ecclesiastes 6:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ecclesiastes 6:1 Forums Online 6:1 ¶ There is 3426 an evil 7451 which x834 I have seen 7200 z8804 under x8478 the sun, 8121 and it x1931 [is] common 7227 among x5921 men: 120

אִישׁ אֲשֶׁר יִתֶּן־ל הָאֱלֹהִים עֹשֶׁר נְכָסִים וְכָבוֹד וְאֵינֶנּוּ חָסֵר לְנַפְשׁ מִכֹּל אֲשֶׁר־יִתְאַוֶּה וְלֹא־יַשְׁלִיטֶנּוּ הָאֱלֹהִים לֶאֱכֹל מִמֶּנּוּ כִּי אִישׁ נָכְרִי יֹאכֲלֶנּוּ זֶה הֶבֶל וָחֳלִי רָע הוּא

Massoretic Text OT Hebrew Ecclesiastes 6:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ecclesiastes 6:2 Forums Online 6:2 iysh ásher yiTen-lô élohiym osher ûn'khäšiym w'khävôd w'ëyne chäšër l'naf'shô miKol ásher-yit'aûeh w'lo-yash'liyţe élohiym leékhol miMe Kiy iysh näkh'riy yokhále zeh hevel chóliy

Massoretic Text OT Hebrew Ecclesiastes 6:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ecclesiastes 6:2 Forums Online 6:2 A man 376 to whom x834 ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 hath given 5414 z8799 riches, 6239 wealth, 5233 and honour, 3519 so that he wanteth 2638 nothing x369 for his soul 5315 of all x4480 x3605 that x834 he desireth, 183 z8691 yet ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 giveth him not power 7980 z8686 x3808 to eat 398 z8800 thereof, x4480 but x3588 a stranger 376 5237 eateth 398 z8799 it: this x2088 [is] vanity, 1892 and it x1931 [is] an evil 7451 disease. 2483

אִם־יוֹלִיד אִישׁ מֵאָה וְשָׁנִים רַבּוֹת יִחְיֶה וְרַב שֶׁיִּהְיוּ יְמֵי־שָׁנָיו וְנַפְשׁ לֹא־תִשְׂבַּע מִן־הַטּוֹבָה וְגַם־קְבוּרָה לֹא־הָיְתָה לּ אָמַרְתִּי טוֹב מִמֶּנּוּ הַנָּפֶל

Massoretic Text OT Hebrew Ecclesiastes 6:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ecclesiastes 6:3 Forums Online 6:3 im-yôliyd iysh mëäh w'shäniym raBôt yich'yeh w'rav sheYih'yû y'mëy-shänäyw w'naf'shô lo-tis'Ba min-haŢôväh w'gam-q'vûräh lo-häy'täh Lô ämar'Tiy ţôv miMe haNäfel

Massoretic Text OT Hebrew Ecclesiastes 6:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ecclesiastes 6:3 Forums Online 6:3 ¶ If x518 a man 376 beget 3205 z8686 an hundred 3967 [children], and live 2421 z8799 many 7227 years, 8141 so that the days 3117 of his years 8141 be x7945 x1961 many, 7227 and his soul 5315 be not x3808 filled 7646 z8799 with x4480 good, 2896 and also x1571 [that] he have x1961 no x3808 burial; 6900 I say, 559 z8804 [that] an untimely birth 5309 [is] better 2896 than x4480 he.

כִּי־בַהֶבֶל בָּא בַחֹשֶׁךְ יֵלֵךְ בַחֹשֶׁךְ שְׁמ יְכֻסֶּה

Massoretic Text OT Hebrew Ecclesiastes 6:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ecclesiastes 6:4 Forums Online 6:4 Kiy-vahevel ûvachoshekh' yëlëkh' ûvachoshekh' sh'mô y'khuŠeh

Massoretic Text OT Hebrew Ecclesiastes 6:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ecclesiastes 6:4 Forums Online 6:4 For x3588 he cometh 935 z8804 in with vanity, 1892 and departeth y3212 z8799 x1980 in darkness, 2822 and his name 8034 shall be covered 3680 z8792 with darkness. 2822

גַּם־שֶׁמֶשׁ לֹא־רָאָה וְלֹא יָדָע נַחַת לָזֶה מִזֶּה

Massoretic Text OT Hebrew Ecclesiastes 6:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ecclesiastes 6:5 Forums Online 6:5 Gam-shemesh lo-rääh w'lo yädä nachat zeh miZeh

Massoretic Text OT Hebrew Ecclesiastes 6:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ecclesiastes 6:5 Forums Online 6:5 Moreover x1571 he hath not x3808 seen 7200 z8804 the sun, 8121 nor x3808 known 3045 z8804 [any thing]: this 2088 hath more rest 5183 than y2088 the other. x4480 x2088

וְאִלּוּ חָיָה אֶלֶף שָׁנִים פַּעֲמַיִם וְטוֹבָה לֹא רָאָה הֲלֹא אֶל־מָקוֹם אֶחָד הַכֹּל הוֹלֵךְ

Massoretic Text OT Hebrew Ecclesiastes 6:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ecclesiastes 6:6 Forums Online 6:6 w'iLû chäyäh elef shäniym Paámayim w'ţôväh lo rääh lo el-mäqôm echäd haKol hôlëkh'

Massoretic Text OT Hebrew Ecclesiastes 6:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ecclesiastes 6:6 Forums Online 6:6 ¶ Yea, x432 though y432 he live 2421 z8804 a thousand 505 years 8141 twice 6471 [told], yet hath he seen 7200 z8804 no x3808 good: 2896 do not x3808 all x3605 go 1980 z8802 to x413 one 259 place? 4725

כָּל־עֲמַל הָאָדָם לְפִיהוּ וְגַם־הַנֶּפֶשׁ לֹא תִמָּלֵא

Massoretic Text OT Hebrew Ecclesiastes 6:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ecclesiastes 6:7 Forums Online 6:7 Käl-ámal ädäm l'fiy w'gam-haNefesh lo tiMälë

Massoretic Text OT Hebrew Ecclesiastes 6:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ecclesiastes 6:7 Forums Online 6:7 All x3605 the labour 5999 of man 120 [is] for his mouth, 6310 and yet x1571 the appetite 5315 is not x3808 filled. 4390 z8735

כִּי מַה־יּוֹתֵר לֶחָכָם מִן־הַכְּסִיל מַה־לֶּעָנִי יוֹדֵעַ לַהֲלֹךְ נֶגֶד הַחַיִּים

Massoretic Text OT Hebrew Ecclesiastes 6:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ecclesiastes 6:8 Forums Online 6:8 Kiy mah-Yôtër lechäkhäm min-haK'šiyl mah-Leäniy yôdëª lahálokh' neged hachaYiym

Massoretic Text OT Hebrew Ecclesiastes 6:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ecclesiastes 6:8 Forums Online 6:8 For x3588 what x4100 hath the wise 2450 more 3148 than x4480 the fool? 3684 what x4100 hath the poor, 6041 that knoweth 3045 z8802 to walk 1980 z8800 before x5048 the living? 2416

טוֹב מַרְאֵה עֵינַיִם מֵהֲלָךְ־נָפֶשׁ גַּם־זֶה הֶבֶל רְעוּת רוּחַ

Massoretic Text OT Hebrew Ecclesiastes 6:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ecclesiastes 6:9 Forums Online 6:9 ţôv mar'ëh ëynayim háläkh'-näfesh Gam-zeh hevel ûr'ût rûªch

Massoretic Text OT Hebrew Ecclesiastes 6:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ecclesiastes 6:9 Forums Online 6:9 ¶ Better 2896 [is] the sight 4758 of the eyes 5869 than the wandering 1980 z8800 x4480 of the desire: 5315 this x2088 [is] also x1571 vanity 1892 and vexation 7469 of spirit. 7307

מַה־שֶּׁהָיָה כְּבָר נִקְרָא שְׁמ וְנוֹדָע אֲשֶׁר־הוּא אָדָם וְלֹא־יוּכַל לָדִין עִם *שֶׁהַתְקִיף [שֶׁתַּקִּיף] מִמֶּנּוּ

Massoretic Text OT Hebrew Ecclesiastes 6:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ecclesiastes 6:10 Forums Online 6:10 mah-SHehäyäh K'vär niq'rä sh'mô w'nôdä ásher- ädäm w'lo-yûkhal diyn im *shehat'qiyf [sheTaQiyf] miMe

Massoretic Text OT Hebrew Ecclesiastes 6:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ecclesiastes 6:10 Forums Online 6:10 That x4100 which hath been x7945 x1961 is named 7121 8034 z8738 already, 3528 and it is known 3045 z8737 that x834 it x1931 [is] man: 120 neither x3808 may 3201 z8799 he contend 1777 z8800 with x5973 him that is mightier 8623 x7945 than x4480 he.

כִּי יֵשׁ־דְּבָרִים הַרְבֵּה מַרְבִּים הָבֶל מַה־יֹּתֵר לָאָדָם

Massoretic Text OT Hebrew Ecclesiastes 6:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ecclesiastes 6:11 Forums Online 6:11 Kiy yësh-D'väriym har'Bëh mar'Biym hävel mah-Yotër ädäm

Massoretic Text OT Hebrew Ecclesiastes 6:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ecclesiastes 6:11 Forums Online 6:11 ¶ Seeing x3588 there be 3426 many 7235 z8687 things 1697 that increase 7235 z8688 vanity, 1892 what x4100 [is] man 120 the better? 3148

כִּי מִי־יוֹדֵעַ מַה־טּוֹב לָאָדָם בַּחַיִּים מִסְפַּר יְמֵי־חַיֵּי הֶבְל וְיַעֲשֵׂם כַּצֵּל אֲשֶׁר מִי־יַגִּיד לָאָדָם מַה־יִּהְיֶה אַחֲרָיו תַּחַת הַשָּׁמֶשׁ

Massoretic Text OT Hebrew Ecclesiastes 6:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ecclesiastes 6:12 Forums Online 6:12 Kiy miy-yôdëª mah-Ţôv ädäm BachaYiym miš'Par y'mëy-chaYëy hev'lô w'yaásëm KaTZël ásher miy-yaGiyd ädäm mah-Yih'yeh acháräyw Tachat haSHämesh

Massoretic Text OT Hebrew Ecclesiastes 6:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ecclesiastes 6:12 Forums Online 6:12 For x3588 who x4310 knoweth 3045 z8802 what x4100 [is] good 2896 for man 120 in [this] life, 2416 all 4557 the days 3117 of his vain 1892 life 2416 which he spendeth 6213 z8799 as a shadow? 6738 for x834 who x4310 can tell 5046 z8686 a man 120 what x4100 shall be x1961 after 310 him under x8478 the sun? 8121

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.