Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {Ruth 4Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Rut / Ruth 4

1 Boaz calleth into judgment the next kinsman. 6 He refuseth the redemption according to the manner in Israel. 9 Boaz buyeth the inheritance. 10 He marrieth Ruth. 13 She beareth Obed the grandfather of David. 18 The generation of Pharez.

בֹעַז עָלָה הַשַּׁעַר וַיֵּשֶׁב שָׁם וְהִנֵּה הַגֹּאֵל עֹבֵר אֲשֶׁר דִּבֶּר־בֹּעַז וַיֹּאמֶר סוּרָה שְׁבָה־פֹּה פְּלֹנִי אַלְמֹנִי וַיָּסַר וַיֵּשֵׁב

Massoretic Text OT Hebrew Ruth 4:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ruth 4:1 Forums Online 4:1 ûvoaz äläh haSHaar waYëshev shäm w'hiNëh haGoël ovër ásher DiBer-Boaz waYomer šûräh sh'väh-Poh P'loniy al'moniy waYäšar waYëshëv

Massoretic Text OT Hebrew Ruth 4:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ruth 4:1 Forums Online 4:1 ¶ Then went y5927 z0 Bö`az בֹּעַז y1162 up 5927 z8804 x1162 to the gate, 8179 and sat him down 3427 z8799 there: x8033 and, behold, x2009 the kinsman 1350 z8802 of whom Bö`az בֹּעַז 1162 spake 1696 z8765 came y5674 z8802 by; x5674 unto whom x834 he said, 559 z8799 Ho, y1945 such 6423 a one! 492 turn aside, 5493 z8798 sit down 3427 z8798 here. x6311 And he turned aside, 5493 z8799 and sat down. 3427 z8799

וַיִּקַּח עֲשָׂרָה אֲנָשִׁים מִזִּקְנֵי הָעִיר וַיֹּאמֶר שְׁבוּ־פֹה וַיֵּשֵׁבוּ

Massoretic Text OT Hebrew Ruth 4:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ruth 4:2 Forums Online 4:2 waYiQach ásäräh ánäshiym miZiq'nëy iyr waYomer sh'vû-foh waYëshëvû

Massoretic Text OT Hebrew Ruth 4:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ruth 4:2 Forums Online 4:2 And he took 3947 z8799 ten 6235 men y582 x376 of the elders 2205 x4480 of the city, 5892 and said, 559 z8799 Sit ye down 3427 z8798 here. x6311 And they sat down. 3427 z8799

וַיֹּאמֶר לַגֹּאֵל חֶלְקַת הַשָּׂדֶה אֲשֶׁר לְאָחִינוּ לֶאֱלִימֶלֶךְ מָכְרָה נָעֳמִי הַשָּׁבָה מִשְּׂדֵה מוֹאָב

Massoretic Text OT Hebrew Ruth 4:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ruth 4:3 Forums Online 4:3 waYomer laGoël chel'qat haSädeh ásher l'ächiy leéliymelekh' mäkh'räh näómiy haSHäväh miS'dëh môäv

Massoretic Text OT Hebrew Ruth 4:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ruth 4:3 Forums Online 4:3 And he said 559 z8799 unto the kinsman, 1350 z8802 No`ómî נָעֳמִי, 5281 that is come again 7725 z8804 out of the country 7704 x4480 of Mô´äv מוֹאָב, 4124 selleth 4376 z8804 a parcel 2513 of land, 7704 which x834 [was] our brother 251 ´Élîmeleȼ's אֱלִימֶלֶך: 458

וַאֲנִי אָמַרְתִּי אֶגְלֶה אָזְנְךָ לֵאמֹר קְנֵה נֶגֶד הַיֹּשְׁבִים וְנֶגֶד זִקְנֵי עַמִּי אִם־תִּגְאַל גְּאָל וְאִם־לֹא יִגְאַל הַגִּידָה לִּי *וְאֵדַע [וְאֵדְעָה] כִּי אֵין זוּלָתְךָ לִגְאוֹל וְאָנֹכִי אַחֲרֶיךָ וַיֹּאמֶר אָנֹכִי אֶגְאָל

Massoretic Text OT Hebrew Ruth 4:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ruth 4:4 Forums Online 4:4 waániy ämar'Tiy eg'leh äz'n'khä mor q'nëh neged haYosh'viym w'neged ziq'nëy aMiy im-Tig'al G'äl w'im-lo yig'al haGiydäh Liy *w'ëda [w'ëd'äh] Kiy ëyn zûlät'khä lig'ôl w'änokhiy acháreykhä waYomer änokhiy eg'äl

Massoretic Text OT Hebrew Ruth 4:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ruth 4:4 Forums Online 4:4 And I x589 thought 559 z8804 to advertise 1540 241 z8799 thee, saying, 559 z8800 Buy 7069 z8798 [it] before x5048 the inhabitants, 3427 z8802 and before x5048 the elders 2205 of my people. 5971 If x518 thou wilt redeem 1350 z8799 [it], redeem 1350 z8798 [it]: but if x518 thou wilt not x3808 redeem 1350 z8799 [it, then] tell 5046 z8685 me, that I may know: 3045 z8799 for x3588 [there is] none x369 to redeem 1350 z8800 [it] beside 2108 thee; and I x595 [am] after 310 thee. And he said, 559 z8799 I x595 will redeem 1350 z8799 [it].

וַיֹּאמֶר בֹּעַז בְּיוֹם־קְנוֹתְךָ הַשָּׂדֶה מִיַּד נָעֳמִי מֵאֵת רוּת הַמּוֹאֲבִיָּה אֵשֶׁת־הַמֵּת *קָנִיתִי [קָנִיתָה] לְהָקִים שֵׁם־הַמֵּת עַל־נַחֲלָת

Massoretic Text OT Hebrew Ruth 4:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ruth 4:5 Forums Online 4:5 waYomer Boaz B'yôm-q'nôt'khä haSädeh miYad näómiy ûët rût haMôáviYäh ëshet-haMët *qäniytiy [qäniytäh] l'häqiym shëm-haMët al-nachálätô

Massoretic Text OT Hebrew Ruth 4:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ruth 4:5 Forums Online 4:5 Then said 559 z8799 Bö`az בֹּעַז, 1162 What day 3117 thou buyest 7069 z8800 the field 7704 of the hand 3027 x4480 of No`ómî נָעֳמִי, 5281 thou must buy 7069 z8804 [it] also of x4480 x854 Rûŧ רוּת 7327 the Mô´áviyyà מוֹאֲבִיָּה, 4125 the wife 802 of the dead, 4191 z8801 to raise up 6965 z8687 the name 8034 of the dead 4191 z8801 upon x5921 his inheritance. 5159

וַיֹּאמֶר הַגֹּאֵל לֹא אוּכַל *לִגְאוֹל־ [לִגְאָל־]לִי פֶּן־אַשְׁחִית אֶת־נַחֲלָתִי גְּאַל־לְךָ אַתָּה אֶת־גְּאֻלָּתִי כִּי לֹא־אוּכַל לִגְאֹל

Massoretic Text OT Hebrew Ruth 4:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ruth 4:6 Forums Online 4:6 waYomer haGoël lo ûkhal *lig'ôl- [lig'äl-]liy Pen-ash'chiyt et-nachálätiy G'al-l'khä aTäh et-G'uLätiy Kiy lo-ûkhal lig'ol

Massoretic Text OT Hebrew Ruth 4:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ruth 4:6 Forums Online 4:6 ¶ And the kinsman 1350 z8802 said, 559 z8799 I cannot 3201 z8799 x3808 redeem 1350 z8800 [it] for myself, lest x6435 I mar 7843 z8686 x853 mine own inheritance: 5159 redeem 1350 z8798 thou x859 x853 my right 1353 to thyself; for x3588 I cannot 3201 z8799 x3808 redeem 1350 z8800 [it].

וְזֹאת לְפָנִים בְּיִשְׂרָאֵל עַל־הַגְּאוּלָּה וְעַל־הַתְּמוּרָה לְקַיֵּם כָּל־דָּבָר שָׁלַף אִישׁ נַעֲל וְנָתַן לְרֵעֵהוּ וְזֹאת הַתְּעוּדָה בְּיִשְׂרָאֵל

Massoretic Text OT Hebrew Ruth 4:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ruth 4:7 Forums Online 4:7 w'zot l'fäniym B'yis'räël al-haG'ûLäh w'al-haT'mûräh l'qaYëm Käl-Dävär shälaf iysh naálô w'nätan l'rëë w'zot haT'ûdäh B'yis'räël

Massoretic Text OT Hebrew Ruth 4:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ruth 4:7 Forums Online 4:7 Now this x2063 [was the manner] in former time 6440 in Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 concerning x5921 redeeming 1353 and concerning x5921 changing, 8545 for to confirm 6965 z8763 all x3605 things; 1697 a man 376 plucked off 8025 z8804 his shoe, 5275 and gave 5414 z8804 [it] to his neighbour: 7453 and this x2063 [was] a testimony 8584 in Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל. 3478

וַיֹּאמֶר הַגֹּאֵל לְבֹעַז קְנֵה־לָךְ וַיִּשְׁלֹף נַעֲל

Massoretic Text OT Hebrew Ruth 4:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ruth 4:8 Forums Online 4:8 waYomer haGoël l'voaz q'nëh-kh' waYish'lof naálô

Massoretic Text OT Hebrew Ruth 4:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ruth 4:8 Forums Online 4:8 Therefore the kinsman 1350 z8802 said 559 z8799 unto Bö`az בֹּעַז, 1162 Buy 7069 z8798 [it] for thee. So he drew off 8025 z8799 his shoe. 5275

וַיֹּאמֶר בֹּעַז לַזְּקֵנִים וְכָל־הָעָם עֵדִים אַתֶּם הַיּוֹם כִּי קָנִיתִי אֶת־כָּל־אֲשֶׁר לֶאֱלִימֶלֶךְ וְאֵת כָּל־אֲשֶׁר לְכִלְיוֹן מַחְלוֹן מִיַּד נָעֳמִי

Massoretic Text OT Hebrew Ruth 4:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ruth 4:9 Forums Online 4:9 waYomer Boaz laZ'qëniym w'khäl-äm ëdiym aTem haYôm Kiy qäniytiy et-Käl-ásher leéliymelekh' w'ët Käl-ásher l'khil'yôn ûmach'lôn miYad näómiy

Massoretic Text OT Hebrew Ruth 4:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ruth 4:9 Forums Online 4:9 ¶ And Bö`az בֹּעַז 1162 said 559 z8799 unto the elders, 2205 and [unto] all x3605 the people, 5971 Ye x859 [are] witnesses 5707 this day, 3117 that x3588 I have bought 7069 z8804 x853 all x3605 that x834 [was] ´Élîmeleȼ's אֱלִימֶלֶך, 458 and all x3605 that x834 [was] Cilyôn's כִּליוֹן 3630 and Maçlôn's מַחלוֹן, 4248 of the hand 3027 x4480 of No`ómî נָעֳמִי. 5281

וְגַם אֶת־רוּת הַמֹּאֲבִיָּה אֵשֶׁת מַחְלוֹן קָנִיתִי לִי לְאִשָּׁה לְהָקִים שֵׁם־הַמֵּת עַל־נַחֲלָת וְלֹא־יִכָּרֵת שֵׁם־הַמֵּת מֵעִם אֶחָיו מִשַּׁעַר מְקוֹמ עֵדִים אַתֶּם הַיּוֹם

Massoretic Text OT Hebrew Ruth 4:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ruth 4:10 Forums Online 4:10 w'gam et-rût haMoáviYäh ëshet mach'lôn qäniytiy liy l'iSHäh l'häqiym shëm-haMët al-nachálätô w'lo-yiKärët shëm-haMët im echäyw ûmiSHaar m'qômô ëdiym aTem haYôm

Massoretic Text OT Hebrew Ruth 4:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ruth 4:10 Forums Online 4:10 Moreover x1571 x853 Rûŧ רוּת 7327 the Mô´áviyyà מוֹאֲבִיָּה, 4125 the wife 802 of Maçlôn מַחלוֹן, 4248 have I purchased 7069 z8804 to be my wife, 802 to raise up 6965 z8687 the name 8034 of the dead 4191 z8801 upon x5921 his inheritance, 5159 that the name 8034 of the dead 4191 z8801 be not x3808 cut off 3772 z8735 from among 5973 x4480 his brethren, 251 and from the gate 8179 x4480 of his place: 4725 ye x859 [are] witnesses 5707 this day. 3117

וַיֹּאמְרוּ כָּל־הָעָם אֲשֶׁר־בַּשַּׁעַר וְהַזְּקֵנִים עֵדִים יִתֵּן יְהוָה אֶת־הָאִשָּׁה הַבָּאָה אֶל־בֵּיתֶךָ כְּרָחֵל כְלֵאָה אֲשֶׁר בָּנוּ שְׁתֵּיהֶם אֶת־בֵּית יִשְׂרָאֵל וַעֲשֵׂה־חַיִל בְּאֶפְרָתָה קְרָא־שֵׁם בְּבֵית לָחֶם

Massoretic Text OT Hebrew Ruth 4:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ruth 4:11 Forums Online 4:11 waYom'rû Käl-äm ásher-BaSHaar w'haZ'qëniym ëdiym yiTën y'hwäh et-iSHäh haBääh el-Bëytekhä K'rächël ûkh'lëäh ásher Bänû sh'Tëyhem et-Bëyt yis'räël waásëh-chayil B'ef'rätäh ûq'rä-shëm B'vëyt lächem

Massoretic Text OT Hebrew Ruth 4:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ruth 4:11 Forums Online 4:11 And all x3605 the people 5971 that x834 [were] in the gate, 8179 and the elders, 2205 said, 559 z8799 [We are] witnesses. 5707 Yähwè יָהוֶה 3068 make 5414 z8799 x853 the woman 802 that is come 935 z8802 into x413 thine house 1004 like Räçël רָחֵל 7354 and like Lë´à לֵאָה, 3812 which x834 two 8147 did build 1129 z8804 x853 the house 1004 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל: 3478 and do 6213 z8798 thou worthily 2428 in ´Efräŧà אֶפרָתָה, 672 and be famous 7121 8034 z8798 in Bêŧ Läçem בֵּית־לָחֶם: 1035

וִיהִי בֵיתְךָ כְּבֵית פֶּרֶץ אֲשֶׁר־יָלְדָה תָמָר לִיהוּדָה מִן־הַזֶּרַע אֲשֶׁר יִתֵּן יְהוָה לְךָ מִן־הַנַּעֲרָה הַזֹּאת

Massoretic Text OT Hebrew Ruth 4:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ruth 4:12 Forums Online 4:12 wiyhiy vëyt'khä K'vëyt Peretz ásher-yäl'däh tämär liyhûdäh min-haZera ásher yiTën y'hwäh l'khä min-haNaáräh haZot

Massoretic Text OT Hebrew Ruth 4:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ruth 4:12 Forums Online 4:12 And let thy house 1004 be x1961 like the house 1004 of Perex פֶּרֶץ, 6557 whom x834 Tämär תָּמָר 8559 bare 3205 z8804 unto Yæhûđà יְהוּדָה, 3063 of x4480 the seed 2233 which x834 Yähwè יָהוֶה 3068 shall give 5414 z8799 thee of x4480 this x2063 young woman. 5291

וַיִּקַּח בֹּעַז אֶת־רוּת וַתְּהִי־ל לְאִשָּׁה וַיָּבֹא אֵלֶיהָ וַיִּתֵּן יְהוָה לָהּ הֵרָיוֹן וַתֵּלֶד בֵּן

Massoretic Text OT Hebrew Ruth 4:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ruth 4:13 Forums Online 4:13 waYiQach Boaz et-rût waT'hiy-lô l'iSHäh waYävo ëley waYiTën y'hwäh H hëräyôn waTëled Bën

Massoretic Text OT Hebrew Ruth 4:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ruth 4:13 Forums Online 4:13 ¶ So Bö`az בֹּעַז 1162 took 3947 z8799 x853 Rûŧ רוּת, 7327 and she was x1961 his wife: 802 and when he went x935 in y935 z8799 unto x413 her, Yähwè יָהוֶה 3068 gave 5414 z8799 her conception, 2032 and she bare 3205 z8799 a son. 1121

וַתֹּאמַרְנָה הַנָּשִׁים אֶל־נָעֳמִי בָּרוּךְ יְהוָה אֲשֶׁר לֹא הִשְׁבִּית לָךְ גֹּאֵל הַיּוֹם וְיִקָּרֵא שְׁמ בְּיִשְׂרָאֵל

Massoretic Text OT Hebrew Ruth 4:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ruth 4:14 Forums Online 4:14 waTomar'näh haNäshiym el-näómiy Bärûkh' y'hwäh ásher lo hish'Biyt kh' Goël haYôm w'yiQärë sh'mô B'yis'räël

Massoretic Text OT Hebrew Ruth 4:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ruth 4:14 Forums Online 4:14 And the women 802 said 559 z8799 unto x413 No`ómî נָעֳמִי, 5281 Blessed 1288 z8803 [be] Yähwè יָהוֶה, 3068 which x834 hath not x3808 left 7673 z8689 thee this day 3117 without a kinsman, 1350 z8802 that his name 8034 may be famous 7121 z8735 in Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל. 3478

וְהָיָה לָךְ לְמֵשִׁיב נֶפֶשׁ לְכַלְכֵּל אֶת־שֵׂיבָתֵךְ כִּי כַלָּתֵךְ אֲשֶׁר־אֲהֵבַתֶךְ יְלָדַתּ אֲשֶׁר־הִיא טוֹבָה לָךְ מִשִּׁבְעָה בָּנִים

Massoretic Text OT Hebrew Ruth 4:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ruth 4:15 Forums Online 4:15 w'häyäh kh' l'mëshiyv nefesh ûl'khal'Kël et-sëyvätëkh' Kiy khaLätëkh' ásher-áhëvatekh' y'lädaTû ásher-hiy ţôväh kh' miSHiv'äh Bäniym

Massoretic Text OT Hebrew Ruth 4:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ruth 4:15 Forums Online 4:15 And he shall be x1961 unto thee a restorer 7725 z8688 of [thy] life, 5315 and a nourisher 3557 z8771 of x853 thine old age: 7872 for x3588 thy daughter in law, 3618 which x834 loveth 157 z8804 thee, which x834 is better 2896 to thee than seven 7651 x4480 sons, 1121 hath born 3205 z8804 him.

וַתִּקַּח נָעֳמִי אֶת־הַיֶּלֶד וַתְּשִׁתֵהוּ בְחֵיקָהּ וַתְּהִי־ל לְאֹמֶנֶת

Massoretic Text OT Hebrew Ruth 4:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ruth 4:16 Forums Online 4:16 waTiQach näómiy et-haYeled waT'shitë v'chëyqäH waT'hiy-lô l'omenet

Massoretic Text OT Hebrew Ruth 4:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ruth 4:16 Forums Online 4:16 And No`ómî נָעֳמִי 5281 took 3947 z8799 x853 the child, 3206 and laid 7896 z8799 it in her bosom, 2436 and became x1961 nurse 539 z8802 unto it.

וַתִּקְרֶאנָה ל הַשְּׁכֵנוֹת שֵׁם לֵאמֹר יֻלַּד־בֵּן לְנָעֳמִי וַתִּקְרֶאנָה שְׁמ עוֹבֵד הוּא אֲבִי־יִשַׁי אֲבִי דָוִד פ

Massoretic Text OT Hebrew Ruth 4:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ruth 4:17 Forums Online 4:17 waTiq'renäh lô haSH'khënôt shëm mor yuLad-Bën l'näómiy waTiq'renäh sh'mô ôvëd áviy-yishay áviy däwid f

Massoretic Text OT Hebrew Ruth 4:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ruth 4:17 Forums Online 4:17 And the women her neighbours 7934 gave 7121 z8799 it a name, 8034 saying, 559 z8800 There is a son 1121 born 3205 z8795 to No`ómî נָעֳמִי; 5281 and they called 7121 z8799 his name 8034 `Ôvëđ עוֹבֵד: 5744 he x1931 [is] the father 1 of Yišay יִשַׁי, 3448 the father 1 of Däwiđ דָּוִד. 1732

וְאֵלֶּה תּוֹלְדוֹת פָּרֶץ פֶּרֶץ הוֹלִיד אֶת־חֶצְרוֹן

Massoretic Text OT Hebrew Ruth 4:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ruth 4:18 Forums Online 4:18 w'ëLeh Tôl'dôt Päretz Peretz hôliyd et-chetz'rôn

Massoretic Text OT Hebrew Ruth 4:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ruth 4:18 Forums Online 4:18 ¶ Now these x428 [are] the generations 8435 of Perex פֶּרֶץ: 6557 Perex פֶּרֶץ 6557 begat 3205 z8689 x853 Çexrôn חֶצרוֹן, 2696

וְחֶצְרוֹן הוֹלִיד אֶת־רָם וְרָם הוֹלִיד אֶת־עַמִּינָדָב

Massoretic Text OT Hebrew Ruth 4:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ruth 4:19 Forums Online 4:19 w'chetz'rôn hôliyd et-räm w'räm hôliyd et-aMiynädäv

Massoretic Text OT Hebrew Ruth 4:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ruth 4:19 Forums Online 4:19 And Çexrôn חֶצרוֹן 2696 begat 3205 z8689 x853 Räm רָם, 7410 and Räm רָם 7410 x853 begat 3205 z8689 `Ammînäđäv עַמִּינָדָב, 5992

וְעַמִּינָדָב הוֹלִיד אֶת־נַחְשׁוֹן וְנַחְשׁוֹן הוֹלִיד אֶת־שַׂלְמָה

Massoretic Text OT Hebrew Ruth 4:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ruth 4:20 Forums Online 4:20 w'aMiynädäv hôliyd et-nach'shôn w'nach'shôn hôliyd et-sal'mäh

Massoretic Text OT Hebrew Ruth 4:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ruth 4:20 Forums Online 4:20 And `Ammînäđäv עַמִּינָדָב 5992 begat 3205 z8689 x853 Naçšôn נַחשׁוֹן, 5177 and Naçšôn נַחשׁוֹן 5177 begat 3205 z8689 x853 Ŝalmà שַׂלמָה, 8009

וְשַׂלְמוֹן הוֹלִיד אֶת־בֹּעַז בֹעַז הוֹלִיד אֶת־עוֹבֵד

Massoretic Text OT Hebrew Ruth 4:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ruth 4:21 Forums Online 4:21 w'sal'môn hôliyd et-Boaz ûvoaz hôliyd et-ôvëd

Massoretic Text OT Hebrew Ruth 4:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ruth 4:21 Forums Online 4:21 And Ŝalmôn שַׂלמוֹן 8012 begat 3205 z8689 x853 Bö`az בֹּעַז, 1162 and Bö`az בֹּעַז 1162 begat 3205 z8689 x853 `Ôvëđ עוֹבֵד, 5744

וְעֹבֵד הוֹלִיד אֶת־יִשָׁי וְיִשַׁי הוֹלִיד אֶת־דָּוִד

Massoretic Text OT Hebrew Ruth 4:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ruth 4:22 Forums Online 4:22 w'ovëd hôliyd et-yishäy w'yishay hôliyd et-Däwid

Massoretic Text OT Hebrew Ruth 4:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ruth 4:22 Forums Online 4:22 And `Ôvëđ עוֹבֵד 5744 begat 3205 z8689 x853 Yišay יִשַׁי, 3448 and Yišay יִשַׁי 3448 begat 3205 z8689 x853 Däwiđ דָּוִד. 1732

Online Bible Search
1
2
3
4

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.