Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {Malachi 4Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Malachi / Malachi 4

1 God's judgment on the wicked, 2 and his blessing on the good. 4 He exhorteth to the study of the Law, 5 and telleth of Elijah's coming and office.

כִּי־הִנֵּה הַיּוֹם בָּא בֹּעֵר כַּתַּנּוּר וְהָיוּ כָל־זֵדִים וְכָל־עֹשֵׂה רִשְׁעָה קַשׁ וְלִהַט אֹתָם הַיּוֹם הַבָּא אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת אֲשֶׁר לֹא־יַעֲזֹב לָהֶם שֹׁרֶשׁ וְעָנָף

Massoretic Text OT Hebrew Malachi 4:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Malachi 4:1 Forums Online 4:1 Kiy-hiNëh haYôm Boër KaTaNûr w'häyû khäl-zëdiym w'khäl-osëh rish'äh qash w'lihaţ otäm haYôm ha ämar y'hwäh tz'väôt ásher lo-yaázov hem shoresh w'änäf

Massoretic Text OT Hebrew Malachi 4:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Malachi 4:1 Forums Online 4:1 ¶ For, x3588 behold, x2009 the day 3117 cometh, 935 z8802 that shall burn 1197 z8802 as an oven; 8574 and all x3605 the proud, 2086 yea, and all x3605 that do 6213 z8802 wickedly, 7564 shall be x1961 stubble: 7179 and the day 3117 that cometh 935 z8802 shall burn them up, 3857 z8765 x853 saith 559 z8804 Yähwè יָהוֶה 3068 Xævä´ôŧ צְבָאוֹת, 6635 that x834 it shall leave 5800 z8799 them neither x3808 root 8328 nor branch. 6057

וְזָרְחָה לָכֶם יִרְאֵי שְׁמִי שֶׁמֶשׁ צְדָקָה מַרְפֵּא בִּכְנָפֶיהָ וִיצָאתֶם פִשְׁתֶּם כְּעֶגְלֵי מַרְבֵּק

Massoretic Text OT Hebrew Malachi 4:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Malachi 4:2 Forums Online 4:2 w'zär'chäh khem yir'ëy sh'miy shemesh tz'däqäh ûmar'Pë Bikh'näfey wiytzätem ûfish'Tem K'eg'lëy mar'Bëq

Massoretic Text OT Hebrew Malachi 4:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Malachi 4:2 Forums Online 4:2 ¶ But unto you that fear 3373 my name 8034 shall the Sun 8121 of righteousness 6666 arise 2224 z8804 with healing 4832 in his wings; 3671 and ye shall go forth, 3318 z8804 and grow up 6335 z8804 as calves 5695 of the stall. 4770

וְעַסּוֹתֶם רְשָׁעִים כִּי־יִהְיוּ אֵפֶר תַּחַת כַּפּוֹת רַגְלֵיכֶם בַּיּוֹם אֲשֶׁר אֲנִי עֹשֶׂה אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת פ

Massoretic Text OT Hebrew Malachi 4:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Malachi 4:3 Forums Online 4:3 w'aŠôtem r'shäiym Kiy-yih'yû ëfer Tachat KaPôt rag'lëykhem BaYôm ásher ániy oseh ämar y'hwäh tz'väôt f

Massoretic Text OT Hebrew Malachi 4:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Malachi 4:3 Forums Online 4:3 And ye shall tread down 6072 z8804 the wicked; 7563 for x3588 they shall be x1961 ashes 665 under x8478 the soles 3709 of your feet 7272 in the day 3117 that x834 I x589 shall do 6213 z8802 [this], saith 559 z8804 Yähwè יָהוֶה 3068 Xævä´ôŧ צְבָאוֹת. 6635

זִכְרוּ תּוֹרַת מֹשֶׁה עַבְדִּי אֲשֶׁר צִוִּיתִי אוֹת בְחֹרֵב עַל־כָּל־יִשְׂרָאֵל חֻקִּים מִשְׁפָּטִים

Massoretic Text OT Hebrew Malachi 4:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Malachi 4:4 Forums Online 4:4 zikh'rû Tôrat mosheh av'Diy ásher tziûiytiy ôtô v'chorëv al-Käl-yis'räël chuQiym ûmish'Päţiym

Massoretic Text OT Hebrew Malachi 4:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Malachi 4:4 Forums Online 4:4 ¶ Remember 2142 z8798 ye the law 8451 of Möšè מֹשֶׁה 4872 my servant, 5650 which x834 I commanded y6680 z8765 unto x6680 him in Çörëv חֹרֵב 2722 for x5921 all x3605 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 [with] the statutes 2706 and judgments. 4941

הִנֵּה אָנֹכִי שֹׁלֵחַ לָכֶם אֵת אֵלִיָּה הַנָּבִיא לִפְנֵי בּוֹא יוֹם יְהוָה הַגָּדוֹל וְהַנּוֹרָא

Massoretic Text OT Hebrew Malachi 4:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Malachi 4:5 Forums Online 4:5 hiNëh änokhiy sholëªch khem ët ëliYäh haNäviy lif'nëy yôm y'hwäh haGädôl w'haNôrä

Massoretic Text OT Hebrew Malachi 4:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Malachi 4:5 Forums Online 4:5 ¶ Behold, x2009 I x595 will send 7971 z8802 you x853 ´Ëliyyà אֵלִיָּה 452 the prophet 5030 before 6440 the coming 935 z8800 of the great 1419 and dreadful 3372 z8737 day 3117 of Yähwè יָהוֶה: 3068

וְהֵשִׁיב לֵב־אָבוֹת עַל־בָּנִים וְלֵב בָּנִים עַל־אֲבוֹתָם פֶּן־אָבוֹא וְהִכֵּיתִי אֶת־הָאָרֶץ חֵרֶם

Massoretic Text OT Hebrew Malachi 4:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Malachi 4:6 Forums Online 4:6 w'hëshiyv lëv-ävôt al-Bäniym w'lëv Bäniym al-ávôtäm Pen-ävô w'hiKëytiy et-äretz chërem

Massoretic Text OT Hebrew Malachi 4:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Malachi 4:6 Forums Online 4:6 And he shall turn 7725 z8689 the heart 3820 of the fathers 1 to x5921 the children, 1121 and the heart 3820 of the children 1121 to x5921 their fathers, 1 lest x6435 I come 935 z8799 and smite 5221 z8689 x853 the earth 776 with a curse. 2764

Online Bible Search
1
2
3
4

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.