Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {Zephaniah 1Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Tzefaniyah / Zephaniah 1

God's severe judgment against Judah for divers sins.

דְּבַר־יְהוָה אֲשֶׁר הָיָה אֶל־צְפַנְיָה בֶּן־כּוּשִׁי בֶן־גְּדַלְיָה בֶּן־אֲמַרְיָה בֶּן־חִזְקִיָּה בִּימֵי יֹאשִׁיָּהוּ בֶן־אָמוֹן מֶלֶךְ יְהוּדָה

Massoretic Text OT Hebrew Zephaniah 1:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zephaniah 1:1 Forums Online 1:1 D'var-y'hwäh ásher häyäh el-tz'fan'yäh Ben-Kûshiy ven-G'dal'yäh Ben-ámar'yäh Ben-chiz'qiYäh Biymëy yoshiYähû ven-ämôn melekh' y'hûdäh

Massoretic Text OT Hebrew Zephaniah 1:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zephaniah 1:1 Forums Online 1:1 ¶ The word 1697 of Yähwè יָהוֶה 3068 which x834 came x1961 unto x413 Xæfanyà צְפַניָה 6846 the son 1121 of Cûšî כּוּשִׁי, 3570 the son 1121 of Gæđalyà גְּדַליָה, 1436 the son 1121 of ´Ámaryà אֲמַריָה, 568 the son 1121 of Çizkiyyà חִזקִיָּה, 2396 in the days 3117 of Yö´šiyyà יֹאשִׁיָּה 2977 the son 1121 of ´Ämôn אָמוֹן, 526 king 4428 of Yæhûđà יְהוּדָה. 3063

אָסֹף אָסֵף כֹּל מֵעַל פְּנֵי הָאֲדָמָה נְאֻם־יְהוָה

Massoretic Text OT Hebrew Zephaniah 1:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zephaniah 1:2 Forums Online 1:2 äšof äšëf Kol al P'nëy ádämäh n'um-y'hwäh

Massoretic Text OT Hebrew Zephaniah 1:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zephaniah 1:2 Forums Online 1:2 I will utterly y622 z8800 consume 5486 z8686 x622 all x3605 [things] from off x4480 x5921 x6440 the land, 127 y6440 saith 5002 z8803 Yähwè יָהוֶה. 3068

אָסֵף אָדָם בְהֵמָה אָסֵף עוֹף־הַשָּׁמַיִם דְגֵי הַיָּם וְהַמַּכְשֵׁלוֹת אֶת־הָרְשָׁעִים וְהִכְרַתִּי אֶת־הָאָדָם מֵעַל פְּנֵי הָאֲדָמָה נְאֻם־יְהוָה

Massoretic Text OT Hebrew Zephaniah 1:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zephaniah 1:3 Forums Online 1:3 äšëf ädäm ûv'hëmäh äšëf ôf-haSHämayim ûd'gëy haYäm w'haMakh'shëlôt et-r'shäiym w'hikh'raTiy et-ädäm al P'nëy ádämäh n'um-y'hwäh

Massoretic Text OT Hebrew Zephaniah 1:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zephaniah 1:3 Forums Online 1:3 I will consume 5486 z8686 man 120 and beast; 929 I will consume 5486 z8686 the fowls 5775 of the heaven, 8064 and the fishes 1709 of the sea, 3220 and the stumblingblocks 4384 with x854 the wicked; 7563 and I will cut off 3772 z8689 x853 man 120 from off 6440 x4480 x5921 the land, 127 saith 5002 z8803 Yähwè יָהוֶה. 3068

וְנָטִיתִי יָדִי עַל־יְהוּדָה וְעַל כָּל־יוֹשְׁבֵי יְרוּשָׁלִָם וְהִכְרַתִּי מִן־הַמָּקוֹם הַזֶּה אֶת־שְׁאָר הַבַּעַל אֶת־שֵׁם הַכְּמָרִים עִם־הַכֹּהֲנִים

Massoretic Text OT Hebrew Zephaniah 1:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zephaniah 1:4 Forums Online 1:4 w'näţiytiy yädiy al-y'hûdäh w'al Käl-yôsh'vëy y'rûshäläim w'hikh'raTiy min-haMäqôm haZeh et-sh'är haBaal et-shëm haK'märiym im-haKohániym

Massoretic Text OT Hebrew Zephaniah 1:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zephaniah 1:4 Forums Online 1:4 I will also stretch out 5186 z8804 mine hand 3027 upon x5921 Yæhûđà יְהוּדָה, 3063 and upon x5921 all x3605 the inhabitants 3427 z8802 of Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם; 3389 and I will cut off 3772 z8689 x853 the remnant 7605 of Bä`al בָּעַל 1168 from x4480 this x2088 place, 4725 [and] x853 the name 8034 of the Cæmärîm כְּמָרִים 3649 with x5973 the priests; 3548

וְאֶת־הַמִּשְׁתַּחֲוִים עַל־הַגַּגּוֹת לִצְבָא הַשָּׁמָיִם וְאֶת־הַמִּשְׁתַּחֲוִים הַנִּשְׁבָּעִים לַיהוָה וְהַנִּשְׁבָּעִים בְּמַלְכָּם

Massoretic Text OT Hebrew Zephaniah 1:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zephaniah 1:5 Forums Online 1:5 w'et-haMish'Tacháwiym al-haGaGôt litz'vä haSHämäyim w'et-haMish'Tacháwiym haNish'Bäiym layhwäh w'haNish'Bäiym B'mal'Käm

Massoretic Text OT Hebrew Zephaniah 1:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zephaniah 1:5 Forums Online 1:5 And them that worship 7812 z8693 the host 6635 of heaven 8064 upon x5921 the housetops; 1406 and them that worship 7812 z8693 [and] that swear 7650 z8737 by Yähwè יָהוֶה, 3068 and that swear 7650 z8737 by Malcäm מַלכָּם; y4428 x4445

וְאֶת־הַנְּסוֹגִים מֵאַחֲרֵי יְהוָה וַאֲשֶׁר לֹא־בִקְשׁוּ אֶת־יְהוָה וְלֹא דְרָשֻׁהוּ

Massoretic Text OT Hebrew Zephaniah 1:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zephaniah 1:6 Forums Online 1:6 w'et-haN'šôgiym achárëy y'hwäh waásher lo-viq'shû et-y'hwäh w'lo d'räshu

Massoretic Text OT Hebrew Zephaniah 1:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zephaniah 1:6 Forums Online 1:6 And them that are turned back 5472 z8737 from 310 x4480 Yähwè יָהוֶה; 3068 and [those] that x834 have not x3808 sought 1245 z8765 x853 Yähwè יָהוֶה, 3068 nor x3808 enquired 1875 z8804 for him.

הַס מִפְּנֵי אֲדֹנָי יְהוִה כִּי קָרוֹב יוֹם יְהוָה כִּי־הֵכִין יְהוָה זֶבַח הִקְדִּישׁ קְרֻאָיו

Massoretic Text OT Hebrew Zephaniah 1:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zephaniah 1:7 Forums Online 1:7 haš miP'nëy ádonäy y'hwih Kiy qärôv yôm y'hwäh Kiy-hëkhiyn y'hwäh zevach hiq'Diysh q'ruäyw

Massoretic Text OT Hebrew Zephaniah 1:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zephaniah 1:7 Forums Online 1:7 Hold thy peace 2013 z8761 at the presence 6440 x4480 of ´Áđönäy אֲדֹנָי 136 Yähwè יָהוֶה: 3069 for x3588 the day 3117 of Yähwè יָהוֶה 3068 [is] at hand: 7138 for x3588 Yähwè יָהוֶה 3068 hath prepared 3559 z8689 a sacrifice, 2077 he hath bid 6942 z8689 his guests. 7121 z8803

וְהָיָה בְּיוֹם זֶבַח יְהוָה פָקַדְתִּי עַל־הַשָּׂרִים וְעַל־בְּנֵי הַמֶּלֶךְ וְעַל כָּל־הַלֹּבְשִׁים מַלְבּוּשׁ נָכְרִי

Massoretic Text OT Hebrew Zephaniah 1:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zephaniah 1:8 Forums Online 1:8 w'häyäh B'yôm zevach y'hwäh ûfäqad'Tiy al-haSäriym w'al-B'nëy haMelekh' w'al Käl-haLov'shiym mal'Bûsh näkh'riy

Massoretic Text OT Hebrew Zephaniah 1:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zephaniah 1:8 Forums Online 1:8 And it shall come to pass x1961 in the day 3117 of Yähwè's יָהוֶה 3068 sacrifice, 2077 that I will punish 6485 z8804 x5921 the princes, 8269 and the king's 4428 children, 1121 and all x3605 such as are clothed 3847 z8802 with strange 5237 apparel. 4403

פָקַדְתִּי עַל כָּל־הַדּוֹלֵג עַל־הַמִּפְתָּן בַּיּוֹם הַהוּא הַמְמַלְאִים בֵּית אֲדֹנֵיהֶם חָמָס מִרְמָה ס

Massoretic Text OT Hebrew Zephaniah 1:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zephaniah 1:9 Forums Online 1:9 ûfäqad'Tiy al Käl-haDôlëg al-haMif'Tän BaYôm ha ham'mal'iym Bëyt ádonëyhem chämäš ûmir'mäh š

Massoretic Text OT Hebrew Zephaniah 1:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zephaniah 1:9 Forums Online 1:9 In the same x1931 day 3117 also will I punish 6485 z8804 x5921 all x3605 those that leap 1801 z8802 on x5921 the threshold, 4670 which fill 4390 z8764 their ´áđönîm's אֲדֹנִים 113 houses 1004 with violence 2555 and deceit. 4820

וְהָיָה בַיּוֹם הַהוּא נְאֻם־יְהוָה קוֹל צְעָקָה מִשַּׁעַר הַדָּגִים וִילָלָה מִן־הַמִּשְׁנֶה וְשֶׁבֶר גָּדוֹל מֵהַגְּבָעוֹת

Massoretic Text OT Hebrew Zephaniah 1:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zephaniah 1:10 Forums Online 1:10 w'häyäh vaYôm ha n'um-y'hwäh qôl tz'äqäh miSHaar haDägiym wiyläläh min-haMish'neh w'shever Gädôl haG'väôt

Massoretic Text OT Hebrew Zephaniah 1:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zephaniah 1:10 Forums Online 1:10 And it shall come to pass x1961 in that x1931 day, 3117 saith 5002 z8803 Yähwè יָהוֶה, 3068 [that there shall be] the noise 6963 of a cry 6818 from the fish 1709 gate, 8179 x4480 and an howling 3215 from x4480 the second, 4932 and a great 1419 crashing 7667 from the hills. 1389 x4480

הֵילִילוּ יֹשְׁבֵי הַמַּכְתֵּשׁ כִּי נִדְמָה כָּל־עַם כְּנַעַן נִכְרְתוּ כָּל־נְטִילֵי כָסֶף

Massoretic Text OT Hebrew Zephaniah 1:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zephaniah 1:11 Forums Online 1:11 hëyliylû yosh'vëy haMakh'Tësh Kiy nid'mäh Käl-am K'naan nikh'r'tû Käl-n'ţiylëy khäšef

Massoretic Text OT Hebrew Zephaniah 1:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zephaniah 1:11 Forums Online 1:11 Howl, 3213 z8685 ye inhabitants 3427 z8802 of Maȼtëš מַכתֵּשׁ, 4389 for x3588 all x3605 the merchant 3667 people 5971 are cut down; 1820 z8738 all x3605 they that bear 5187 silver 3701 are cut off. 3772 z8738

וְהָיָה בָּעֵת הַהִיא אֲחַפֵּשׂ אֶת־יְרוּשָׁלִַם בַּנֵּרוֹת פָקַדְתִּי עַל־הָאֲנָשִׁים הַקֹּפְאִים עַל־שִׁמְרֵיהֶם הָאֹמְרִים בִּלְבָבָם לֹא־יֵיטִיב יְהוָה וְלֹא יָרֵעַ

Massoretic Text OT Hebrew Zephaniah 1:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zephaniah 1:12 Forums Online 1:12 w'häyäh ët hahiy áchaPës et-y'rûshälaim BaNërôt ûfäqad'Tiy al-ánäshiym haQof'iym al-shim'rëyhem om'riym Bil'väväm lo-yëyţiyv y'hwäh w'lo yärëª

Massoretic Text OT Hebrew Zephaniah 1:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zephaniah 1:12 Forums Online 1:12 And it shall come to pass x1961 at that x1931 time, 6256 [that] I will search 2664 z8762 x853 Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם 3389 with candles, 5216 and punish 6485 z8804 x5921 the men y582 x376 that are settled 7087 z8802 on x5921 their lees: 8105 that say 559 z8802 in their heart, 3824 Yähwè יָהוֶה 3068 will not x3808 do good, 3190 z8686 neither x3808 will he do evil. 7489 z8686

וְהָיָה חֵילָם לִמְשִׁסָּה בָתֵּיהֶם לִשְׁמָמָה בָנוּ בָתִּים וְלֹא יֵשֵׁבוּ וְנָטְעוּ כְרָמִים וְלֹא יִשְׁתּוּ אֶת־יֵינָם

Massoretic Text OT Hebrew Zephaniah 1:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zephaniah 1:13 Forums Online 1:13 w'häyäh chëyläm lim'shiŠäh ûväTëyhem lish'mämäh ûvänû väTiym w'lo yëshëvû w'näţ'û kh'rämiym w'lo yish'Tû et-yëynäm

Massoretic Text OT Hebrew Zephaniah 1:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zephaniah 1:13 Forums Online 1:13 Therefore their goods 2428 shall become x1961 a booty, 4933 and their houses 1004 a desolation: 8077 they shall also build 1129 z8804 houses, 1004 but not x3808 inhabit 3427 z8799 [them]; and they shall plant 5193 z8804 vineyards, 3754 but not x3808 drink 8354 z8799 x853 the wine 3196 thereof.

קָרוֹב יוֹם־יְהוָה הַגָּדוֹל קָרוֹב מַהֵר מְאֹד קוֹל יוֹם יְהוָה מַר צֹרֵחַ שָׁם גִּבּוֹר

Massoretic Text OT Hebrew Zephaniah 1:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zephaniah 1:14 Forums Online 1:14 qärôv yôm-y'hwäh haGädôl qärôv ûmahër m'od qôl yôm y'hwäh mar tzorëªch shäm GiBôr

Massoretic Text OT Hebrew Zephaniah 1:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zephaniah 1:14 Forums Online 1:14 The great 1419 day 3117 of Yähwè יָהוֶה 3068 [is] near, 7138 [it is] near, 7138 and hasteth 4118 greatly, 3966 [even] the voice 6963 of the day 3117 of Yähwè יָהוֶה: 3068 the mighty man 1368 shall cry 6873 z8802 there x8033 bitterly. 4751

יוֹם עֶבְרָה הַיּוֹם הַהוּא יוֹם צָרָה מְצוּקָה יוֹם שֹׁאָה מְשׁוֹאָה יוֹם חֹשֶׁךְ וַאֲפֵלָה יוֹם עָנָן וַעֲרָפֶל

Massoretic Text OT Hebrew Zephaniah 1:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zephaniah 1:15 Forums Online 1:15 yôm ev'räh haYôm ha yôm tzäräh ûm'tzûqäh yôm shoäh ûm'shôäh yôm choshekh' waáfëläh yôm änän waáräfel

Massoretic Text OT Hebrew Zephaniah 1:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zephaniah 1:15 Forums Online 1:15 That x1931 day 3117 [is] a day 3117 of wrath, 5678 a day 3117 of trouble 6869 and distress, 4691 a day 3117 of wasteness 7722 and desolation, 4875 a day 3117 of darkness 2822 and gloominess, 653 a day 3117 of clouds 6051 and thick darkness, 6205

יוֹם שׁוֹפָר תְרוּעָה עַל הֶעָרִים הַבְּצֻרוֹת וְעַל הַפִּנּוֹת הַגְּבֹהוֹת

Massoretic Text OT Hebrew Zephaniah 1:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zephaniah 1:16 Forums Online 1:16 yôm shôfär ût'rûäh al heäriym haB'tzurôt w'al haPiNôt haG'vohôt

Massoretic Text OT Hebrew Zephaniah 1:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zephaniah 1:16 Forums Online 1:16 A day 3117 of the trumpet 7782 and alarm 8643 against x5921 the fenced 1219 z8803 cities, 5892 and against x5921 the high 1364 towers. 6438

וַהֲצֵרֹתִי לָאָדָם וְהָלְכוּ כַּעִוְרִים כִּי לַיהוָה חָטָאוּ וְשֻׁפַּךְ דָּמָם כֶּעָפָר לְחֻמָם כַּגְּלָלִים

Massoretic Text OT Hebrew Zephaniah 1:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zephaniah 1:17 Forums Online 1:17 wahátzërotiy ädäm w'häl'khû Kaiw'riym Kiy layhwäh chäţäû w'shuPakh' Dämäm Keäfär ûl'chumäm KaG'läliym

Massoretic Text OT Hebrew Zephaniah 1:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zephaniah 1:17 Forums Online 1:17 And I will bring distress 6887 z8689 upon men, 120 that they shall walk 1980 z8804 like blind men, 5787 because x3588 they have sinned 2398 z8804 against Yähwè יָהוֶה: 3068 and their blood 1818 shall be poured out 8210 z8795 as dust, 6083 and their flesh 3894 as the dung. 1561

גַּם־כַּסְפָּם גַּם־זְהָבָם לֹא־יוּכַל לְהַצִּילָם בְּיוֹם עֶבְרַת יְהוָה בְאֵשׁ קִנְאָת תֵּאָכֵל כָּל־הָאָרֶץ כִּי־כָלָה אַךְ־נִבְהָלָה יַעֲשֶׂה אֵת כָּל־יֹשְׁבֵי הָאָרֶץ ס

Massoretic Text OT Hebrew Zephaniah 1:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zephaniah 1:18 Forums Online 1:18 Gam-Kaš'Päm Gam-z'häväm lo-yûkhal l'haTZiyläm B'yôm ev'rat y'hwäh ûv'ësh qin'ätô Tëäkhël Käl-äretz Kiy-khäläh akh'-niv'häläh yaáseh ët Käl-yosh'vëy äretz š

Massoretic Text OT Hebrew Zephaniah 1:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zephaniah 1:18 Forums Online 1:18 Neither x3808 x1571 their silver 3701 nor x1571 their gold 2091 shall be able 3201 z8799 to deliver 5337 z8687 them in the day 3117 of Yähwè's יָהוֶה 3068 wrath; 5678 but the whole x3605 land 776 shall be devoured 398 z8735 by the fire 784 of his jealousy: 7068 for x3588 he shall make 6213 z8799 even x389 a speedy 926 z8737 riddance 3617 of x854 all x3605 them that dwell 3427 z8802 in the land. 776

Online Bible Search
1
2
3

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.