Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {Obadiah 1Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Ovadiyah / Obadiah 1

1 The destruction of Edom, 3 for their pride, 10 and for their wrong unto Jacob. 17 The salvation and victory of Jacob.

חֲזוֹן עֹבַדְיָה כֹּה־אָמַר אֲדֹנָי יְהוִה לֶאֱדוֹם שְׁמוּעָה שָׁמַעְנוּ מֵאֵת יְהוָה וְצִיר בַּגּוֹיִם שֻׁלָּח קוּמוּ וְנָקוּמָה עָלֶיהָ לַמִּלְחָמָה

Massoretic Text OT Hebrew Obadiah 1:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Obadiah 1:1 Forums Online 1:1 cházôn ovad'yäh Koh-ämar ádonäy y'hwih leédôm sh'mûäh shäma'nû ët y'hwäh w'tziyr BaGôyim shuLäch qûmû w'näqûmäh äley laMil'chämäh

Massoretic Text OT Hebrew Obadiah 1:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Obadiah 1:1 Forums Online 1:1 ¶ The vision 2377 of `Övađyà עֹבַדיָה. 5662 Thus x3541 saith 559 z8804 ´Áđönäy אֲדֹנָי 136 Yähwè יָהוֶה 3069 concerning ´Éđôm אֱדוֹם; 123 We have heard 8085 z8804 a rumour 8052 from x4480 x854 Yähwè יָהוֶה, 3068 and an ambassador 6735 is sent 7971 z8795 among the heathen, 1471 Arise 6965 z8798 ye, and let us rise up 6965 z8799 against x5921 her in battle. 4421

הִנֵּה קָטֹן נְתַתִּיךָ בַּגּוֹיִם בָּזוּי אַתָּה מְאֹד

Massoretic Text OT Hebrew Obadiah 1:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Obadiah 1:2 Forums Online 1:2 hiNëh qäţon n'taTiykhä BaGôyim Bäzûy aTäh m'od

Massoretic Text OT Hebrew Obadiah 1:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Obadiah 1:2 Forums Online 1:2 Behold, x2009 I have made 5414 z8804 thee small 6996 among the heathen: 1471 thou x859 art greatly 3966 despised. 959 z8803

זְדוֹן לִבְּךָ הִשִּׁיאֶךָ שֹׁכְנִי בְחַגְוֵי־סֶּלַע מְרוֹם שִׁבְתּ אֹמֵר בְּלִבּ מִי יוֹרִדֵנִי אָרֶץ

Massoretic Text OT Hebrew Obadiah 1:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Obadiah 1:3 Forums Online 1:3 z'dôn liB'khä hiSHiyekhä shokh'niy v'chag'wëy-Šela m'rôm shiv'Tô omër B'liBô miy yôridëniy äretz

Massoretic Text OT Hebrew Obadiah 1:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Obadiah 1:3 Forums Online 1:3 ¶ The pride 2087 of thine heart 3820 hath deceived 5377 z8689 thee, thou that dwellest 7931 z8802 in the clefts 2288 of the rock, 5553 whose habitation y3427 z8800 x7675 [is] high; 4791 that saith 559 z8802 in his heart, 3820 Who x4310 shall bring me down 3381 z8686 to the ground? 776

אִם־תַּגְבִּיהַּ כַּנֶּשֶׁר וְאִם־בֵּין כּוֹכָבִים שִׂים קִנֶּךָ מִשָּׁם אוֹרִידְךָ נְאֻם־יְהוָה

Massoretic Text OT Hebrew Obadiah 1:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Obadiah 1:4 Forums Online 1:4 im-Tag'BiyHa KaNesher w'im-Bëyn Kôkhäviym siym qiNekhä miSHäm ôriyd'khä n'um-y'hwäh

Massoretic Text OT Hebrew Obadiah 1:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Obadiah 1:4 Forums Online 1:4 Though x518 thou exalt 1361 z8686 [thyself] as the eagle, 5404 and though x518 thou set 7760 z8800 thy nest 7064 among x996 the stars, 3556 thence x4480 x8033 will I bring thee down, 3381 z8686 saith 5002 z8803 Yähwè יָהוֶה. 3068

אִם־גַּנָּבִים בָּאוּ־לְךָ אִם־שׁוֹדְדֵי לַיְלָה אֵיךְ נִדְמֵיתָה הֲלוֹא יִגְנְבוּ דַּיָּם אִם־בֹּצְרִים בָּאוּ לָךְ הֲלוֹא יַשְׁאִירוּ עֹלֵלוֹת

Massoretic Text OT Hebrew Obadiah 1:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Obadiah 1:5 Forums Online 1:5 im-GaNäviym Bäû-l'khä im-shôd'dëy lay'läh ëykh' nid'mëytäh yig'n'vû DaYäm im-Botz'riym Bäû kh' yash'iyrû olëlôt

Massoretic Text OT Hebrew Obadiah 1:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Obadiah 1:5 Forums Online 1:5 If x518 thieves 1590 came 935 z8804 to thee, if x518 robbers 7703 z8802 by night, 3915 (how x349 art thou cut off!) 1820 z8738 would they not x3808 have stolen 1589 z8799 till they had enough? 1767 if x518 the grapegatherers 1219 z8802 came 935 z8804 to thee, would they not x3808 leave 7604 z8686 [some] grapes? 5955

אֵיךְ נֶחְפְּשׂוּ עֵשָׂו נִבְעוּ מַצְפֻּנָיו

Massoretic Text OT Hebrew Obadiah 1:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Obadiah 1:6 Forums Online 1:6 ëykh' nech'P'sû ësäw niv'û matz'Punäyw

Massoretic Text OT Hebrew Obadiah 1:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Obadiah 1:6 Forums Online 1:6 How x349 are [the things] of `Ëŝäw עֵשָׂו 6215 searched out! 2664 z8738 [how] are his hidden y4710 things x4710 sought up! 1158 z8738

עַד־הַגְּבוּל שִׁלְּחוּךָ כֹּל אַנְשֵׁי בְרִיתֶךָ הִשִּׁיאוּךָ יָכְלוּ לְךָ אַנְשֵׁי שְׁלֹמֶךָ לַחְמְךָ יָשִׂימוּ מָזוֹר תַּחְתֶּיךָ אֵין תְּבוּנָה בּ

Massoretic Text OT Hebrew Obadiah 1:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Obadiah 1:7 Forums Online 1:7 ad-haG'vûl shiL'chûkhä Kol an'shëy v'riytekhä hiSHiyûkhä yäkh'lû l'khä an'shëy sh'lomekhä lach'm'khä yäsiymû mäzôr Tach'Teykhä ëyn T'vûnäh Bô

Massoretic Text OT Hebrew Obadiah 1:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Obadiah 1:7 Forums Online 1:7 All x3605 the men y582 x376 of thy confederacy 1285 have brought 7971 z8765 thee [even] to x5704 the border: 1366 the men y582 x376 that were at peace 7965 with thee have deceived 5377 z8689 thee, [and] prevailed 3201 z8804 against thee; [they that eat] thy bread 3899 have laid 7760 z8799 a wound 4204 under x8478 thee: [there is] none x369 understanding 8394 in him.

הֲלוֹא בַּיּוֹם הַהוּא נְאֻם יְהוָה וְהַאֲבַדְתִּי חֲכָמִים מֵאֱדוֹם תְבוּנָה מֵהַר עֵשָׂו

Massoretic Text OT Hebrew Obadiah 1:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Obadiah 1:8 Forums Online 1:8 BaYôm ha n'um y'hwäh w'haávad'Tiy chákhämiym édôm ût'vûnäh har ësäw

Massoretic Text OT Hebrew Obadiah 1:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Obadiah 1:8 Forums Online 1:8 Shall I not x3808 in that x1931 day, 3117 saith 5002 z8803 Yähwè יָהוֶה, 3068 even destroy 6 z8689 the wise 2450 [men] out of ´Éđôm אֱדוֹם, 123 x4480 and understanding 8394 out of the mount 2022 x4480 of `Ëŝäw עֵשָׂו? 6215

וְחַתּוּ גִבּוֹרֶיךָ תֵּימָן לְמַעַן יִכָּרֶת־אִישׁ מֵהַר עֵשָׂו מִקָּטֶל

Massoretic Text OT Hebrew Obadiah 1:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Obadiah 1:9 Forums Online 1:9 w'chaTû giBôreykhä Tëymän l'maan yiKäret-iysh har ësäw miQäţel

Massoretic Text OT Hebrew Obadiah 1:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Obadiah 1:9 Forums Online 1:9 And thy mighty 1368 [men], O Têmän תֵּימָן, 8487 shall be dismayed, 2865 z8804 to the end that x4616 every one 376 of the mount 2022 x4480 of `Ëŝäw עֵשָׂו 6215 may be cut off 3772 z8735 by slaughter. 6993 x4480

מֵחֲמַס אָחִיךָ יַעֲקֹב תְּכַסְּךָ בוּשָׁה וְנִכְרַתָּ לְעוֹלָם

Massoretic Text OT Hebrew Obadiah 1:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Obadiah 1:10 Forums Online 1:10 chámaš ächiykhä yaáqov T'khaŠ'khä vûshäh w'nikh'raTä l'ôläm

Massoretic Text OT Hebrew Obadiah 1:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Obadiah 1:10 Forums Online 1:10 ¶ For [thy] violence 2555 x4480 against thy brother 251 Ya`áköv יַעֲקֹב 3290 shame 955 shall cover 3680 z8762 thee, and thou shalt be cut off 3772 z8738 for ever. 5769

בְּיוֹם עֲמָדְךָ מִנֶּגֶד בְּיוֹם שְׁבוֹת זָרִים חֵיל וְנָכְרִים בָּאוּ *שַׁעֲר [שְׁעָרָיו] וְעַל־יְרוּשָׁלִַם יַדּוּ גוֹרָל גַּם־אַתָּה כְּאַחַד מֵהֶם

Massoretic Text OT Hebrew Obadiah 1:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Obadiah 1:11 Forums Online 1:11 B'yôm ámäd'khä miNeged B'yôm sh'vôt zäriym chëylô w'näkh'riym Bäû *shaárô [sh'äräyw] w'al-y'rûshälaim yaDû gôräl Gam-aTäh K'achad hem

Massoretic Text OT Hebrew Obadiah 1:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Obadiah 1:11 Forums Online 1:11 In the day 3117 that thou stoodest 5975 z8800 on the other side, x4480 x5048 in the day 3117 that the strangers 2114 z8801 carried away captive 7617 z8800 his forces, 2428 and foreigners 5237 entered y935 z8804 into x935 his gates, 8179 and cast 3032 z8804 lots 1486 upon x5921 Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם, 3389 even x1571 thou x859 [wast] as one 259 of x4480 them.

וְאַל־תֵּרֶא בְיוֹם־אָחִיךָ בְּיוֹם נָכְר וְאַל־תִּשְׂמַח לִבְנֵי־יְהוּדָה בְּיוֹם אָבְדָם וְאַל־תַּגְדֵּל פִּיךָ בְּיוֹם צָרָה

Massoretic Text OT Hebrew Obadiah 1:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Obadiah 1:12 Forums Online 1:12 w'al-Tëre v'yôm-ächiykhä B'yôm näkh'rô w'al-Tis'mach liv'nëy-y'hûdäh B'yôm äv'däm w'al-Tag'Dël Piykhä B'yôm tzäräh

Massoretic Text OT Hebrew Obadiah 1:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Obadiah 1:12 Forums Online 1:12 But thou shouldest not x408 have looked 7200 z8799 on the day 3117 of thy brother 251 in the day 3117 that he became a stranger; y5235 x5237 neither x408 shouldest thou have rejoiced 8055 z8799 over the children 1121 of Yæhûđà יְהוּדָה 3063 in the day 3117 of their destruction; 6 z8800 neither x408 shouldest thou have spoken y6310 proudly 1431 z8686 x6310 in the day 3117 of distress. 6869

אַל־תָּבוֹא בְשַׁעַר־עַמִּי בְּיוֹם אֵידָם אַל־תֵּרֶא גַם־אַתָּה בְּרָעָת בְּיוֹם אֵיד וְאַל־תִּשְׁלַחְנָה בְחֵיל בְּיוֹם אֵיד

Massoretic Text OT Hebrew Obadiah 1:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Obadiah 1:13 Forums Online 1:13 al-Tävô v'shaar-aMiy B'yôm ëydäm al-Tëre gam-aTäh B'räätô B'yôm ëydô w'al-Tish'lach'näh v'chëylô B'yôm ëydô

Massoretic Text OT Hebrew Obadiah 1:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Obadiah 1:13 Forums Online 1:13 Thou shouldest not x408 have entered 935 z8799 into the gate 8179 of my people 5971 in the day 3117 of their calamity; 343 yea, x1571 thou x859 shouldest not x408 have looked 7200 z8799 on their affliction 7451 in the day 3117 of their calamity, 343 nor x408 have laid 7971 z8799 [hands] on their substance 2428 in the day 3117 of their calamity; 343

וְאַל־תַּעֲמֹד עַל־הַפֶּרֶק לְהַכְרִית אֶת־פְּלִיטָיו וְאַל־תַּסְגֵּר שְׂרִידָיו בְּיוֹם צָרָה

Massoretic Text OT Hebrew Obadiah 1:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Obadiah 1:14 Forums Online 1:14 w'al-Taámod al-haPereq l'hakh'riyt et-P'liyţäyw w'al-Taš'Gër s'riydäyw B'yôm tzäräh

Massoretic Text OT Hebrew Obadiah 1:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Obadiah 1:14 Forums Online 1:14 Neither x408 shouldest thou have stood 5975 z8799 in x5921 the crossway, 6563 to cut off 3772 z8687 x853 those of his that did escape; 6412 neither x408 shouldest thou have delivered up 5462 z8686 those of his that did remain 8300 in the day 3117 of distress. 6869

כִּי־קָרוֹב יוֹם־יְהוָה עַל־כָּל־הַגּוֹיִם כַּאֲשֶׁר עָשִׂיתָ יֵעָשֶׂה לָּךְ גְּמֻלְךָ יָשׁוּב בְּרֹאשֶׁךָ

Massoretic Text OT Hebrew Obadiah 1:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Obadiah 1:15 Forums Online 1:15 Kiy-qärôv yôm-y'hwäh al-Käl-haGôyim Kaásher äsiytä yëäseh kh' G'mul'khä yäshûv B'roshekhä

Massoretic Text OT Hebrew Obadiah 1:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Obadiah 1:15 Forums Online 1:15 For x3588 the day 3117 of Yähwè יָהוֶה 3068 [is] near 7138 upon x5921 all x3605 the heathen: 1471 as x834 thou hast done, 6213 z8804 it shall be done 6213 z8735 unto thee: thy reward 1576 shall return 7725 z8799 upon thine own head. 7218

כִּי כַּאֲשֶׁר שְׁתִיתֶם עַל־הַר קָדְשִׁי יִשְׁתּוּ כָל־הַגּוֹיִם תָּמִיד וְשָׁתוּ וְלָעוּ וְהָיוּ כְּלוֹא הָיוּ

Massoretic Text OT Hebrew Obadiah 1:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Obadiah 1:16 Forums Online 1:16 Kiy Kaásher sh'tiytem al-har qäd'shiy yish'Tû khäl-haGôyim Tämiyd w'shätû w'läû w'häyû K' häyû

Massoretic Text OT Hebrew Obadiah 1:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Obadiah 1:16 Forums Online 1:16 For x3588 as x834 ye have drunk 8354 z8804 upon x5921 my holy 6944 mountain, 2022 [so] shall all x3605 the heathen 1471 drink 8354 z8799 continually, 8548 yea, they shall drink, 8354 z8804 and they shall swallow down, 3886 z8804 and they shall be x1961 as though they had not 3808 been. x1961

בְהַר צִיּוֹן תִּהְיֶה פְלֵיטָה וְהָיָה קֹדֶשׁ וְיָרְשׁוּ בֵּית יַעֲקֹב אֵת מוֹרָשֵׁיהֶם

Massoretic Text OT Hebrew Obadiah 1:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Obadiah 1:17 Forums Online 1:17 ûv'har tziYôn Tih'yeh f'lëyţäh w'häyäh qodesh w'yär'shû Bëyt yaáqov ët môräshëyhem

Massoretic Text OT Hebrew Obadiah 1:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Obadiah 1:17 Forums Online 1:17 ¶ But upon mount 2022 Xiyyôn צִיּוֹן 6726 shall be x1961 deliverance, 6413 and there shall be x1961 holiness; 6944 and the house 1004 of Ya`áköv יַעֲקֹב 3290 shall possess 3423 z8804 x853 their possessions. 4180

וְהָיָה בֵית־יַעֲקֹב אֵשׁ בֵית יוֹסֵף לֶהָבָה בֵית עֵשָׂו לְקַשׁ וְדָלְקוּ בָהֶם וַאֲכָלוּם וְלֹא־יִהְיֶה שָׂרִיד לְבֵית עֵשָׂו כִּי יְהוָה דִּבֵּר

Massoretic Text OT Hebrew Obadiah 1:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Obadiah 1:18 Forums Online 1:18 w'häyäh vëyt-yaáqov ësh ûvëyt yôšëf lehäväh ûvëyt ësäw l'qash w'däl'qû hem waákhälûm w'lo-yih'yeh säriyd l'vëyt ësäw Kiy y'hwäh DiBër

Massoretic Text OT Hebrew Obadiah 1:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Obadiah 1:18 Forums Online 1:18 And the house 1004 of Ya`áköv יַעֲקֹב 3290 shall be x1961 a fire, 784 and the house 1004 of Yôsëf יוֹסֵף 3130 a flame, 3852 and the house 1004 of `Ëŝäw עֵשָׂו 6215 for stubble, 7179 and they shall kindle 1814 z8804 in them, and devour 398 z8804 them; and there shall not x3808 be x1961 [any] remaining 8300 of the house 1004 of `Ëŝäw עֵשָׂו; 6215 for x3588 Yähwè יָהוֶה 3068 hath spoken 1696 z8765 [it].

וְיָרְשׁוּ הַנֶּגֶב אֶת־הַר עֵשָׂו וְהַשְּׁפֵלָה אֶת־פְּלִשְׁתִּים וְיָרְשׁוּ אֶת־שְׂדֵה אֶפְרַיִם וְאֵת שְׂדֵה שֹׁמְרוֹן בִנְיָמִן אֶת־הַגִּלְעָד

Massoretic Text OT Hebrew Obadiah 1:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Obadiah 1:19 Forums Online 1:19 w'yär'shû haNegev et-har ësäw w'haSH'fëläh et-P'lish'Tiym w'yär'shû et-s'dëh ef'rayim w'ët s'dëh shom'rôn ûvin'yämin et-haGil'äd

Massoretic Text OT Hebrew Obadiah 1:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Obadiah 1:19 Forums Online 1:19 And [they of] the south 5045 shall possess 3423 z8804 x853 the mount 2022 of `Ëŝäw עֵשָׂו; 6215 and [they of] the plain 8219 x853 the Pælištîm פְּלִשׁתִּים: 6430 and they shall possess 3423 z8804 x853 the fields 7704 of ´Efrayim אֶפרַיִם, 669 and the fields 7704 of Šömrôn שֹׁמרוֹן: 8111 and Binyämîn בִּניָמִין 1144 [shall possess] x853 Gil`äđ גִּלעָד. 1568

וְגָלֻת הַחֵל־הַזֶּה לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר־כְּנַעֲנִים עַד־צָרְפַת וְגָלֻת יְרוּשָׁלִַם אֲשֶׁר בִּסְפָרַד יִרְשׁוּ אֵת עָרֵי הַנֶּגֶב

Massoretic Text OT Hebrew Obadiah 1:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Obadiah 1:20 Forums Online 1:20 w'gälut hachël-haZeh liv'nëy yis'räël ásher-K'naániym ad-tzär'fat w'gälut y'rûshälaim ásher Biš'färad yir'shû ët ärëy haNegev

Massoretic Text OT Hebrew Obadiah 1:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Obadiah 1:20 Forums Online 1:20 And the captivity 1546 of this x2088 host 2426 of the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 [shall possess] that x834 of the Cæna`ánîm כְּנַעֲנִים, 3669 [even] unto x5704 Xärfaŧ צָרפַת; 6886 and the captivity 1546 of Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם, 3389 which x834 [is] in Sæfärađ סְפָרַד, 5614 shall possess 3423 z8799 x853 the cities 5892 of the south. 5045

וְעָלוּ מוֹשִׁעִים בְּהַר צִיּוֹן לִשְׁפֹּט אֶת־הַר עֵשָׂו וְהָיְתָה לַיהוָה הַמְּלוּכָה

Massoretic Text OT Hebrew Obadiah 1:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Obadiah 1:21 Forums Online 1:21 w'älû môshiiym B'har tziYôn lish'Poţ et-har ësäw w'häy'täh layhwäh haM'lûkhäh

Massoretic Text OT Hebrew Obadiah 1:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Obadiah 1:21 Forums Online 1:21 And saviours 3467 z8688 shall come up 5927 z8804 on mount 2022 Xiyyôn צִיּוֹן 6726 to judge 8199 z8800 the x853 mount 2022 of `Ëŝäw עֵשָׂו; 6215 and the kingdom 4410 shall be x1961 Yähwè's יָהוֶה. 3068

Online Bible Search
1

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.