Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {Haggai 2Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Chaggay / Haggai 2

1 He encourageth the people to the work, by promise of greater glory to the second Temple than was in the first. 10 In the type of holy things and unclean, he sheweth their sins hindered the work. 20 God's promise to Zerubbabel.

בַּשְּׁבִיעִי בְּעֶשְׂרִים וְאֶחָד לַחֹדֶשׁ הָיָה דְּבַר־יְהוָה בְּיַד־חַגַּי הַנָּבִיא לֵאמֹר

Massoretic Text OT Hebrew Haggai 2:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Haggai 2:1 Forums Online 2:1 BaSH'viyiy B'es'riym w'echäd lachodesh häyäh D'var-y'hwäh B'yad-chaGay haNäviy mor

Massoretic Text OT Hebrew Haggai 2:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Haggai 2:1 Forums Online 2:1 ¶ In the seventh 7637 [month], in the one 259 and twentieth 6242 [day] of the month, 2320 came x1961 the word 1697 of Yähwè יָהוֶה 3068 by 3027 the prophet 5030 Çaggay חַגַּי, 2292 saying, 559 z8800

אֱמָר־נָא אֶל־זְרֻבָּבֶל בֶּן־שַׁלְתִּיאֵל פַּחַת יְהוּדָה וְאֶל־יְהוֹשֻׁעַ בֶּן־יְהוֹצָדָק הַכֹּהֵן הַגָּדוֹל וְאֶל־שְׁאֵרִית הָעָם לֵאמֹר

Massoretic Text OT Hebrew Haggai 2:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Haggai 2:2 Forums Online 2:2 émär- el-z'ruBävel Ben-shal'Tiyël Pachat y'hûdäh w'el-y'hôshuª Ben-y'hôtzädäq haKohën haGädôl w'el-sh'ëriyt äm mor

Massoretic Text OT Hebrew Haggai 2:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Haggai 2:2 Forums Online 2:2 Speak 559 z8798 now x4994 to x413 Zærubbävel זְרֻבָּבֶל 2216 the son 1121 of Šæ´altî´ël שְׁאַלתִּיאֵל, 7597 governor 6346 of Yæhûđà יְהוּדָה, 3063 and to x413 Yæhôšuå` יְהוֹשֻׁעַ 3091 the son 1121 of Yæhôxäđäk יְהוֹצָדָק, 3087 the high 1419 priest, 3548 and to x413 the residue 7611 of the people, 5971 saying, 559 z8800

מִי בָכֶם הַנִּשְׁאָר אֲשֶׁר רָאָה אֶת־הַבַּיִת הַזֶּה בִּכְבוֹד הָרִאשׁוֹן מָה אַתֶּם רֹאִים אֹת עַתָּה הֲלוֹא כָמֹהוּ כְּאַיִן בְּעֵינֵיכֶם

Massoretic Text OT Hebrew Haggai 2:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Haggai 2:3 Forums Online 2:3 miy khem haNish'är ásher rääh et-haBayit haZeh Bikh'vôdô rishôn ûmäh aTem roiym otô aTäh khämo K'ayin B'ëynëykhem

Massoretic Text OT Hebrew Haggai 2:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Haggai 2:3 Forums Online 2:3 Who x4310 [is] left 7604 z8737 among you that x834 saw 7200 z8804 x853 this x2088 house 1004 in her first 7223 glory? 3519 and how x4100 do ye x859 see 7200 z8802 it now? x6258 [is it] not x3808 in your eyes 5869 in comparison y3644 of it x3644 as nothing? x369

וְעַתָּה חֲזַק זְרֻבָּבֶל נְאֻם־יְהוָה וַחֲזַק יְהוֹשֻׁעַ בֶּן־יְהוֹצָדָק הַכֹּהֵן הַגָּדוֹל וַחֲזַק כָּל־עַם הָאָרֶץ נְאֻם־יְהוָה וַעֲשׂוּ כִּי־אֲנִי אִתְּכֶם נְאֻם יְהוָה צְבָאוֹת

Massoretic Text OT Hebrew Haggai 2:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Haggai 2:4 Forums Online 2:4 w'aTäh cházaq z'ruBävel n'um-y'hwäh wacházaq y'hôshuª Ben-y'hôtzädäq haKohën haGädôl wacházaq Käl-am äretz n'um-y'hwäh waásû Kiy-ániy iT'khem n'um y'hwäh tz'väôt

Massoretic Text OT Hebrew Haggai 2:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Haggai 2:4 Forums Online 2:4 Yet now x6258 be strong, 2388 z8798 O Zærubbävel זְרֻבָּבֶל, 2216 saith 5002 z8803 Yähwè יָהוֶה; 3068 and be strong, 2388 z8798 O Yæhôšuå` יְהוֹשֻׁעַ, 3091 son 1121 of Yæhôxäđäk יְהוֹצָדָק, 3087 the high 1419 priest; 3548 and be strong, 2388 z8798 all x3605 ye people 5971 of the land, 776 saith 5002 z8803 Yähwè יָהוֶה, 3068 and work: 6213 z8798 for x3588 I x589 [am] with x854 you, saith 5002 z8803 Yähwè יָהוֶה 3068 Xævä´ôŧ צְבָאוֹת: 6635

אֶת־הַדָּבָר אֲשֶׁר־כָּרַתִּי אִתְּכֶם בְּצֵאתְכֶם מִמִּצְרַיִם וְרוּחִי עֹמֶדֶת בְּתוֹכְכֶם אַל־תִּירָאוּ ס

Massoretic Text OT Hebrew Haggai 2:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Haggai 2:5 Forums Online 2:5 et-haDävär ásher-KäraTiy iT'khem B'tzët'khem miMitz'rayim w'rûchiy omedet B'tôkh'khem al-Tiyräû š

Massoretic Text OT Hebrew Haggai 2:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Haggai 2:5 Forums Online 2:5 [According to] x853 the word 1697 that x834 I covenanted 3772 z8804 with x854 you when ye came y3318 z8800 out x3318 of Mixrayim מִצרַיִם, 4714 x4480 so my spirit 7307 remaineth 5975 z8802 among 8432 you: fear 3372 z8799 ye not. x408

כִּי כֹה אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת עוֹד אַחַת מְעַט הִיא וַאֲנִי מַרְעִישׁ אֶת־הַשָּׁמַיִם וְאֶת־הָאָרֶץ וְאֶת־הַיָּם וְאֶת־הֶחָרָבָה

Massoretic Text OT Hebrew Haggai 2:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Haggai 2:6 Forums Online 2:6 Kiy khoh ämar y'hwäh tz'väôt ôd achat m'aţ hiy waániy mar'iysh et-haSHämayim w'et-äretz w'et-haYäm w'et-hechäräväh

Massoretic Text OT Hebrew Haggai 2:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Haggai 2:6 Forums Online 2:6 For x3588 thus x3541 saith 559 z8804 Yähwè יָהוֶה 3068 Xævä´ôŧ צְבָאוֹת; 6635 Yet x5750 once, 259 it x1931 [is] a little while, 4592 and I x589 will shake 7493 z8688 x853 the heavens, 8064 and the earth, 776 and the sea, 3220 and the dry 2724 [land];

וְהִרְעַשְׁתִּי אֶת־כָּל־הַגּוֹיִם בָאוּ חֶמְדַּת כָּל־הַגּוֹיִם מִלֵּאתִי אֶת־הַבַּיִת הַזֶּה כָּבוֹד אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת

Massoretic Text OT Hebrew Haggai 2:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Haggai 2:7 Forums Online 2:7 w'hir'ash'Tiy et-Käl-haGôyim ûväû chem'Dat Käl-haGôyim ûmiLëtiy et-haBayit haZeh Kävôd ämar y'hwäh tz'väôt

Massoretic Text OT Hebrew Haggai 2:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Haggai 2:7 Forums Online 2:7 And I will shake 7493 z8689 x853 all x3605 nations, 1471 and the desire 2532 of all x3605 nations 1471 shall come: 935 z8804 and I will fill 4390 z8765 x853 this x2088 house 1004 with glory, 3519 saith 559 z8804 Yähwè יָהוֶה 3068 Xævä´ôŧ צְבָאוֹת. 6635

לִי הַכֶּסֶף וְלִי הַזָּהָב נְאֻם יְהוָה צְבָאוֹת

Massoretic Text OT Hebrew Haggai 2:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Haggai 2:8 Forums Online 2:8 liy haKešef w'liy haZähäv n'um y'hwäh tz'väôt

Massoretic Text OT Hebrew Haggai 2:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Haggai 2:8 Forums Online 2:8 The silver 3701 [is] mine, and the gold 2091 [is] mine, saith 5002 z8803 Yähwè יָהוֶה 3068 Xævä´ôŧ צְבָאוֹת. 6635

גָּדוֹל יִהְיֶה כְּבוֹד הַבַּיִת הַזֶּה הָאַחֲרוֹן מִן־הָרִאשׁוֹן אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת בַמָּקוֹם הַזֶּה אֶתֵּן שָׁלוֹם נְאֻם יְהוָה צְבָאוֹת פ

Massoretic Text OT Hebrew Haggai 2:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Haggai 2:9 Forums Online 2:9 Gädôl yih'yeh K'vôd haBayit haZeh achárôn min-rishôn ämar y'hwäh tz'väôt ûvaMäqôm haZeh eTën shälôm n'um y'hwäh tz'väôt f

Massoretic Text OT Hebrew Haggai 2:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Haggai 2:9 Forums Online 2:9 The glory 3519 of this x2088 latter 314 house 1004 shall be x1961 greater x1419 than y1419 x4480 of the former, 7223 saith y5002 z8803 x559 Yähwè יָהוֶה 3068 Xævä´ôŧ צְבָאוֹת: 6635 and in this x2088 place 4725 will I give 5414 z8799 peace, 7965 saith y559 z8804 x5002 Yähwè יָהוֶה 3068 Xævä´ôŧ צְבָאוֹת. 6635

בְּעֶשְׂרִים וְאַרְבָּעָה לַתְּשִׁיעִי בִּשְׁנַת שְׁתַּיִם לְדָרְיָוֶשׁ הָיָה דְּבַר־יְהוָה אֶל־חַגַּי הַנָּבִיא לֵאמֹר

Massoretic Text OT Hebrew Haggai 2:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Haggai 2:10 Forums Online 2:10 B'es'riym w'ar'Bääh laT'shiyiy Bish'nat sh'Tayim l'där'yäwesh häyäh D'var-y'hwäh el-chaGay haNäviy mor

Massoretic Text OT Hebrew Haggai 2:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Haggai 2:10 Forums Online 2:10 ¶ In the four 702 and twentieth 6242 [day] of the ninth 8671 [month], in the second 8147 year 8141 of Däryäweš דָּריָוֶשׁ, 1867 came x1961 the word 1697 of Yähwè יָהוֶה 3068 by y3027 x413 Çaggay חַגַּי 2292 the prophet, 5030 saying, 559 z8800

כֹּה אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת שְׁאַל־נָא אֶת־הַכֹּהֲנִים תּוֹרָה לֵאמֹר

Massoretic Text OT Hebrew Haggai 2:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Haggai 2:11 Forums Online 2:11 Koh ämar y'hwäh tz'väôt sh'al- et-haKohániym Tôräh mor

Massoretic Text OT Hebrew Haggai 2:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Haggai 2:11 Forums Online 2:11 Thus x3541 saith 559 z8804 Yähwè יָהוֶה 3068 Xævä´ôŧ צְבָאוֹת; 6635 Ask 7592 z8798 now x4994 x853 the priests 3548 [concerning] the law, 8451 saying, 559 z8800

הֵן יִשָּׂא־אִישׁ בְּשַׂר־קֹדֶשׁ בִּכְנַף בִּגְד וְנָגַע בִּכְנָפ אֶל־הַלֶּחֶם וְאֶל־הַנָּזִיד וְאֶל־הַיַּיִן וְאֶל־שֶׁמֶן וְאֶל־כָּל־מַאֲכָל הֲיִקְדָּשׁ וַיַּעֲנוּ הַכֹּהֲנִים וַיֹּאמְרוּ לֹא

Massoretic Text OT Hebrew Haggai 2:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Haggai 2:12 Forums Online 2:12 hën yiSä-iysh B'sar-qodesh Bikh'naf Big'dô w'näga Bikh'näfô el-haLechem w'el-haNäziyd w'el-haYayin w'el-shemen w'el-Käl-maákhäl yiq'Däsh waYaánû haKohániym waYom'rû lo

Massoretic Text OT Hebrew Haggai 2:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Haggai 2:12 Forums Online 2:12 If x2005 one 376 bear 5375 z8799 holy 6944 flesh 1320 in the skirt 3671 of his garment, 899 and with his skirt 3671 do touch 5060 z8804 x413 bread, 3899 or pottage, 5138 or wine, 3196 or oil, 8081 or any x3605 meat, 3978 shall it be holy? 6942 z8799 And the priests 3548 answered 6030 z8799 and said, 559 z8799 No. x3808

וַיֹּאמֶר חַגַּי אִם־יִגַּע טְמֵא־נֶפֶשׁ בְּכָל־אֵלֶּה הֲיִטְמָא וַיַּעֲנוּ הַכֹּהֲנִים וַיֹּאמְרוּ יִטְמָא

Massoretic Text OT Hebrew Haggai 2:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Haggai 2:13 Forums Online 2:13 waYomer chaGay im-yiGa ţ'më-nefesh B'khäl-ëLeh yiţ'mä waYaánû haKohániym waYom'rû yiţ'mä

Massoretic Text OT Hebrew Haggai 2:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Haggai 2:13 Forums Online 2:13 Then said 559 z8799 Çaggay חַגַּי, 2292 If x518 [one that is] unclean 2931 by a dead body 5315 touch 5060 z8799 any x3605 of these, x428 shall it be unclean? 2930 z8799 And the priests 3548 answered 6030 z8799 and said, 559 z8799 It shall be unclean. 2930 z8799

וַיַּעַן חַגַּי וַיֹּאמֶר כֵּן הָעָם־הַזֶּה וְכֵן־הַגּוֹי הַזֶּה לְפָנַי נְאֻם־יְהוָה וְכֵן כָּל־מַעֲשֵׂה יְדֵיהֶם וַאֲשֶׁר יַקְרִיבוּ שָׁם טָמֵא הוּא

Massoretic Text OT Hebrew Haggai 2:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Haggai 2:14 Forums Online 2:14 waYaan chaGay waYomer Kën äm-haZeh w'khën-haGôy haZeh l'fänay n'um-y'hwäh w'khën Käl-maásëh y'dëyhem waásher yaq'riyvû shäm ţämë

Massoretic Text OT Hebrew Haggai 2:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Haggai 2:14 Forums Online 2:14 Then answered 6030 z8799 Çaggay חַגַּי, 2292 and said, 559 z8799 So x3651 [is] this x2088 people, 5971 and so x3651 [is] this x2088 nation 1471 before 6440 me, saith 5002 z8803 Yähwè יָהוֶה; 3068 and so x3651 [is] every x3605 work 4639 of their hands; 3027 and that which x834 they offer 7126 z8686 there x8033 [is] unclean. 2931

וְעַתָּה שִׂימוּ־נָא לְבַבְכֶם מִן־הַיּוֹם הַזֶּה וָמָעְלָה מִטֶּרֶם שׂוּם־אֶבֶן אֶל־אֶבֶן בְּהֵיכַל יְהוָה

Massoretic Text OT Hebrew Haggai 2:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Haggai 2:15 Forums Online 2:15 w'aTäh siymû- l'vav'khem min-haYôm haZeh mä'läh miŢerem sûm-even el-even B'hëykhal y'hwäh

Massoretic Text OT Hebrew Haggai 2:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Haggai 2:15 Forums Online 2:15 And now, x6258 I pray you, x4994 consider 7760 3824 z8798 from x4480 this x2088 day 3117 and upward, 4605 from before 2962 x4480 a stone 68 was laid 7760 z8800 upon x413 a stone 68 in the temple 1964 of Yähwè יָהוֶה: 3068

מִהְיוֹתָם בָּא אֶל־עֲרֵמַת עֶשְׂרִים וְהָיְתָה עֲשָׂרָה בָּא אֶל־הַיֶּקֶב לַחְשֹׂף חֲמִשִּׁים פּוּרָה וְהָיְתָה עֶשְׂרִים

Massoretic Text OT Hebrew Haggai 2:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Haggai 2:16 Forums Online 2:16 mih'yôtäm el-árëmat es'riym w'häy'täh ásäräh el-haYeqev lach'sof chámiSHiym Pûräh w'häy'täh es'riym

Massoretic Text OT Hebrew Haggai 2:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Haggai 2:16 Forums Online 2:16 Since those [days] were, x4480 x1961 when [one] came 935 z8804 to x413 an heap 6194 of twenty 6242 [measures], there were x1961 [but] ten: 6235 when [one] came 935 z8804 to x413 the pressfat 3342 for to draw out 2834 z8800 fifty 2572 [vessels] out of the press, 6333 there were x1961 [but] twenty. 6242

הִכֵּיתִי אֶתְכֶם בַּשִּׁדָּפוֹן בַיֵּרָקוֹן בַבָּרָד אֵת כָּל־מַעֲשֵׂה יְדֵיכֶם וְאֵין־אֶתְכֶם אֵלַי נְאֻם־יְהוָה

Massoretic Text OT Hebrew Haggai 2:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Haggai 2:17 Forums Online 2:17 hiKëytiy et'khem BaSHiDäfôn ûvaYëräqôn ûvaBäräd ët Käl-maásëh y'dëykhem w'ëyn-et'khem ëlay n'um-y'hwäh

Massoretic Text OT Hebrew Haggai 2:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Haggai 2:17 Forums Online 2:17 I smote 5221 z8689 you with blasting 7711 and with mildew 3420 and with hail 1259 in x854 all x3605 the labours 4639 of your hands; 3027 yet ye [turned] not x369 to x413 me, saith 5002 z8803 Yähwè יָהוֶה. 3068

שִׂימוּ־נָא לְבַבְכֶם מִן־הַיּוֹם הַזֶּה וָמָעְלָה מִיּוֹם עֶשְׂרִים וְאַרְבָּעָה לַתְּשִׁיעִי לְמִן־הַיּוֹם אֲשֶׁר־יֻסַּד הֵיכַל־יְהוָה שִׂימוּ לְבַבְכֶם

Massoretic Text OT Hebrew Haggai 2:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Haggai 2:18 Forums Online 2:18 siymû- l'vav'khem min-haYôm haZeh mä'läh miYôm es'riym w'ar'Bääh laT'shiyiy l'min-haYôm ásher-yuŠad hëykhal-y'hwäh siymû l'vav'khem

Massoretic Text OT Hebrew Haggai 2:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Haggai 2:18 Forums Online 2:18 Consider 7760 3824 z8798 now x4994 from x4480 this x2088 day 3117 and upward, 4605 from the four 702 and twentieth 6242 day 3117 x4480 of the ninth 8671 [month, even] from x4480 the day 3117 that x834 the foundation y3245 z8795 of Yähwè's יָהוֶה y3068 temple y1964 was laid, x3245 x1964 x3068 consider 7760 3824 z8798 [it].

הַעוֹד הַזֶּרַע בַּמְּגוּרָה וְעַד־הַגֶּפֶן וְהַתְּאֵנָה וְהָרִמּוֹן וְעֵץ הַזַּיִת לֹא נָשָׂא מִן־הַיּוֹם הַזֶּה אֲבָרֵךְ ס

Massoretic Text OT Hebrew Haggai 2:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Haggai 2:19 Forums Online 2:19 haôd haZera BaM'gûräh w'ad-haGefen w'haT'ënäh w'riMôn w'ëtz haZayit lo näsä min-haYôm haZeh ávärëkh' š

Massoretic Text OT Hebrew Haggai 2:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Haggai 2:19 Forums Online 2:19 Is the seed 2233 yet x5750 in the barn? 4035 yea, as yet x5704 the vine, 1612 and the fig tree, 8384 and the pomegranate, 7416 and the olive 2132 tree, 6086 hath not x3808 brought forth: 5375 z8804 from x4480 this x2088 day 3117 will I bless 1288 z8762 [you].

וַיְהִי דְבַר־יְהוָה שֵׁנִית אֶל־חַגַּי בְּעֶשְׂרִים וְאַרְבָּעָה לַחֹדֶשׁ לֵאמֹר

Massoretic Text OT Hebrew Haggai 2:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Haggai 2:20 Forums Online 2:20 way'hiy d'var-y'hwäh shëniyt el-chaGay B'es'riym w'ar'Bääh lachodesh mor

Massoretic Text OT Hebrew Haggai 2:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Haggai 2:20 Forums Online 2:20 ¶ And again 8145 the word 1697 of Yähwè יָהוֶה 3068 came x1961 unto x413 Çaggay חַגַּי 2292 in the four 702 and twentieth 6242 [day] of the month, 2320 saying, 559 z8800

אֱמֹר אֶל־זְרֻבָּבֶל פַּחַת־יְהוּדָה לֵאמֹר אֲנִי מַרְעִישׁ אֶת־הַשָּׁמַיִם וְאֶת־הָאָרֶץ

Massoretic Text OT Hebrew Haggai 2:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Haggai 2:21 Forums Online 2:21 émor el-z'ruBävel Pachat-y'hûdäh mor ániy mar'iysh et-haSHämayim w'et-äretz

Massoretic Text OT Hebrew Haggai 2:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Haggai 2:21 Forums Online 2:21 Speak 559 z8798 to x413 Zærubbävel זְרֻבָּבֶל, 2216 governor 6346 of Yæhûđà יְהוּדָה, 3063 saying, 559 z8800 I x589 will shake 7493 z8688 x853 the heavens 8064 and the earth; 776

וְהָפַכְתִּי כִּסֵּא מַמְלָכוֹת וְהִשְׁמַדְתִּי חֹזֶק מַמְלְכוֹת הַגּוֹיִם וְהָפַכְתִּי מֶרְכָּבָה וְרֹכְבֶיהָ וְיָרְדוּ סוּסִים וְרֹכְבֵיהֶם אִישׁ בְּחֶרֶב אָחִיו

Massoretic Text OT Hebrew Haggai 2:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Haggai 2:22 Forums Online 2:22 w'häfakh'Tiy KiŠë mam'läkhôt w'hish'mad'Tiy chozeq mam'l'khôt haGôyim w'häfakh'Tiy mer'Käväh w'rokh'vey w'yär'dû šûšiym w'rokh'vëyhem iysh B'cherev ächiyw

Massoretic Text OT Hebrew Haggai 2:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Haggai 2:22 Forums Online 2:22 And I will overthrow 2015 z8804 the throne 3678 of kingdoms, 4467 and I will destroy 8045 z8689 the strength 2392 of the kingdoms 4467 of the heathen; 1471 and I will overthrow 2015 z8804 the chariots, 4818 and those that ride 7392 z8802 in them; and the horses 5483 and their riders 7392 z8802 shall come down, 3381 z8804 every one 376 by the sword 2719 of his brother. 251

בַּיּוֹם הַהוּא נְאֻם־יְהוָה צְבָאוֹת אֶקָּחֲךָ זְרֻבָּבֶל בֶּן־שְׁאַלְתִּיאֵל עַבְדִּי נְאֻם־יְהוָה וְשַׂמְתִּיךָ כַּחוֹתָם כִּי־בְךָ בָחַרְתִּי נְאֻם יְהוָה צְבָאוֹת

Massoretic Text OT Hebrew Haggai 2:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Haggai 2:23 Forums Online 2:23 BaYôm ha n'um-y'hwäh tz'väôt eQächákhä z'ruBävel Ben-sh'al'Tiyël av'Diy n'um-y'hwäh w'sam'Tiykhä Kachôtäm Kiy-v'khä vächar'Tiy n'um y'hwäh tz'väôt

Massoretic Text OT Hebrew Haggai 2:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Haggai 2:23 Forums Online 2:23 In that x1931 day, 3117 saith 5002 z8803 Yähwè יָהוֶה 3068 Xævä´ôŧ צְבָאוֹת, 6635 will I take 3947 z8799 thee, O Zærubbävel זְרֻבָּבֶל, 2216 my servant, 5650 the son 1121 of Šæ´altî´ël שְׁאַלתִּיאֵל, 7597 saith 5002 z8803 Yähwè יָהוֶה, 3068 and will make 7760 z8804 thee as a signet: 2368 for x3588 I have chosen 977 z8804 thee, saith 5002 z8803 Yähwè יָהוֶה 3068 Xævä´ôŧ צְבָאוֹת. 6635

Online Bible Search
1
2

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.