Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {Habakkuk 2Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Chavakkuk / Habakkuk 2

1 Unto Habakkuk, waiting for an answer, is shewed that he must walk by faith. 5 The judgment upon the Chaldeans for unsatiableness, 9 for covetousness, 12 for cruelty, 15 for drunkeness, 18 and for idolatry.

עַל־מִשְׁמַרְתִּי אֶעֱמֹדָה וְאֶתְיַצְּבָה עַל־מָצוֹר וַאֲצַפֶּה לִרְאוֹת מַה־יְדַבֶּר־בִּי מָה אָשִׁיב עַל־תּוֹכַחְתִּי

Massoretic Text OT Hebrew Habakkuk 2:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Habakkuk 2:1 Forums Online 2:1 al-mish'mar'Tiy eémodäh w'et'yaTZ'väh al-mätzôr waátzaPeh lir'ôt mah-y'daBer-Biy ûmäh äshiyv al-Tôkhach'Tiy

Massoretic Text OT Hebrew Habakkuk 2:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Habakkuk 2:1 Forums Online 2:1 ¶ I will stand 5975 z8799 upon x5921 my watch, 4931 and set 3320 z8691 me upon x5921 the tower, 4692 and will watch 6822 z8762 to see 7200 z8800 what x4100 he will say 1696 z8762 unto me, and what x4100 I shall answer 7725 z8686 when x5921 I am reproved. 8433

וַיַּעֲנֵנִי יְהוָה וַיֹּאמֶר כְּתוֹב חָזוֹן בָאֵר עַל־הַלֻּחוֹת לְמַעַן יָרוּץ קוֹרֵא ב

Massoretic Text OT Hebrew Habakkuk 2:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Habakkuk 2:2 Forums Online 2:2 waYaánëniy y'hwäh waYomer K'tôv chäzôn ûväër al-haLuchôt l'maan yärûtz qôrë vô

Massoretic Text OT Hebrew Habakkuk 2:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Habakkuk 2:2 Forums Online 2:2 And Yähwè יָהוֶה 3068 answered 6030 z8799 me, and said, 559 z8799 Write 3789 z8798 the vision, 2377 and make [it] plain 874 z8761 upon x5921 tables, 3871 that x4616 he may run 7323 z8799 that readeth 7121 z8802 it.

כִּי עוֹד חָזוֹן לַמּוֹעֵד וְיָפֵחַ לַקֵּץ וְלֹא יְכַזֵּב אִם־יִתְמַהְמָהּ חַכֵּה־ל כִּי־בֹא יָבֹא לֹא יְאַחֵר

Massoretic Text OT Hebrew Habakkuk 2:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Habakkuk 2:3 Forums Online 2:3 Kiy ôd chäzôn laMôëd w'yäfëªch laQëtz w'lo y'khaZëv im-yit'mah'mäH chaKëh-lô Kiy-vo yävo lo y'achër

Massoretic Text OT Hebrew Habakkuk 2:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Habakkuk 2:3 Forums Online 2:3 For x3588 the vision 2377 [is] yet x5750 for an appointed time, 4150 but at the end 7093 it shall speak, 6315 z8686 and not x3808 lie: 3576 z8762 though x518 it tarry, 4102 z8698 wait 2442 z8761 for it; because x3588 it will surely y935 z8800 come, 935 z8799 it will not x3808 tarry. 309 z8762

הִנֵּה עֻפְּלָה לֹא־יָשְׁרָה נַפְשׁ בּ וְצַדִּיק בֶּאֱמוּנָת יִחְיֶה

Massoretic Text OT Hebrew Habakkuk 2:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Habakkuk 2:4 Forums Online 2:4 hiNëh uP'läh lo-yäsh'räh naf'shô Bô w'tzaDiyq Beémûnätô yich'yeh

Massoretic Text OT Hebrew Habakkuk 2:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Habakkuk 2:4 Forums Online 2:4 Behold, x2009 his soul 5315 [which] is lifted up 6075 z8795 is not upright 3474 z8804 x3808 in him: but the just 6662 shall live 2421 z8799 by his faith. 530

וְאַף כִּי־הַיַּיִן בּוֹגֵד גֶּבֶר יָהִיר וְלֹא יִנְוֶה אֲשֶׁר הִרְחִיב כִּשְׁאוֹל נַפְשׁ וְהוּא כַמָּוֶת וְלֹא יִשְׂבָּע וַיֶּאֱסֹף אֵלָיו כָּל־הַגּוֹיִם וַיִּקְבֹּץ אֵלָיו כָּל־הָעַמִּים

Massoretic Text OT Hebrew Habakkuk 2:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Habakkuk 2:5 Forums Online 2:5 w'af Kiy-haYayin Bôgëd Gever yähiyr w'lo yin'weh ásher hir'chiyv Kish'ôl naf'shô w' khaMäwet w'lo yis'Bä waYeéšof ëläyw Käl-haGôyim waYiq'Botz ëläyw Käl-aMiym

Massoretic Text OT Hebrew Habakkuk 2:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Habakkuk 2:5 Forums Online 2:5 ¶ Yea x637 also, because x3588 he transgresseth 898 z8802 by wine, 3196 [he is] a proud 3093 man, 1397 neither x3808 keepeth at home, 5115 z8799 who x834 enlargeth 7337 z8689 his desire 5315 as hell, 7585 and [is] as death, 4194 and cannot x3808 be satisfied, 7646 z8799 but gathereth 622 z8799 unto x413 him all x3605 nations, 1471 and heapeth 6908 z8799 unto x413 him all x3605 people: 5971

הֲלוֹא־אֵלֶּה כֻלָּם עָלָיו מָשָׁל יִשָּׂאוּ מְלִיצָה חִידוֹת ל וְיֹאמַר הוֹי הַמַּרְבֶּה לֹּא־ל עַד־מָתַי מַכְבִּיד עָלָיו עַבְטִיט

Massoretic Text OT Hebrew Habakkuk 2:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Habakkuk 2:6 Forums Online 2:6 -ëLeh khuLäm äläyw mäshäl yiSäû ûm'liytzäh chiydôt lô w'yomar hôy haMar'Beh Lo-lô ad-mätay ûmakh'Biyd äläyw av'ţiyţ

Massoretic Text OT Hebrew Habakkuk 2:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Habakkuk 2:6 Forums Online 2:6 Shall not x3808 all x3605 these x428 take up 5375 z8799 a parable 4912 against x5921 him, and a taunting 4426 proverb 2420 against him, and say, 559 z8799 Woe 1945 to him that increaseth 7235 z8688 [that which is] not x3808 his! how long? x5704 x4970 and to him that ladeth 3513 z8688 x5921 himself with thick clay! 5671

הֲלוֹא פֶתַע יָקוּמוּ נֹשְׁכֶיךָ וְיִקְצוּ מְזַעְזְעֶיךָ וְהָיִיתָ לִמְשִׁסּוֹת לָמוֹ

Massoretic Text OT Hebrew Habakkuk 2:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Habakkuk 2:7 Forums Online 2:7 feta yäqûmû nosh'kheykhä w'yiq'tzû m'za'z'eykhä w'häyiytä lim'shiŠôt

Massoretic Text OT Hebrew Habakkuk 2:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Habakkuk 2:7 Forums Online 2:7 Shall they not x3808 rise up 6965 z8799 suddenly 6621 that shall bite 5391 z8802 thee, and awake 3364 z8799 that shall vex 2111 z8772 thee, and thou shalt be x1961 for booties 4933 unto them?

כִּי אַתָּה שַׁלּוֹתָ גּוֹיִם רַבִּים יְשָׁלּוּךָ כָּל־יֶתֶר עַמִּים מִדְּמֵי אָדָם וַחֲמַס־אֶרֶץ קִרְיָה וְכָל־יֹשְׁבֵי בָהּ פ

Massoretic Text OT Hebrew Habakkuk 2:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Habakkuk 2:8 Forums Online 2:8 Kiy aTäh shaLôtä Gôyim raBiym y'shäLûkhä Käl-yeter aMiym miD'mëy ädäm wachámaš-eretz qir'yäh w'khäl-yosh'vëy H f

Massoretic Text OT Hebrew Habakkuk 2:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Habakkuk 2:8 Forums Online 2:8 Because x3588 thou x859 hast spoiled 7997 z8804 many 7227 nations, 1471 all x3605 the remnant 3499 of the people 5971 shall spoil 7997 z8799 thee; because of men's 120 blood, 1818 x4480 and [for] the violence 2555 of the land, 776 of the city, 7151 and of all x3605 that dwell 3427 z8802 therein.

הוֹי בֹּצֵעַ בֶּצַע רָע לְבֵית לָשׂוּם בַּמָּרוֹם קִנּ לְהִנָּצֵל מִכַּף־רָע

Massoretic Text OT Hebrew Habakkuk 2:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Habakkuk 2:9 Forums Online 2:9 hôy Botzëª Betza l'vëytô sûm BaMärôm qiNô l'hiNätzël miKaf-

Massoretic Text OT Hebrew Habakkuk 2:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Habakkuk 2:9 Forums Online 2:9 ¶ Woe 1945 to him that coveteth 1214 z8802 an evil 7451 covetousness 1215 to his house, 1004 that he may set 7760 z8800 his nest 7064 on high, 4791 that he may be delivered 5337 z8736 from the power 3709 x4480 of evil! 7451

יָעַצְתָּ בֹּשֶׁת לְבֵיתֶךָ קְצוֹת־עַמִּים רַבִּים וְחוֹטֵא נַפְשֶׁךָ

Massoretic Text OT Hebrew Habakkuk 2:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Habakkuk 2:10 Forums Online 2:10 yäatz'Tä Boshet l'vëytekhä q'tzôt-aMiym raBiym w'chôţë naf'shekhä

Massoretic Text OT Hebrew Habakkuk 2:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Habakkuk 2:10 Forums Online 2:10 Thou hast consulted 3289 z8804 shame 1322 to thy house 1004 by cutting off 7096 z8800 many 7227 people, 5971 and hast sinned 2398 z8802 [against] thy soul. 5315

כִּי־אֶבֶן מִקִּיר תִּזְעָק וְכָפִיס מֵעֵץ יַעֲנֶנָּה פ

Massoretic Text OT Hebrew Habakkuk 2:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Habakkuk 2:11 Forums Online 2:11 Kiy-even miQiyr Tiz'äq w'khäfiyš ëtz yaáneNäh f

Massoretic Text OT Hebrew Habakkuk 2:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Habakkuk 2:11 Forums Online 2:11 For x3588 the stone 68 shall cry out 2199 z8799 of the wall, 7023 x4480 and the beam x3714 out y3714 of the timber 6086 x4480 shall answer 6030 z8799 it.

הוֹי בֹּנֶה עִיר בְּדָמִים וְכוֹנֵן קִרְיָה בְּעַוְלָה

Massoretic Text OT Hebrew Habakkuk 2:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Habakkuk 2:12 Forums Online 2:12 hôy Boneh iyr B'dämiym w'khônën qir'yäh B'aw'läh

Massoretic Text OT Hebrew Habakkuk 2:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Habakkuk 2:12 Forums Online 2:12 ¶ Woe 1945 to him that buildeth 1129 z8802 a town 5892 with blood, 1818 and stablisheth 3559 z8790 a city 7151 by iniquity! 5766

הֲלוֹא הִנֵּה מֵאֵת יְהוָה צְבָאוֹת וְיִיגְעוּ עַמִּים בְּדֵי־אֵשׁ לְאֻמִּים בְּדֵי־רִיק יִעָפוּ

Massoretic Text OT Hebrew Habakkuk 2:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Habakkuk 2:13 Forums Online 2:13 hiNëh ët y'hwäh tz'väôt w'yiyg'û aMiym B'dëy-ësh ûl'uMiym B'dëy-riyq yiäfû

Massoretic Text OT Hebrew Habakkuk 2:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Habakkuk 2:13 Forums Online 2:13 Behold, x2009 [is it] not x3808 of x4480 x854 Yähwè יָהוֶה 3068 Xævä´ôŧ צְבָאוֹת 6635 that the people 5971 shall labour 3021 z8799 in the very 1767 fire, 784 and the people 3816 shall weary 3286 z8799 themselves for very 1767 vanity? 7385

כִּי תִּמָּלֵא הָאָרֶץ לָדַעַת אֶת־כְּבוֹד יְהוָה כַּמַּיִם יְכַסּוּ עַל־יָם ס

Massoretic Text OT Hebrew Habakkuk 2:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Habakkuk 2:14 Forums Online 2:14 Kiy TiMälë äretz daat et-K'vôd y'hwäh KaMayim y'khaŠû al-yäm š

Massoretic Text OT Hebrew Habakkuk 2:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Habakkuk 2:14 Forums Online 2:14 For x3588 the earth 776 shall be filled 4390 z8735 x853 with the knowledge y3045 z8800 x1847 of the glory 3519 of Yähwè יָהוֶה, 3068 as the waters 4325 cover 3680 z8762 x5921 the sea. 3220

הוֹי מַשְׁקֵה רֵעֵהוּ מְסַפֵּחַ חֲמָתְךָ וְאַף שַׁכֵּר לְמַעַן הַבִּיט עַל־מְעוֹרֵיהֶם

Massoretic Text OT Hebrew Habakkuk 2:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Habakkuk 2:15 Forums Online 2:15 hôy mash'qëh rëë m'šaPëªch chámät'khä w'af shaKër l'maan haBiyţ al-m'ôrëyhem

Massoretic Text OT Hebrew Habakkuk 2:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Habakkuk 2:15 Forums Online 2:15 ¶ Woe 1945 unto him that giveth his neighbour y7453 drink, 8248 z8688 x7453 that puttest 5596 z8764 thy bottle 2573 to [him], and makest [him] drunken 7937 z8763 also, x637 that x4616 thou mayest look 5027 z8687 on x5921 their nakedness! 4589

שָׂבַעְתָּ קָלוֹן מִכָּבוֹד שְׁתֵה גַם־אַתָּה וְהֵעָרֵל תִּסּוֹב עָלֶיךָ כּוֹס יְמִין יְהוָה וְקִיקָלוֹן עַל־כְּבוֹדֶךָ

Massoretic Text OT Hebrew Habakkuk 2:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Habakkuk 2:16 Forums Online 2:16 säva'Tä qälôn miKävôd sh'tëh gam-aTäh w'hëärël TiŠôv äleykhä Kôš y'miyn y'hwäh w'qiyqälôn al-K'vôdekhä

Massoretic Text OT Hebrew Habakkuk 2:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Habakkuk 2:16 Forums Online 2:16 Thou art filled 7646 z8804 with shame 7036 for glory: 3519 x4480 drink 8354 z8798 thou x859 also, x1571 and let thy foreskin be uncovered: 6188 z8734 the cup 3563 of Yähwè's יָהוֶה 3068 right hand 3225 shall be turned 5437 z8735 unto x5921 thee, and shameful spewing 7022 [shall be] on x5921 thy glory. 3519

כִּי חֲמַס לְבָנוֹן יְכַסֶּךָּ וְשֹׁד בְּהֵמוֹת יְחִיתַן מִדְּמֵי אָדָם וַחֲמַס־אֶרֶץ קִרְיָה וְכָל־יֹשְׁבֵי בָהּ ס

Massoretic Text OT Hebrew Habakkuk 2:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Habakkuk 2:17 Forums Online 2:17 Kiy chámaš l'vänôn y'khaŠe w'shod B'hëmôt y'chiytan miD'mëy ädäm wachámaš-eretz qir'yäh w'khäl-yosh'vëy H š

Massoretic Text OT Hebrew Habakkuk 2:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Habakkuk 2:17 Forums Online 2:17 For x3588 the violence 2555 of Lævänôn לְבָנוֹן 3844 shall cover 3680 z8762 thee, and the spoil 7701 of beasts, 929 [which] made them afraid, 2865 z8686 because of men's 120 blood, 1818 x4480 and for the violence 2555 of the land, 776 of the city, 7151 and of all x3605 that dwell 3427 z8802 therein.

מָה־הוֹעִיל פֶּסֶל כִּי פְסָל יֹצְר מַסֵּכָה מוֹרֶה שָּׁקֶר כִּי בָטַח יֹצֵר יִצְר עָלָיו לַעֲשׂוֹת אֱלִילִים אִלְּמִים ס

Massoretic Text OT Hebrew Habakkuk 2:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Habakkuk 2:18 Forums Online 2:18 mäh-hôiyl Pešel Kiy f'šälô yotz'rô maŠëkhäh ûmôreh SHäqer Kiy väţach yotzër yitz'rô äläyw laásôt éliyliym iL'miym š

Massoretic Text OT Hebrew Habakkuk 2:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Habakkuk 2:18 Forums Online 2:18 ¶ What x4100 profiteth 3276 z8689 the graven image 6459 that x3588 the maker 3335 z8802 thereof hath graven 6458 z8804 it; the molten image, 4541 and a teacher 3384 z8688 of lies, 8267 that x3588 the maker 3335 z8802 of his work 3336 trusteth 982 z8804 therein, x5921 to make 6213 z8800 dumb 483 idols? 457

הוֹי אֹמֵר לָעֵץ הָקִיצָה עוּרִי לְאֶבֶן דּוּמָם הוּא יוֹרֶה הִנֵּה־הוּא תָּפוּשׂ זָהָב וָכֶסֶף וְכָל־רוּחַ אֵין בְּקִרְבּ

Massoretic Text OT Hebrew Habakkuk 2:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Habakkuk 2:19 Forums Online 2:19 hôy omër ëtz häqiytzäh ûriy l'even Dûmäm yôreh hiNëh- Täfûs zähäv khešef w'khäl-rûªch ëyn B'qir'Bô

Massoretic Text OT Hebrew Habakkuk 2:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Habakkuk 2:19 Forums Online 2:19 Woe 1945 unto him that saith 559 z8802 to the wood, 6086 Awake; 6974 z8685 to the dumb 1748 stone, 68 Arise, 5782 z8798 it x1931 shall teach! 3384 z8686 Behold, x2009 it x1931 [is] laid y8610 z8803 over x8610 with gold 2091 and silver, 3701 and [there is] no x369 breath 7307 at all x3605 in the midst 7130 of it.

וַיהוָה בְּהֵיכַל קָדְשׁ הַס מִפָּנָיו כָּל־הָאָרֶץ פ

Massoretic Text OT Hebrew Habakkuk 2:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Habakkuk 2:20 Forums Online 2:20 wayhwäh B'hëykhal qäd'shô haš miPänäyw Käl-äretz f

Massoretic Text OT Hebrew Habakkuk 2:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Habakkuk 2:20 Forums Online 2:20 But Yähwè יָהוֶה 3068 [is] in his holy 6944 temple: 1964 let all x3605 the earth 776 keep silence 2013 z8761 before 6440 x4480 him.

Online Bible Search
1
2
3

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.